Koler–Storsund

Linjen Koler–Storsund är med sina 12,1 kilometer den längsta linjesträckan på hela stambanan mellan Bräcke och Boden. Linjen är uppdelad i två blocksträckor som är 5,0 respektive 7,1 kilometer långa. Höjdskillnaden mellan Koler och Storsund är cirka 80 meter och större delen av denna skillnad ryms inom den norra blocksträckan med ett fyra kilometer långt sammanhängande motlut på omkring 16 promille vilket resulterar i en höjdskillnad på cirka 60 meter där.

Linjen utgår nästan rakt norrut från Koler och behåller den riktningen även efter en svag kurva vid Silvertjärnen i byns norra utkant. Här inleds en 1,1 kilometer lång raklinje genom relativt flack skogs- och myrmark, trots detta förekommer även kraftiga medlut. Raklinjen följs av en närmare 1400 meter lång kurva med radie på 1400 meter i vilken banan korsar Lillpiteälven. Färden genom skogarna fortsätter därefter med en cirka tre kilometer lång raklinje i ostnordostlig riktning. Här råder mestadels måttliga medlut, men dessa bryts av ett kraftigt motlut mitt på.

Vid den långa raklinjens nordöstra ände finns linjens enda bevakade plankorsning med en större skogsbilväg. Här vrider banan av något mot nordost med en svag vänsterkurva i måttligt motlut varefter en kilometerlång raklinje med måttliga till kraftiga medlut. Detta inleder lutningarna ner mot Storsund, efter raklinjen vrider banan dessutom 90 grader mot nordväst för att gå in längs med den brantare sluttning som här nås. I sluttningen följer ett par motriktade kurvor innan banan åter genom två högerkurvor vrider tillbaka till nordostlig riktning för att gå in mellan sjöarna Ersträsket och Bastuträsket. Därmed nås såväl backens som linjens norra ände.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (42)

Torsdag 24 juni 2010

Den södra av de två detektorerna på raklinjen norr om Lillpiteälven, vy söderut i riktning mot Koler.  10 år
ID-nummer:  15263
Direktlänk: /bild/00015263/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 11 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen mot Koler sedd från den södra detektorn.  10 år
ID-nummer:  15264
Direktlänk: /bild/00015264/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 11 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd mot nordost i riktning mot Storsund med den norra detektorn i förgrunden.  10 år
ID-nummer:  15265
Direktlänk: /bild/00015265/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 11 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anläggningen sedd från nordost.  10 år
ID-nummer:  15266
Direktlänk: /bild/00015266/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 11 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen fortsätter ytterligare ett par kilometer mot nordost i riktning mot Storsund.  10 år
ID-nummer:  15267
Direktlänk: /bild/00015267/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 11 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 9 juli 2009

Detektoranläggningen på raklinjen något söder om mellanblocksignalen mitt på linjen, vy mot sydväst i riktning mot Koler.  10 år
ID-nummer:  15255
Direktlänk: /bild/00015255/
Fotodatum: den 9 juli 2009
Publicerad: den 11 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd mot nordost i riktning mot Storsund, mellanblocksignalen skymtar längre bort.  10 år
ID-nummer:  15256
Direktlänk: /bild/00015256/
Fotodatum: den 9 juli 2009
Publicerad: den 11 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra äldre av de två detektorerna på platsen, i bakgrunden ses slutet av raklinjen och början av kurvan fram mot Lillpiteälven.  10 år
ID-nummer:  15257
Direktlänk: /bild/00015257/
Fotodatum: den 9 juli 2009
Publicerad: den 11 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret sett mot sydväst mellan detektorerna.  10 år
ID-nummer:  15258
Direktlänk: /bild/00015258/
Fotodatum: den 9 juli 2009
Publicerad: den 11 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra nyare detektoranläggningen med linjen i riktning mot Storsund i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  15259
Direktlänk: /bild/00015259/
Fotodatum: den 9 juli 2009
Publicerad: den 11 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anläggningen i spåret intill byggnaden ovan.  10 år
ID-nummer:  15260
Direktlänk: /bild/00015260/
Fotodatum: den 9 juli 2009
Publicerad: den 11 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya detektorn sedd från norr.  10 år
ID-nummer:  15261
Direktlänk: /bild/00015261/
Fotodatum: den 9 juli 2009
Publicerad: den 11 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd mot Storsund vid den nya detektorn.  10 år
ID-nummer:  15262
Direktlänk: /bild/00015262/
Fotodatum: den 9 juli 2009
Publicerad: den 11 maj 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 28 juni 2008

