Koler (Klr)

Koler ligger mitt i Markbygden, den glesbefolkade västra delen av Piteå kommun, 6 mil in från kusten. Koler by var ursprungligen byn som idag heter Kolerträsk och ligger vid Lillpiteälvens korta flöde mellan Kolerträsket och Bänkerträsket cirka en kilometer väster om Koler stationssamhälle. Det senare kom till då stambanan drogs genom bygden. Koler är en by nära knuten till järnvägen, och orten blomstrade framför allt under 1940-talet. Vid järnvägen i byns norra del ligger den stora skolan från 1920-talet.

Koler station ligger i byns södra del. Stationshuset, en stor timrad tjärad byggnad sammanbyggd med ett litet godsmagasin, revs för flytt våren 2008. Stationen har tre tågspår med huvudtågspåret på östra sidan bangården alldeles utanför stationshuset. Stationen är belägen 283 meter över havet, alltså cirka 70 meter lägre än närmaste station söderut, Storblåliden, den högst belägna längs stambanan norr om Långsele.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (47)

Lördag 28 juni 2008

Norra infarten till Koler med plankorsningen för vägen mot Arvidsjaur i bakgrunden. 11 år
ID-nummer:  04235
Direktlänk: /bild/00004235/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut sedd från plankorsningen norr om bangården i Koler. 1 11 år
ID-nummer:  04236
Direktlänk: /bild/00004236/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
#1 LN, 1 juni 2019, 13:33
Skolhuset till vänster. Min mor gick där under slutet av 20-talet och början av 30-talet. Hon berättade att eleverna härmade ångloken som måste elda extra för att ta sig uppför lutningen längst bort på bilden genom att ropa: Koka kaffe svarta Pelle.
Bangården sedd från dess norra ände, till vänster resterna av stationshuset som höll på att rivas. 1 11 år
ID-nummer:  04237
Direktlänk: /bild/00004237/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
#1 Koler, 21 februari 2018, 13:00
Stationshuset såldes som fritidshus och monterades ned för bortforsling, enligt vad jag vet.
Norra bangårdsänden sedd norrut. 11 år
ID-nummer:  04238
Direktlänk: /bild/00004238/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resterna av stationshuset samt fjärrkuren sedd från västra sidan av bangården. I bakgrunden den byggnad som låg mitt emot stationshuset och inrymde ett kafé under stationens storhetstid. 11 år
ID-nummer:  04239
Direktlänk: /bild/00004239/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från dess södra del. 11 år
ID-nummer:  04241
Direktlänk: /bild/00004241/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra bangårdsänden. 11 år
ID-nummer:  04240
Direktlänk: /bild/00004240/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer detaljerad vy över bangården norrut, i bakgrunden syns Bänkerberget med sitt torn. 11 år
ID-nummer:  04242
Direktlänk: /bild/00004242/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer detaljerad vy mot södra bangårdsänden från bangårdens västra sida. 11 år
ID-nummer:  04243
Direktlänk: /bild/00004243/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från östra sidan i dess södra del. 11 år
ID-nummer:  04244
Direktlänk: /bild/00004244/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden med mellansignalerna där. 11 år
ID-nummer:  04245
Direktlänk: /bild/00004245/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En äldre stentrumma under spåren. 11 år
ID-nummer:  04246
Direktlänk: /bild/00004246/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra delen av bangården är det myrmark på båda sidor. 11 år
ID-nummer:  04247
Direktlänk: /bild/00004247/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från huvudspårets södra mellansignal. 11 år
ID-nummer:  04248
Direktlänk: /bild/00004248/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från södra bangårdsänden mot utfarten söderut. Hastighetssänkningen gäller i den följande högerkurvan i vilken också minnesstenen passeras. 11 år
ID-nummer:  04249
Direktlänk: /bild/00004249/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattensjukt landskap intill banvallen söder om bangården. 11 år
ID-nummer:  04250
Direktlänk: /bild/00004250/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen söderut från Koler. 11 år
ID-nummer:  04251
Direktlänk: /bild/00004251/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen vid södra stationsgränsen i Koler. 11 år
ID-nummer:  04252
Direktlänk: /bild/00004252/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det finns gott om ren i skogarna, vissa blir kvar även på sommaren när de borde vara längre upp i fjällen. Den här stod tittade på mig vid södra bangårdsänden i Koler. 11 år
ID-nummer:  04253
Direktlänk: /bild/00004253/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 7 juni 2008

