Jörn–Storträsk

Linjen Jörn–Storsträsk är 10,1 kilometer lång och indelad i två blocksträckor. Linjen består till övervägande del av motlut på nordgång, från Jörn 260 meter över havet stiger banan upp tillden drygt 325 meter över havet strax före södra infarten till Storträsk. Lutningarna varierar dock ganska mycket och även kraftigare medlut förekommer. Det kraftigaste sammanhängande motlutet finns i linjens nordligaste del.

Utfarten från Jörn norrut sker parallellt med spåret mot Arvidsjaur på den 1,5 kilometer långa raksträcka som börjar i södra delen av bangården i Jörn. Efter att ha passerat under väg 95, den norra av två vägbroar i Jörn, delar sig de båda banorna samtigigt som båda svänger vänster. Efter en halvkilometerlång raksträcka följer en högerkurva där stambanan passerar över Nyträskån. Här utbresder sig ett flackt myrlandskap på båda sidor om banan som här består av längre raksträckor med korta kurvor mellan med radier ned till strax under 600 meter. Efter Nyträskån följer en 1,5 kilometer lång raksträcka över den sydöstra delen av Stormyran innan banan åter svänger vänster för att följa i närheten av Vällingån. Ån passeras efter den mellersta av tre följande högerkurvor med mellanliggande raksträckor. På den följande raksträckan korsar en skogsbilväg i en obevakad plankorsning och efter ytterligare ett par mindre kurvor syns linjens enda näraliggande bebyggelse undantaget Jörns tätort på västra sidan. Dessa hus ligger i början av en längre vänsterkurva där banan rundar Frängsmyran och efter denna kurva och följande korta raklinje i det kraftigare motlutet finner vi infarten till Storträsk i en högerkurva.

Slutligen lite vattengeografi. Nyträskån är biflöde till Vällingån, detsamma gäller Grundträskån som rinner genom centrala Jörn. Efter en serie sjöar sydost om Jörn byter vattnet namn till Skidträskån som järnvägen passerar strax norr om Lidlund. Skidträskån är i sin tur biflöde till Petikån som järnvägen passerar mellan Lidlund och bron över Skellefteälven. Petikån rinner ut i nyss nämnda älv strax nedströms kraftverket vid järnvägsbron.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (36)

Fredag 25 juni 2010

Vy söderut i kurvan strax norr om infarten till Jörn där också banan från Arvidsjaur ansluter från nordväst.  7 år
ID-nummer:  20682
Direktlänk: /bild/00020682/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanan svänger också upp mot nordvästlig riktning och en första längre raklinje.  7 år
ID-nummer:  20683
Direktlänk: /bild/00020683/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan mot Arvidsjaur syns en bit på avstånd i sydväst.  7 år
ID-nummer:  20684
Direktlänk: /bild/00020684/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma raklinje sedd från nordväst.  7 år
ID-nummer:  20685
Direktlänk: /bild/00020685/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrut från samma plats ser vi kurvan fram mot bron över Nyträskån.  7 år
ID-nummer:  20686
Direktlänk: /bild/00020686/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Nyträskån ligger i södra änden av nästa längre raklinje.  7 år
ID-nummer:  20687
Direktlänk: /bild/00020687/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Nyträskån sedd från sydost.  7 år
ID-nummer:  20688
Direktlänk: /bild/00020688/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den lilla ån sedd uppströms under järnvägen.  7 år
ID-nummer:  20689
Direktlänk: /bild/00020689/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nyträskån omedelbart nedströms järnvägsbron.  7 år
ID-nummer:  20690
Direktlänk: /bild/00020690/
Fotodatum: den 25 juni 2010
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 24 juni 2010

