Koler (Klr)

Byn Koler uppkom vid den korta del av Lillpiteälven som förbinder sjöarna Kolerträsket och Bänkerträsket, platsen som idag kallas Kolerträsk. Här har det sannolikt levt människor sedan stenåldern, namnet Koler har samiskt ursprung. När järnvägen drogs genom bygden i början av 1890-talet kom den att läggas strax öster om dåvarande by och så småningom växte ett nytt stationssamhälle upp kring järnvägen, det vi idag kallar Koler.

Koler nådde sin stora blomstringstid på 1940-talet då stationen var traktens största utlastningsstationer för träkol och tjära. På orten fanns ångsåg, skogen sysselsatte många och flottning skedde på Lillpiteälven ner till kusten. Stationshuset blev byns centrum och mitt emot detta öppnades ett kafé. Skolbyggnaden vid järnvägen norr om stationen byggdes på 1920-talet och rymde alla bygdens elever så länge grundskolan hade sex klasser, sedan fungerade den som låg- och mellanstadieskola fram till den lades ned 1990. I anslutning till skolan byggdes ett skolhem där elever från grannbyarna inackorderades under terminerna.

Idag är byns blomstringstid definitivt förbi och rollen som viktig järnvägsstation är borta. Under våren 2008 revs det stora stationshuset och Koler stationssamhälle förlorade därmed en viktig symbol för sitt ursprung. Koler är idag en ordinär mötesstation med tre huvudspår med normalhuvudspåret närmast det nu rivna stationshuset. Bangården är belägen 283 meter över havet, alltså cirka 70 meter lägre än närmaste driftplats söderut, Storblåliden, den högst belägna längs stambanan norr om Långsele.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (47)

Lördag 28 juni 2008

Norra infarten till Koler med plankorsningen för vägen mot Arvidsjaur i bakgrunden.  15 år
ID-nummer:  04235
Direktlänk: /bild/00004235/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut sedd från plankorsningen norr om bangården i Koler. 1  15 år
ID-nummer:  04236
Direktlänk: /bild/00004236/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
#1 LN, 1 juni 2019, 13:33
Skolhuset till vänster. Min mor gick där under slutet av 20-talet och början av 30-talet. Hon berättade att eleverna härmade ångloken som måste elda extra för att ta sig uppför lutningen längst bort på bilden genom att ropa: Koka kaffe svarta Pelle.
Bangården sedd från dess norra ände, till vänster resterna av stationshuset som höll på att rivas. 1  15 år
ID-nummer:  04237
Direktlänk: /bild/00004237/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
#1 Koler, 21 februari 2018, 13:00
Stationshuset såldes som fritidshus och monterades ned för bortforsling, enligt vad jag vet.
Norra bangårdsänden sedd norrut.  15 år
ID-nummer:  04238
Direktlänk: /bild/00004238/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resterna av stationshuset samt fjärrkuren sedd från västra sidan av bangården. I bakgrunden den byggnad som låg mitt emot stationshuset och inrymde ett kafé under stationens storhetstid.  15 år
ID-nummer:  04239
Direktlänk: /bild/00004239/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från dess södra del.  15 år
ID-nummer:  04241
Direktlänk: /bild/00004241/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  04240
Direktlänk: /bild/00004240/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer detaljerad vy över bangården norrut, i bakgrunden syns Bänkerberget med sitt torn.  15 år
ID-nummer:  04242
Direktlänk: /bild/00004242/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer detaljerad vy mot södra bangårdsänden från bangårdens västra sida.  15 år
ID-nummer:  04243
Direktlänk: /bild/00004243/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från östra sidan i dess södra del.  15 år
ID-nummer:  04244
Direktlänk: /bild/00004244/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden med mellansignalerna där.  15 år
ID-nummer:  04245
Direktlänk: /bild/00004245/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En äldre stentrumma under spåren.  15 år
ID-nummer:  04246
Direktlänk: /bild/00004246/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra delen av bangården är det myrmark på båda sidor.  15 år
ID-nummer:  04247
Direktlänk: /bild/00004247/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från huvudspårets södra mellansignal.  15 år
ID-nummer:  04248
Direktlänk: /bild/00004248/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från södra bangårdsänden mot utfarten söderut. Hastighetssänkningen gäller i den följande högerkurvan i vilken också minnesstenen passeras.  15 år
ID-nummer:  04249
Direktlänk: /bild/00004249/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattensjukt landskap intill banvallen söder om bangården.  15 år
ID-nummer:  04250
Direktlänk: /bild/00004250/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen söderut från Koler.  15 år
ID-nummer:  04251
Direktlänk: /bild/00004251/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen vid södra stationsgränsen i Koler.  15 år
ID-nummer:  04252
Direktlänk: /bild/00004252/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det finns gott om ren i skogarna, vissa blir kvar även på sommaren när de borde vara längre upp i fjällen. Den här stod tittade på mig vid södra bangårdsänden i Koler.  15 år
ID-nummer:  04253
Direktlänk: /bild/00004253/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 7 juni 2008

Bangården i Koler sedd norrifrån. Här stod ännu det till det rivna stationshuset tillhörande godsmagasinet någorlunda intakt.  15 år
ID-nummer:  04231
Direktlänk: /bild/00004231/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot bangården från plankorsningen mitt i byn för vägen mot Arvidsjaur.  15 år
ID-nummer:  04232
Direktlänk: /bild/00004232/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Koler sedd norrifrån.  15 år
ID-nummer:  04233
Direktlänk: /bild/00004233/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägkorsningen mitt i byn sedd från plankorsningen med järnvägen. Bakom skylten mot Älvsbyn skymtar den röda stuga som var det ursprungliga stationshuset i Koler och som har flyttats från en plats omedelbart sydost om plankorsningen. 1  15 år
ID-nummer:  04234
Direktlänk: /bild/00004234/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 17 januari 2009
#1 Kolerbarn, 21 februari 2018, 13:09
Du menar väl huset bakom skylten mot Piteå? För i den andra stugan till vänster som skymtas bakom skylten mot Älvsbyn bodde min mormor och jag minns att det hus jag avser (alltså till höger) mycket riktigt stod sydost om plankorsningen.

Fredag 22 juni 2007

Södra bangårdsänden i Koler.  15 år
ID-nummer:  01189
Direktlänk: /bild/00001189/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut i riktning mot utfarten mot Storblåliden och Jörn.  15 år
ID-nummer:  01190
Direktlänk: /bild/00001190/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av bangården ligger i skogen söder om byn. Vy norrut.  15 år
ID-nummer:  01191
Direktlänk: /bild/00001191/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården söderut sett från stationshuset.  15 år
ID-nummer:  01192
Direktlänk: /bild/00001192/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets tekninghus, det enda längs Stambanan genom övre Norrland med gul tegelfasad.  15 år
ID-nummer:  01193
Direktlänk: /bild/00001193/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Koler stationshus med godsmagasin sett från sydost.  15 år
ID-nummer:  01194
Direktlänk: /bild/00001194/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset.  15 år
ID-nummer:  01195
Direktlänk: /bild/00001195/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–47
Andra bilder från platsen (9)