Bangården i Koler sedd norrifrån. Här stod ännu det till det rivna stationshuset tillhörande godsmagasinet någorlunda intakt. 11 år
ID-nummer:  04231
Direktlänk: /bild/00004231/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot bangården från plankorsningen mitt i byn för vägen mot Arvidsjaur. 11 år
ID-nummer:  04232
Direktlänk: /bild/00004232/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Koler sedd norrifrån. 11 år
ID-nummer:  04233
Direktlänk: /bild/00004233/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägkorsningen mitt i byn sedd från plankorsningen med järnvägen. Bakom skylten mot Älvsbyn skymtar den röda stuga som var det ursprungliga stationshuset i Koler och som har flyttats från en plats omedelbart sydost om plankorsningen. 1 11 år
ID-nummer:  04234
Direktlänk: /bild/00004234/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
#1 Kolerbarn, 21 februari 2018, 13:09
Du menar väl huset bakom skylten mot Piteå? För i den andra stugan till vänster som skymtas bakom skylten mot Älvsbyn bodde min mormor och jag minns att det hus jag avser (alltså till höger) mycket riktigt stod sydost om plankorsningen.

Fredag 22 juni 2007

Södra bangårdsänden i Koler. 11 år
ID-nummer:  01189
Direktlänk: /bild/00001189/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut i riktning mot utfarten mot Storblåliden och Jörn. 11 år
ID-nummer:  01190
Direktlänk: /bild/00001190/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av bangården ligger i skogen söder om byn. Vy norrut. 11 år
ID-nummer:  01191
Direktlänk: /bild/00001191/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården söderut sett från stationshuset. 11 år
ID-nummer:  01192
Direktlänk: /bild/00001192/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets tekninghus, det enda längs Stambanan genom övre Norrland med gul tegelfasad. 11 år
ID-nummer:  01193
Direktlänk: /bild/00001193/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Koler stationshus med godsmagasin sett från sydost. 11 år
ID-nummer:  01194
Direktlänk: /bild/00001194/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset. 11 år
ID-nummer:  01195
Direktlänk: /bild/00001195/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet. 11 år
ID-nummer:  01196
Direktlänk: /bild/00001196/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets södra fasad sedd från öster. 11 år
ID-nummer:  01197
Direktlänk: /bild/00001197/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets södra fasad sedd från söder. 11 år
ID-nummer:  01198
Direktlänk: /bild/00001198/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset ligger inte långt från huvudtågspåret. 11 år
ID-nummer:  01199
Direktlänk: /bild/00001199/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsskylten mot spåren. 11 år
ID-nummer:  01200
Direktlänk: /bild/00001200/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med godsmagasinet sett från norr. 11 år
ID-nummer:  01201
Direktlänk: /bild/00001201/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets norra gavel. 11 år
ID-nummer:  01202
Direktlänk: /bild/00001202/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården sedd från stationshuset. 11 år
ID-nummer:  01203
Direktlänk: /bild/00001203/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från stationshuset mot utfarten norrut, till vänster skymtar den gamla skolan. 11 år
ID-nummer:  01204
Direktlänk: /bild/00001204/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden i Koler. 11 år
ID-nummer:  01205
Direktlänk: /bild/00001205/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan norrut ut från Koler. Notera också det 73 meter höga tornet på Bänkerberget några kilometer norr om Koler som syns i bakgrunden. 11 år
ID-nummer:  01206
Direktlänk: /bild/00001206/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt i byn finns ett minnesmärke med anknytning till de rallare som byggde järnvägen genom byn. 11 år
ID-nummer:  01207
Direktlänk: /bild/00001207/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En dressin på ett kort spår. 11 år
ID-nummer:  01208
Direktlänk: /bild/00001208/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En rallare med släggan på axeln. 11 år
ID-nummer:  01209
Direktlänk: /bild/00001209/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byns mittpunkt med plankorsningen med järnvägen. Skyltarna förkunnar att man till vänster har 42 kilometer till Älvsbyn och 14 till Storsund. Till höger har man 60 kilometer till Piteå, 37 till Lillpite och 18 till Långträsk. 11 år
ID-nummer:  01210
Direktlänk: /bild/00001210/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från plankorsningen söderut mot stationshuset och bangården. 11 år
ID-nummer:  01211
Direktlänk: /bild/00001211/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut mot Storsund och Älvsbyn sedd från plankorsningen. 11 år
ID-nummer:  01212
Direktlänk: /bild/00001212/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (9)