Strax norr om driftplatsgränsen i Koler passeras den gamla skolan med tillhörande skolhem för de elever som hade långt hem.  12 år
ID-nummer:  04185
Direktlänk: /bild/00004185/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Koler gamla skola sedd från nordost.  12 år
ID-nummer:  04184
Direktlänk: /bild/00004184/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan norrut strax norr om norra driftplatsgränsen i Koler.  12 år
ID-nummer:  04183
Direktlänk: /bild/00004183/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den första kurvan norr om Koler passer banan omedelbart väster om Silvertjärnen.  12 år
ID-nummer:  04182
Direktlänk: /bild/00004182/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan med raksträckan mellan Koler och Lillpiteälven sedd norrut.  12 år
ID-nummer:  04181
Direktlänk: /bild/00004181/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid norra försignalen till Koler, i bakgrunden skymtar Bänkerberget med sitt höga torn. Berget planeras bli en del av vindkraftverksparken i Markbygden och får då vindkraftverk mycket högre än befintligt torn.  12 år
ID-nummer:  04180
Direktlänk: /bild/00004180/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid kilometer 1063 i raksträckans södra del finns norra försignalen till Koler.  12 år
ID-nummer:  04179
Direktlänk: /bild/00004179/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från mitten av raksträckan.  12 år
ID-nummer:  04178
Direktlänk: /bild/00004178/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från mitten av raksträckan.  12 år
ID-nummer:  04177
Direktlänk: /bild/00004177/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är gott om myrmark kring banan här och ibland behövs dubbla betongtrummor under banvallen.  12 år
ID-nummer:  04176
Direktlänk: /bild/00004176/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den 1,3 kilometer långa raklinjen mot Koler sedd från södra änden av den långa kurvan söder om Lillpiteälven.  12 år
ID-nummer:  04175
Direktlänk: /bild/00004175/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut i kurvans södra del.  12 år
ID-nummer:  04174
Direktlänk: /bild/00004174/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En mindre skärning strax söder om Lillpiteälven, vy söderut.  12 år
ID-nummer:  04173
Direktlänk: /bild/00004173/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Lillpiteälven ligger i en svag kurva, vy norrut.  12 år
ID-nummer:  04172
Direktlänk: /bild/00004172/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Lillpiteälven och banvallen på vardera sidan om den sett från söder.  12 år
ID-nummer:  04171
Direktlänk: /bild/00004171/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen med skogsbilvägen Kutalidsvägen. Mellan Lillpiteälven och denna finns en tre kilometer lång raksträcka med varierande lutningar på vilken också mellanblocksignalen återfinns.  12 år
ID-nummer:  04151
Direktlänk: /bild/00004151/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen. Vid orienteringstavlan en bit bort nås en höjdpunkt varefter de kraftiga lutningarna ner mot Storsund inleds.  12 år
ID-nummer:  04150
Direktlänk: /bild/00004150/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Kutalidsvägen sedd från öster. Intill finns också en uppsamlingsplats för renar, här passerar en flyttled för renar över banan.  12 år
ID-nummer:  04149
Direktlänk: /bild/00004149/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen norr om plankorsningen sedd från norra änden med varierande motlut på sydgång.  12 år
ID-nummer:  04148
Direktlänk: /bild/00004148/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan. Här når banan fram till brantare terräng och vrids 90 grader till nordvästlig riktning längs med sluttningen genom denna 660 meter långa kurva. Här inleds det kraftiga medlutet ner mot Storsund.  12 år
ID-nummer:  04147
Direktlänk: /bild/00004147/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut i andra änden av den långa backen där banan söderut möter den brantare terrängen och vrider av mot sydost.  12 år
ID-nummer:  04146
Direktlänk: /bild/00004146/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs banan mot Storsund vid platsen där den möter Bastuträsket.  12 år
ID-nummer:  04144
Direktlänk: /bild/00004144/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan med kurvorna i början av stigningarna söderut.  12 år
ID-nummer:  04145
Direktlänk: /bild/00004145/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Där banan når Bastuträskets strand passerar den över denna korta bro över ån som förbinder Ersträsket öster om banan med Bastuträsket väster om densamma. Bron fungerar också som vägport för skotertrafik.  12 år
ID-nummer:  04140
Direktlänk: /bild/00004140/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt i nordvästlig riktning över Bastuträsket vid bron.  12 år
ID-nummer:  04142
Direktlänk: /bild/00004142/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från bron ovan mot södra stationsgränsen i Storsund, infartssignalen skymtar längst bort i bild.  12 år
ID-nummer:  04143
Direktlänk: /bild/00004143/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma bro som ovan sedd från öster.  12 år
ID-nummer:  04141
Direktlänk: /bild/00004141/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd söderut strax söder om södra driftplatsgränsen i Storsund med Bastuträsket till höger.  12 år
ID-nummer:  04139
Direktlänk: /bild/00004139/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra driftplatsgränsen i Storsund går banan parallellt med det vita plank som delvis döljer bildemonteringsanläggningen i Storsund, vy norrut.  12 år
ID-nummer:  04138
Direktlänk: /bild/00004138/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!