Långträsk–Storblåliden

Den 8,4 kilometer långa linjen Långträsk–Storblåliden går så gott som uteslutande genom skogsmark utan bebyggelse. De enda undantagen är gården Öberga strax söder om Storblåliden samt Långträsk samhälle vid infarten till bangården där. Linjen består av en blocksträcka.

Norra driftplatsgränsen i Långträsk finns i norra delen av den svaga kurva som finns norr om bangården. Härifrån fortsätter banan norrut på en raklinje där väg 373 Arvidsjaur-Piteå korsar stambanan på bro. Efter en snävare högerkurva med radie strax under 600 meter går banan i nordnordostlig riktning i kanten av myren kring Lill-Sakriträsket öster om banan på en halvkilometerlång raklinje. Med en S-kurva med först en svagare och därefter en skarpare kurva rundas den numera delvis igenväxta odlingsmarken vid forna Långträsks kolonat som var beläget väster om banan.

Efter en 300 meter lång raklinje väster om Lindmarstjärnen finns en relativt gammal linjeomläggning där dagens järnväg genom en lång svag högerkurva passerar väster om tjärnen vid Blötkåtamyren och därefter går rakt fram mot bron över Åbyälven på ännu en halvkilometerlång raklinje. Den gamla bansträckningen som ännu kan ses i terrängen gick på östra sidan om samma tjärn och hade därmed i stället en serie om tre kurvor på samma sträcka. På delen söder om Åbyälven går linjen genom ett varierat skogs- och myrlandskap med varierande men tidvis kraftiga lutningar, både med- och motlut.

Åbyälven korsas i nordostlig riktning och norr om bron vrider banan något norrut fram mot linjens enda bevakade plankorsning med den skogsbilväg som löper norr om älven. Här finns också ett kraftigt motlut fram mot den skärning som finns i norra delen av den halvkilometerlånga raklinje som följer. Därefter vrider banan genom flera sammansatta kurvor först av mot rakt nordlig riktning och därefter tillbaka mot rakt nordostlig riktning. I början av kurvorna finns ett svagt medlut, men det planar snabbt ut och övergår närmast driftplatsgränsen i 17 promilles motlut upp mot Storblåliden, den högst belägna driftplatsen norr om Långsele. Den totala höjdskillnaden mellan Långträsk och Storblåliden är 24 meter.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (14)

Söndag 11 september 2011

Ett tomt norrgående stålämneståg passerar tjärnen vid Blötkåtamyren strax söder om Åbyälven.  3 år
ID-nummer:  27331
Direktlänk: /bild/00027331/
Fotodatum: den 11 september 2011
Publicerad: den 11 september 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 28 juni 2008

Linjens enda plankorsning är denna med en skogsbilväg (Polakvägen) vid kilometer 1050. Grindarna gör att stängslet längs banan blir heltäckande, men gör att det tar lite extra tid att passera korsningen med bil.  13 år
ID-nummer:  04295
Direktlänk: /bild/00004295/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs banan från plankorsningen vid kilometer 1050.  13 år
ID-nummer:  04296
Direktlänk: /bild/00004296/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  04297
Direktlänk: /bild/00004297/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd norrut mot plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  04298
Direktlänk: /bild/00004298/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liten tjärn strax väster om järnvägen mellan plankorsningen och Åbyälven.  13 år
ID-nummer:  04299
Direktlänk: /bild/00004299/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lutningsvisare mellan plankorsningen och Åbyälven, vy norrut.  13 år
ID-nummer:  04300
Direktlänk: /bild/00004300/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Åbyälven sedd norrifrån, här råder hastighetsnedsättning för tungt lastade fordon.  13 år
ID-nummer:  04301
Direktlänk: /bild/00004301/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från Åbyälvens norra strand, här ser vi vägförsignalen för plankorsningen 500 meter längre norrut.  13 år
ID-nummer:  04302
Direktlänk: /bild/00004302/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd norrut i närheten av Långträsks kolonat.  13 år
ID-nummer:  04303
Direktlänk: /bild/00004303/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen söderut från samma plats som ovan, längre bort skymtar försignalen till Långträsk.  13 år
ID-nummer:  04304
Direktlänk: /bild/00004304/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Vy söderut från bron för väg 373 mot infartssignalen till Långträsk norrifrån.  14 år
ID-nummer:  01524
Direktlänk: /bild/00001524/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen norrut sedd från bron för väg 373.  14 år
ID-nummer:  01526
Direktlänk: /bild/00001526/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan försvinner åter ut i skogen norr om Långträsk.  14 år
ID-nummer:  01527
Direktlänk: /bild/00001527/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)