Korsträsk–Nyfors

Linjen Korsträsk–Nyfors går i väst-östlig riktning genom ett öppet jordbrukslandskap och följer nära riksväg 94 på hela sträckan, en väg som passerar på bro över järnvägen vid utfarten från Korsträsk. Linjen består av tre raksträckor med mellanliggande kurvor med radier mellan 600 och 1000 meter. Linjen Korsträsk–Nyfors är 3,2 kilometer lång och består därför av en blocksträcka.

Linjen inleds efter utfartskurvan från Korsträsk med dess längsta raksträcka, omkring en kilometer lång, med åkrar på båda sidor av banan. Här råder åter medlut på upp till 17 promille ner till bron över Korsträckbäcken. Vattendraget korsas av stambanan totalt tre gånger, förutom här också inom Korsträsk och Nyfors stationer, dessutom rinner den alldeles intill norra bangårdsänden i Älvsbyn. Linjens snävaste kurva är vänsterkurvan vid bron, efter den följer en kortare raksträcka och en högerkurva samtidigt som ett svagt motlut råder. I den senare kurvan passeras också linjens enda plankorsning, den i byn Sågfors. Slutligen återstår bara den ostligaste raklinjen, drygt 600 meter lång, som leder fram till infarten till Nyfors.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (9)

Lördag 15 oktober 2011

Gods mellan åkrar och träsk. Ett norrgående godståg har nått fram till den bördiga Korsträskbygden och lämnar här Korsträsk stationssamhälle bakom sig i riktning mot Älvsbyn.  12 år
ID-nummer:  11188
Direktlänk: /bild/00011188/
Fotodatum: den 15 oktober 2011
Publicerad: den 16 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 7 juni 2008

Banan österut sedd från bron för väg 94 över järnvägen vid norra stationsgränsen i Korsträsk.  15 år
ID-nummer:  04029
Direktlänk: /bild/00004029/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 7 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raksträckan över åkrarna öster om Korsträsk sedd österut från väg 94. I bakgrunden ser vi till höger Lill-Kanisberget söder om Älvsbyn och mitt i bild också Rackberget öster om Älvsbyn.  15 år
ID-nummer:  04028
Direktlänk: /bild/00004028/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 7 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen vid Sågfors sedd från norr, bilden passerar västerut på riksväg 94.  15 år
ID-nummer:  04023
Direktlänk: /bild/00004023/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 7 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Varningsskylt vid infarten mot plankorsningen söderifrån.  15 år
ID-nummer:  04026
Direktlänk: /bild/00004026/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 7 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Månne beror fastkörningsrisken på rälsförhöjningen i kurvan där korsningen ligger.  15 år
ID-nummer:  04027
Direktlänk: /bild/00004027/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 7 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Korsträsk från Sågfors. Berget i bakgrunden är Kvarnberget söder om Korsträsk som järnvägen senare passerar på nära håll.  15 år
ID-nummer:  04025
Direktlänk: /bild/00004025/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 7 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut längs banan norrut mot Nyfors från plankorsningen vid Sågfors.  15 år
ID-nummer:  04024
Direktlänk: /bild/00004024/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 7 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raksträckan västerut vid södra stationsgränsen i Nyfors. Vid den bortre änden öppnar sig jordbrukslandskapet på båda sidorna av banan.  15 år
ID-nummer:  04022
Direktlänk: /bild/00004022/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 7 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (6)