Korsträsk (Ktä)

Korsträsk 7 kilometer väster om Älvsbyn är den enda tätorten som Stambanan genom övre Norrland passerar mellan Älvsbyn och Jörn. Från järnvägen syns dock inte mycket av tätorten Korsträsk som ligger strax väster om banan. Däremot finns det spridd bebyggelse i det relativt öppna jordbrukslandskapet, en landskapstyp som inte är så vanlig längs stambanan norr om Vännäs. Korsträsk station anlades i början av 1900-talet och är alltså inte ursprunglig. Stationshuset låg på västra sidan av bangården vid nuvarande teknikhus. Stationshuset var av samma modell som de som ännu finns kvar i exempelvis Brattsbacka och Grötingen, ett tvåplanshus sammanbyggt med godsmagasinet i vinkel.

Bangården har två huvudspår och ett stickspår på östra sidan och den ligger i tätortens sydöstra kant. I norra delen av bangården finns en plankorsning över de båda huvudspåren. I bangårdens södra del korsas Korsbäcken som senare under namnet Korsträskbäcken rinner ut i Piteälven vid järnvägsbron över älven i Älvsbyn efter att banan korsat bäcken ytterligare två gånger. Väg 94 mellan Luleå och Arvidsjaur passerar på bro över banan vid norra driftplatsgränsen. Ställverkstypen är 59 ESIL, driftplatsen tillåter alltså samtidig infart.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (27)

Lördag 7 juni 2008

Bangårdens norra halva sedd norrut med fjärrkuren vid platen där stationshuset stor till vänster.  13 år
ID-nummer:  04030
Direktlänk: /bild/00004030/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 9 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från lastkajen på östra sidan.  13 år
ID-nummer:  04031
Direktlänk: /bild/00004031/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 9 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal skylt vid lastkajen.  13 år
ID-nummer:  04032
Direktlänk: /bild/00004032/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 9 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangårdens södra del med stickspåret på östra sidan i förgrunden.  13 år
ID-nummer:  04033
Direktlänk: /bild/00004033/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 9 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut med fjärrkuren till vänster och det gamla lokskjulet till höger.  13 år
ID-nummer:  04034
Direktlänk: /bild/00004034/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 9 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lantmannaförbundets gamla byggnad vid nordöstra delen av bangården håller på att försvinna in i grönskan.  13 år
ID-nummer:  04035
Direktlänk: /bild/00004035/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 9 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården finns en bevakad plankorsning där vägen gör en U-sväng runt bangården.  13 år
ID-nummer:  04036
Direktlänk: /bild/00004036/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 9 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Försignalen till Korsträsk söderifrån.  13 år
ID-nummer:  01213
Direktlänk: /bild/00001213/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen till Korsträsk söderifrån vid Stor-Korsträskets strand.  13 år
ID-nummer:  01214
Direktlänk: /bild/00001214/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets stationsbyggnader ligger på bangårdens nordvästra sida.  13 år
ID-nummer:  01215
Direktlänk: /bild/00001215/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av bangården.  13 år
ID-nummer:  01216
Direktlänk: /bild/00001216/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot södra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  01217
Direktlänk: /bild/00001217/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården.  13 år
ID-nummer:  01218
Direktlänk: /bild/00001218/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot norra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  01219
Direktlänk: /bild/00001219/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett gammalt plåtskjul står på sydöstra sidan av bangården.  13 år
ID-nummer:  01220
Direktlänk: /bild/00001220/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet sett i sydvästlig riktning, tätorten ligger bakom trädridån till höger.  13 år
ID-nummer:  01221
Direktlänk: /bild/00001221/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal igenväxt byggnad mellan landsvägen och järnvägen i bangårdens norra del.  13 år
ID-nummer:  01222
Direktlänk: /bild/00001222/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma byggnad sedd från andra hållet.  13 år
ID-nummer:  01223
Direktlänk: /bild/00001223/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landsvägen gör en tvär u-sväng samtidigt som den korsar banan i norra delen av bangården.  13 år
ID-nummer:  01224
Direktlänk: /bild/00001224/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna i norra bangårdsänden är placerade omedelbart före plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  01225
Direktlänk: /bild/00001225/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  01226
Direktlänk: /bild/00001226/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i nordostlig riktning från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  01227
Direktlänk: /bild/00001227/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden och utfarten mot Nyfors och Älvsbyn.  13 år
ID-nummer:  01228
Direktlänk: /bild/00001228/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignal från ovan, både i betydelsen norrifrån och uppifrån.  13 år
ID-nummer:  01229
Direktlänk: /bild/00001229/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan in mot Korsträsk station sedd från viadukten för väg 94.  13 år
ID-nummer:  01230
Direktlänk: /bild/00001230/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen norrifrån är placerad intill bron för väg 94.  13 år
ID-nummer:  01231
Direktlänk: /bild/00001231/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raksträckan norr om Korsträsk sedd från väg 94.  13 år
ID-nummer:  01232
Direktlänk: /bild/00001232/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (3)