Nordöstra växeln mot Piteå

Nyfors driftplats gränsar i nordöst direkt till Älvsbyns driftplats utan mellanliggande linje, från sydligaste växeln i Älvsbyn till triangelspårets nordöstra växel är det heller inte mer än omkring 500 meter. Efter växeln går spåret mot Piteå på en 200 meter lång raklinje sida vid sida med stambanan, delvis i stambanans gamla sträckning som gällde före kurvrätningen. Genom att lägga växeln längre norrut än i det egentliga triangelhörnet uppnås en hinderfri längd på omkring 700 meter på det nordöstra triangelbenet vilket inte vore fallet annars, därmed kan tåg invänta vidare färd här utan att blockera övriga spår. Dessutom hamnar växeln norr om stambanans långa kurva som inleds omedelbart söder om densamma.

Efter raklinjen på spåret mot Piteå följer en närmare halvkilometerlång kurva med radie 400 meter som vrider det söderut fram till triangelspårets södra växel. Mitt i kurvan korsas Korsträskbäcken på en relativt hög men kort betongbro. I nordöstra triangelhörnet är samtidig infart mellan stambanan och spåret mot Piteå ordnad genom att stopplyktor är placerade närmast växeln och mellansignalerna på skyddsavstånd från dessa.

Bilder och filmer (31)

Söndag 12 februari 2012

Triangelspårets norra växel ligger vid stambanans kilometer 1097, till vänster syns kilometertavla 1 för Piteåbanan.  12 år
ID-nummer:  11912
Direktlänk: /bild/00011912/
Fotodatum: den 12 februari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda kilometertavlorna vid växeln.  5 år
ID-nummer:  25869
Direktlänk: /bild/00025869/
Fotodatum: den 12 februari 2012
Publicerad: den 12 februari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 14 januari 2012

Mellansignalen Nyf 1/1 vid driftplatsgränsen från Älvsbyn.  12 år
ID-nummer:  11908
Direktlänk: /bild/00011908/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Äy 3/2 på andra sidan stolpen reglerar infart till Älvsbyn.  12 år
ID-nummer:  11909
Direktlänk: /bild/00011909/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Transformatorstationen för järnvägens elmatning ligger på på spårets nordvästra sida mellan driftplatsgränsen och triangelspårets norra växel.  12 år
ID-nummer:  11910
Direktlänk: /bild/00011910/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Transformatorstationen och spåret mot Älvsbyn sedda från triangelspårets norra växel.  12 år
ID-nummer:  11911
Direktlänk: /bild/00011911/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanan och Piteåbanans norra triangelben löper intill varandra på en kort sträcka sydväst om växeln.  12 år
ID-nummer:  11913
Direktlänk: /bild/00011913/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln vid norra anslutningen till stambanan sedd från söder, här syns också de båda spårens stopplyktor strax före växeln.  12 år
ID-nummer:  11914
Direktlänk: /bild/00011914/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren sedda i riktning mot bangården i Älvsbyn. Stambanans mellansignal före växeln syns till vänster medan motsvarande signal för spåret från Piteå skymtar till höger.  12 år
ID-nummer:  11915
Direktlänk: /bild/00011915/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanan vrider genom sin långa kurva av västerut medan spåret mot Piteå efter en kort raklinje börjar vrida av söderut. Stambanans gamla sträckning som Piteåbanans spår delvis använder fortsatte genom gläntan till vänster inne i triangeln.  12 år
ID-nummer:  11916
Direktlänk: /bild/00011916/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot teknikhuset i Nyfors på stambanas norra sida med Piteåbanans norra anslutningsspår i förgrunden.  12 år
ID-nummer:  11917
Direktlänk: /bild/00011917/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Korsträskbäcken för det nordöstra spåret mot Piteå i triangelspåret, Lill-Kanisberget i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  11933
Direktlänk: /bild/00011933/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Korsträskbäcken sedd från öster.  12 år
ID-nummer:  11934
Direktlänk: /bild/00011934/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 10 juni 2010