Banan sedd söderut mot försignalen till mellanblocksignalen mitt på linjen.  7 år
ID-nummer:  20671
Direktlänk: /bild/00020671/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut från samma plats.  7 år
ID-nummer:  20672
Direktlänk: /bild/00020672/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något längre norrut finns denna obevakade plankorsning med en skogsbilväg.  7 år
ID-nummer:  20673
Direktlänk: /bild/00020673/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen vid kilometer 1010.  7 år
ID-nummer:  20674
Direktlänk: /bild/00020674/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plankorsning.  7 år
ID-nummer:  20675
Direktlänk: /bild/00020675/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från öster.  7 år
ID-nummer:  20676
Direktlänk: /bild/00020676/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvorna norr om den obevakade plankorsningen sedda från norr vid den enda bebyggelsen intill banan på sträckan.  7 år
ID-nummer:  20677
Direktlänk: /bild/00020677/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från motsatt sida av järnvägen.  7 år
ID-nummer:  20678
Direktlänk: /bild/00020678/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blickar man norrut från samma plats, tidigare infartsväg till stugan väster om banan, ser man nu försignalen till Storträsk.  7 år
ID-nummer:  20679
Direktlänk: /bild/00020679/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan vid försignalen sedd söderut.  7 år
ID-nummer:  20680
Direktlänk: /bild/00020680/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Storträsk från samma plats, bangården följer efter högerkurvan längst bort i bild.  7 år
ID-nummer:  20681
Direktlänk: /bild/00020681/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 9 juli 2009

Dimmig morgon vid banan norr om försignalen till mellanblocksignalen mitt på linjen.  7 år
ID-nummer:  20691
Direktlänk: /bild/00020691/
Fotodatum: den 9 juli 2009
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrut fortsätter järnvägen fram mot den obevakade plankorsningen vid kilometer 1010.  7 år
ID-nummer:  20692
Direktlänk: /bild/00020692/
Fotodatum: den 9 juli 2009
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen.  7 år
ID-nummer:  20693
Direktlänk: /bild/00020693/
Fotodatum: den 9 juli 2009
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen.  7 år
ID-nummer:  20694
Direktlänk: /bild/00020694/
Fotodatum: den 9 juli 2009
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kilometertavla 1010 strax söder om den obevakade plankorsningen.  7 år
ID-nummer:  20695
Direktlänk: /bild/00020695/
Fotodatum: den 9 juli 2009
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid bebyggelsen mellan plankorsningen och Storträsk.  7 år
ID-nummer:  20696
Direktlänk: /bild/00020696/
Fotodatum: den 9 juli 2009
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två korta kurvorna söderut före raklinjen fram mot den obevakade plankorsningen.  7 år
ID-nummer:  20697
Direktlänk: /bild/00020697/
Fotodatum: den 9 juli 2009
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaderna väster om spåret sedda från östra sidan.  7 år
ID-nummer:  20698
Direktlänk: /bild/00020698/
Fotodatum: den 9 juli 2009
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  7 år
ID-nummer:  20700
Direktlänk: /bild/00020700/
Fotodatum: den 9 juli 2009
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot försignalen till Storträsk.  7 år
ID-nummer:  20699
Direktlänk: /bild/00020699/
Fotodatum: den 9 juli 2009
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan med försignalen till Storträsk, vy söderut.  7 år
ID-nummer:  20701
Direktlänk: /bild/00020701/
Fotodatum: den 9 juli 2009
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats i backen upp mot Storträsk.  7 år
ID-nummer:  20702
Direktlänk: /bild/00020702/
Fotodatum: den 9 juli 2009
Publicerad: den 24 maj 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 8 juni 2008

Kurvan runt Frängsmyran, vy söderut. Längst bort i bild skymtar södra försingnalen till Storträsk.  15 år
ID-nummer:  04501
Direktlänk: /bild/00004501/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 19 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs banan i den långa kurvan runt Frängsmyran omkring en kilometer söder om bangården i Storträsk, infarten till stationen finns bakom nästa högerkurva.  15 år
ID-nummer:  04500
Direktlänk: /bild/00004500/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 19 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Vy söderut från plankorsningen med en skogsbilväg vid kilometer 1010.  15 år
ID-nummer:  04503
Direktlänk: /bild/00004503/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 19 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plankorsning som ovan.  15 år
ID-nummer:  04502
Direktlänk: /bild/00004502/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 19 mars 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!