Storblåliden–Koler

Vid norra delen av bangården i Storblåliden, stambanans högsta punkt norr om Långsele, inleds en sträcka på drygt 4 mil med övervägande kraftiga medlut ner till Korsträsk vid Älvsbyn där den sammanlagda höjdskillnaden är hela 300 meter. Raklinjen som inleds redan vid södra infarten till Storblåliden fortsätter omkring en kilometer ut på linjen norrut och följs efter en kort kurva av ytterligare en 750 meter lång raklinje. Lutningen är redan här 17 promille med undantag för en kort horisontell sträcka. Banan når nu fram till Lillpiteälven och rundar i den följande kurvan en av älvens många krokar. Landsvägen finns hela tiden i närheten av järnvägen på östra sidan, dock inte alltid inom synhåll. Här i linjens södra del passeras också det enda bostadshus som finns vid linjen.

Medlutet mildras tillfälligt något på de följande två raklinjerna som är omkring en halv kilometer långa vardera. I slutet av den senare av dessa inleds dock ett nära 2,5 kilometer lång kraftigt medlut ner mot Koleränget, en myr vid Ersträskbäckens inlopp i Kolerträskets sydspets. Passagen över myren sker på en hög bank i inledningen av en lång vänsterkurva som föregås av en högerkurva. Radien i kurvan som börjar vid Koleränget varierar något men är kraftigast i kurvans ändar. Ersträskbäcken passeras norr om banken över myren strax söder om minnesstenen från färdigställandet av stambanan. Vid stenen finns ett kort motlut som vänds till ett svagt medlut vid infarten till Koler vid den långa kurvans norra ände.

Linjen passerar genom det område som utreds för det stora vindkraftsprojektet i Markbygden. På Dragaliden öster om Storblålidens uppfördes 2008-2010 ett pilotprojekt inom satsningen som innefattar 12 kraftverk. Hela projektet kommer att förändra många vyer i trakten om det blir verklighet i den omfattning som planeras.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (16)

Lördag 17 september 2011

Ett södergående timmertåg passerar den höga banken vid Koleränget i början av stigningen från Koler upp mot Storblåliden, den högsta punkten på Stambanan genom övre Norrland norr om Vännäs.  12 år
ID-nummer:  11122
Direktlänk: /bild/00011122/
Fotodatum: den 17 september 2011
Publicerad: den 25 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 28 juni 2008

Linjen sedd söderut på andra raklinjen. Här syns försignalen till Storblåliden, bakom den svaga kurvan följer alltså den långa raklinjen upp till Storblåliden.  12 år
ID-nummer:  04273
Direktlänk: /bild/00004273/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd norrut från samma plats som ovan, vid den följande kurvan nås Lillpiteälven första gången.  12 år
ID-nummer:  04272
Direktlänk: /bild/00004272/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd norrut vid kilometer 1058. Här passerar banan runt en av Lillpiteälvens många svängar.  12 år
ID-nummer:  04270
Direktlänk: /bild/00004270/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lillpiteälven sedd västerut från järnvägen vid kilometer 1158.  12 år
ID-nummer:  04271
Direktlänk: /bild/00004271/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Koler söderifrån står vid inledningen av den långa kurvan som tar slut strax före infarten till stationen.  12 år
ID-nummer:  04268
Direktlänk: /bild/00004268/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Koler och järnvägsbanken vid Koleränget, vy norrut.  12 år
ID-nummer:  04269
Direktlänk: /bild/00004269/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbanken sedd norrut.  12 år
ID-nummer:  04267
Direktlänk: /bild/00004267/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från järnvägsbanken.  12 år
ID-nummer:  04266
Direktlänk: /bild/00004266/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst ut över Koleränget från järnvägsbanken.  12 år
ID-nummer:  04264
Direktlänk: /bild/00004264/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Koleränget sett från järnvägen.  12 år
ID-nummer:  04265
Direktlänk: /bild/00004265/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från järnvägsbanken vid Koleränget österut mot landsvägen.  12 år
ID-nummer:  04263
Direktlänk: /bild/00004263/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från landsvägen mot järnvägsbanken vid Koleränget söder om Koler.  12 år
ID-nummer:  04259
Direktlänk: /bild/00004259/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax söder om minnesstenen passeras denna bro över ett vattendrag som benämns Ersträckbäcken i en gammal banprofil. Urspringligen fanns här en 6 meter lång järnbro. Vid denna bro börjar det kraftiga motlutet på sydgång.  12 år
ID-nummer:  04262
Direktlänk: /bild/00004262/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från minnesstenen söder om Koler. Här ser vi stigningen som inleds vid bron längre bort i bild, vi skymtar också den norra änden av den höga järnvägsbanken vid Koleränget.  12 år
ID-nummer:  04261
Direktlänk: /bild/00004261/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från minnesstenen vid Koler, södra driftplatsgränsen i Koler finns bakom kurvan.  12 år
ID-nummer:  04260
Direktlänk: /bild/00004260/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)