Vy mot nordost från triangelspårets norra växel, till vänster syns järnvägens transformatorstation.  12 år
ID-nummer:  11921
Direktlänk: /bild/00011921/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Triangelspårets norra växel, Piteåbanans kilometertavla 1 skymtar bland grönskan till vänster.  12 år
ID-nummer:  11922
Direktlänk: /bild/00011922/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanan påbörjar nästan genast sin långa svaga kurva västerut medan det på spåret mot Piteå finns en kort raklinje innan den motriktade kurvan inleds. Notera också stopplyktorna som föregår växeln utanför höger bildkant.  12 år
ID-nummer:  11923
Direktlänk: /bild/00011923/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot delningspunkten mellan de båda spåren Här syns också mellansignalerna för färd mot Älvsbyn, varav stambanans står betydligt längre från växeln än den för spåret från Piteå.  12 år
ID-nummer:  11932
Direktlänk: /bild/00011932/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren går skilda vägar. Mitt i bild syns teknikhuset för Nyfors driftplats.  12 år
ID-nummer:  11924
Direktlänk: /bild/00011924/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Nyf 2/6 för spåret från Piteå sedd på avstånd med växeln till stambanan i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  11925
Direktlänk: /bild/00011925/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I början av den kurva som vrider spåret mot Piteå söderut syns stambanans gamla banvall fortsätta rakt fram in i skogen inne i triangeln, gläntan i bildens vänstra del visar denna gamla sträckning.  12 år
ID-nummer:  11926
Direktlänk: /bild/00011926/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
sdf  12 år
ID-nummer:  11927
Direktlänk: /bild/00011927/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från stambanans gamla banvall inne i triangelspåret mot nordost in mot Älvsbyn. Den fyrkantiga tavlan är en nedkopplingstavla för den skyddssektion som finns i kontaktledningen här.  12 år
ID-nummer:  11928
Direktlänk: /bild/00011928/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats där banan går i en mindre skärning fram mot bron över Korsträskbäckens relativt djupa dalgång, i bakgrunden syns Lill-Kanisberget. I bild syns också kontaktledningens skyddssektion.  12 år
ID-nummer:  11929
Direktlänk: /bild/00011929/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Korsträskbäcken sedd från öster.  12 år
ID-nummer:  11935
Direktlänk: /bild/00011935/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 7 juni 2008

Transformatorstationen för banmatning i Älvsbyn är belägen vid järnvägen i den nordligaste delen av Nyfors station.  15 år
ID-nummer:  04011
Direktlänk: /bild/00004011/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra växeln längs statmbanan i triangelspåret vid Nyfors är belägen vid stambanans kilometer 1097 eller vid kilometer 1 i Piteåbanans kilometerräkning.  15 år
ID-nummer:  04012
Direktlänk: /bild/00004012/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Triangelspårets norra växel och transformatorstationen. Längre bort skymtar mellansignalen vid stationsgränsen mot Älvsbyn.  15 år
ID-nummer:  04013
Direktlänk: /bild/00004013/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren i triangelns norra spets följer varandra parallellt en kortare sträcka söder om norra växeln.  15 år
ID-nummer:  04014
Direktlänk: /bild/00004014/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra triangelspetsen sedd norrut.  15 år
ID-nummer:  04015
Direktlänk: /bild/00004015/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Piteåbanan viker av åt vänster och stambanan söderut åt höger. Stambanans tidigare sträckning före kurvfätningen vid Nyfors kan anas som en glänta i skogen rakt fram där spåret mot Piteå svänger vänster.  15 år
ID-nummer:  04016
Direktlänk: /bild/00004016/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 6 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Mellansignalen vid stationsgränsen mellan Älvsbyn och Nyfors sedd norrifrån. Motsvarande mellansignal in mot Älvsbyn sitter på samma stolpe.  15 år
ID-nummer:  01725
Direktlänk: /bild/00001725/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!