Myrheden (Mhn)

Myrhedens station är den nordligaste i Västerbotten och ligger i Byskeälvens dalgång nära Långträskåns mynning i älven. Långträskån passeras omedelbart norr om norra bangårdsänden och Byskeälven strax söder om byn. Stationen är också den första ursprungliga stationen norr om Jörn och den anlades alltså omkring 1893. Stationen planerades först under namnet Byske, varför också den modell av stationshus som där uppfördes kallades Byske-modellen. Stationshuset i Myrheden låg på sydöstra sidan av banan och revs i mitten av 1980-talet.

Runt stationen växte ett stationssamhälle upp. Här fanns en skola fram till mitten av 1980-talet. Bebyggelsen är koncentrerad på den sydöstra sidan av bangården samt längs landsvägen som följer Byskeälven och som korsar järnvägen vid banvaktstugan Byske älv söder om bangården. Idag har bangården två spår, med normalhuvudspåret på sydöstra sidan närmast den nu rivna stationsbyggnaden.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (41)

Söndag 8 juni 2008

Bron över Långträskån omedelbart norr om bangården, här sedd från nordväst.  13 år
ID-nummer:  04370
Direktlänk: /bild/00004370/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 10 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av norra brofästet.  13 år
ID-nummer:  04371
Direktlänk: /bild/00004371/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 10 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av södra brofästet.  13 år
ID-nummer:  04372
Direktlänk: /bild/00004372/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 10 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ån sedd i nordvästlig riktning. Vid denna sydligaste bro av tre över ån har åns största biflöde Gäddträskån gjort vattenflödet större jämfört med vid de övriga två broarna.  13 år
ID-nummer:  04373
Direktlänk: /bild/00004373/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 10 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Myrheden sedd från den norra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  04376
Direktlänk: /bild/00004376/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 10 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden i Myrheden med bron över Långträskån i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  04374
Direktlänk: /bild/00004374/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 10 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från dess norra del.  13 år
ID-nummer:  04378
Direktlänk: /bild/00004378/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 10 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hus 9A i Myrheden sett från nordväst från andra sidan bangården.  13 år
ID-nummer:  04419
Direktlänk: /bild/00004419/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 13 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangårdens sydöstra sida en bit norr om stationshusets gamla plats står detta gamla vattentorn kvar. 1  13 år
ID-nummer:  04379
Direktlänk: /bild/00004379/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 10 februari 2009
#1 Micke, 27 december 2011, 23:05
Tyvärr så revs det i slutet av november 2011
Den obevakade plankorsningen som fanns över bangården har nu slopats till förmån för en nybyggd väg på västra sidan av järnvägen.  13 år
ID-nummer:  04380
Direktlänk: /bild/00004380/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 10 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den gamla plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  04381
Direktlänk: /bild/00004381/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 10 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens södra del, fjärrkuren skymtar till vänster.  13 år
ID-nummer:  04382
Direktlänk: /bild/00004382/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 10 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd söderut.  13 år
ID-nummer:  04383
Direktlänk: /bild/00004383/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 10 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren och en annan mindre byggnad vid stationshusets gamla plats.  13 år
ID-nummer:  04385
Direktlänk: /bild/00004385/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 10 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snett mittemot stationshuset låg en banvaktstuga, idag är båda byggnaderna rivna. Här ser vi platsen där banvaktstugan låg.  13 år
ID-nummer:  04386
Direktlänk: /bild/00004386/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 10 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På den gamla banvaktstugetomten växer ännu rabarber.  13 år
ID-nummer:  04387
Direktlänk: /bild/00004387/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 10 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den gamla banvaktstugetomten. Vägen på banans västra sida går numera rakt igenom stugans gamla trädgård.  13 år
ID-nummer:  04384
Direktlänk: /bild/00004384/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 10 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden logger i en kurva, vy mot nordost.  13 år
ID-nummer:  04388
Direktlänk: /bild/00004388/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 10 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot utfarten södeut från bangårdens södra växel, i bakgrunden skymtar banvaktstugan Byske älv.  13 år
ID-nummer:  04389
Direktlänk: /bild/00004389/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 10 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den grusplan där stationshuset tidigare stod, närmast skogen till väsnter om fjärrkuren stod ett uthus fram till det revs någon gång mellan juni 2007 och juni 2008.  13 år
ID-nummer:  04390
Direktlänk: /bild/00004390/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 10 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den obevakade plankorsningen över bangårdens båda spår strax sydväst om vattentornet har nu stängts till förmån för den nya vägen väster om banan.  13 år
ID-nummer:  04391
Direktlänk: /bild/00004391/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 10 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattentornet och bangåprden sedda från nordost.  13 år
ID-nummer:  04392
Direktlänk: /bild/00004392/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 10 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hus 9A sett från väster.  13 år
ID-nummer:  04420
Direktlänk: /bild/00004420/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 13 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hus 9A sett från nordväst.  13 år
ID-nummer:  04421
Direktlänk: /bild/00004421/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 13 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hus 9A sett från norr.  13 år
ID-nummer:  04422
Direktlänk: /bild/00004422/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 13 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden från bangårdens sydöstra sida, mitt i bild skymtar banvaktstugan Långträskån i fjärran.  13 år
ID-nummer:  04393
Direktlänk: /bild/00004393/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 10 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Mer detaljerad vy mot infartssignalen.  14 år
ID-nummer:  01666
Direktlänk: /bild/00001666/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden ligger i en kurva.  14 år
ID-nummer:  01667
Direktlänk: /bild/00001667/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnader vid stationsområdet.  14 år
ID-nummer:  01668
Direktlänk: /bild/00001668/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den grusplan där stationshuset tidigare stod.  14 år
ID-nummer:  01669
Direktlänk: /bild/00001669/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt på bangården strax norr stationshusets tidigare plats finns en obevakad plankorsning över de båda spåren.  14 år
ID-nummer:  01670
Direktlänk: /bild/00001670/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattentornet i Myrheden står ytterligare lite längre bort i nordostlig riktning.  14 år
ID-nummer:  01671
Direktlänk: /bild/00001671/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattentornet sett från väster.  14 år
ID-nummer:  01672
Direktlänk: /bild/00001672/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården, vy i nordostlig riktning.  14 år
ID-nummer:  01673
Direktlänk: /bild/00001673/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården söderut med vattentornet och stationsbebyggelsen längre bort.  14 år
ID-nummer:  01674
Direktlänk: /bild/00001674/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från dess norra ände.  14 år
ID-nummer:  01675
Direktlänk: /bild/00001675/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens norra ände. Som framgår av skylten passerar banan över Långträskån vid utfarten norrut mot just Långträsk.  14 år
ID-nummer:  01676
Direktlänk: /bild/00001676/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid norra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  01677
Direktlänk: /bild/00001677/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mhn 1/6 på huvudtågspåret.  14 år
ID-nummer:  01678
Direktlänk: /bild/00001678/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mhn 2/6 på sidotågspåret.  14 år
ID-nummer:  01679
Direktlänk: /bild/00001679/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Långträskån ligger omedelbart norr om bangårdens norra växel.  14 år
ID-nummer:  01680
Direktlänk: /bild/00001680/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (3)