Lillpiteälven

Lillpiteälven är en mindre skogsälv i Piteå kommun. Den rinner upp i Manjärvträsket cirka en mil väster om Koler. Den rinner sedan i sydostlig riktning och når fram till stambanan strax norr om Storblålidens station. Där vrider den norrut och stambanan följer älven ner till Kolerträsket vid Koler. Härifrån fortsätter älven norrut till sjön Bänkerträsket från vilken älven rinner österut.

En knapp kilometer från utloppet ur Bänkerträsket passerar stambanan över älven, mitt i skogen cirka tre kilometer norr om Koler. Här har banan lagts om i en ny genare sträckning med en mjuk kurva och med en betongbro över älven. Den gamla sträckningen väster om nuvarande innehöll tvärare kurvor. Längs denna ligger också den gamla plåtbalksbron kvar.

Från järnvägens passage över älven flödar den vidare ut mot kusten och når till slut den bördiga dalgången vid Lillpite. Älven mynnar i Svensbyfjärden i Piteälvens vattensystem vid Sjulnäs två mil väster om Piteå.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (17)

Lördag 28 juni 2008

Bron över Lillpiteälven sedd från södra brofästet.  15 år
ID-nummer:  04153
Direktlänk: /bild/00004153/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 10 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lillpiteälven nedströms järnvägsbron.  15 år
ID-nummer:  04154
Direktlänk: /bild/00004154/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 10 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Lillpiteälven sedd från sydväst.  15 år
ID-nummer:  04155
Direktlänk: /bild/00004155/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 10 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron kan skymtas från den nya linjen strax söder om den nya bron.  15 år
ID-nummer:  04156
Direktlänk: /bild/00004156/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 10 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya brons västra sida sedd från söder.  15 år
ID-nummer:  04157
Direktlänk: /bild/00004157/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 10 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya brons norra brofäste.  15 år
ID-nummer:  04158
Direktlänk: /bild/00004158/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 10 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron över Lillpiteälven sedd från väster.  15 år
ID-nummer:  04159
Direktlänk: /bild/00004159/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 10 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I älvens sidoområden med lugnare vatten kan man hitta diverse krabater, den här återfanns mellan de båda broarna.  15 år
ID-nummer:  04160
Direktlänk: /bild/00004160/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 10 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växtligheten är tärt kring älven och den gamla brons brofästen döljs. Här ser vi bron från öster.  15 år
ID-nummer:  04161
Direktlänk: /bild/00004161/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 10 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron sedd från söder.  15 år
ID-nummer:  04162
Direktlänk: /bild/00004162/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 10 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen söderut från bron.  15 år
ID-nummer:  04163
Direktlänk: /bild/00004163/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 10 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från banvallen norr om densamma. En bäver verkar ha varit i farten och spärrat vägen här.  15 år
ID-nummer:  04164
Direktlänk: /bild/00004164/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 10 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen norrut från gamla bron.  15 år
ID-nummer:  04165
Direktlänk: /bild/00004165/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 10 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåern efter järnvägen finns kvar om man tittar noga.  15 år
ID-nummer:  04166
Direktlänk: /bild/00004166/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 10 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron över älven, träsliprarna ligger direkt på brons stålkonstruktion.  15 år
ID-nummer:  04167
Direktlänk: /bild/00004167/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 10 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron sedd från sidan.  15 år
ID-nummer:  04168
Direktlänk: /bild/00004168/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 10 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla brons södra brofäste i detalj.  15 år
ID-nummer:  04169
Direktlänk: /bild/00004169/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 10 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)