Järneträsk–Korsträsk

Linjen Järneträsk–Korsträsk består till stor del av en av de ökända långa backarna längs Stambanan genom övre Norrland. Den så kallade Järneträskbacken ställer ibland till problem för södergående tåg med ett fem kilometer långt sammanhängande kraftigt motlut. Från Järneträsk utgår linjen i nordostlig riktning, men den vrider genast till nordlig riktning när den passerar genom den flacka dalgången mellan Flakaberget i öster och Fleviksberget i väster samtidigt som det kraftiga medlutet norrut varierande mellan 14 och 17 promille genast inleds.

Banan vrider så till rakt ostlig riktning in i Flakabergets nordsluttning genom en mer än kilometerlång högerkurva med olika radier. Här finns chans att se en storslagen utsikt över Korsträskbygden och bergen i fjärran. I den kraftiga lutningen följer en serie om fem kurvor innan banan i den sista av dessa lämnar bergssluttningen och fortsätter i nordostlig riktning fram mot Stor-Korsträskets östra ände, dock fortsatt i kraftigt medlut. Banan har nu kommit ner i jordbrukslandskapet kring sjön och når också fram till landsvägen söder om sjön som korsar banan i en bevakad plankorsning, linjens enda plankorsning.

Från den korta svaga kurvan vid plankorsningen följer en halvkilometerlång raklinje fram mot Stor-Korsträsket på vilken också den kraftiga lutningen planar ut och tar slut. Landsvägen följer banans sydöstra sida hela vägen fram till bangården i Korsträsk där den sedan åter korsar järnvägen. I den trånga passagen mellan sjön och Kvarnberget går banan genom två på varandra följande kurvor med en kort mellanliggande raklinje, i den norra av dessa finns infarten till Korsträsk. Här går järnvägen alldeles intill Stor-Korsträskets östra strand och här ges åter fin utsikt över sjön med blånande berg i fjärran.

På linjen Järneträsk–Korsträsk finns en av de största förändringarna av landskapstyp längs Stambanan genom övre Norrland. I linjens södra del är man ännu kvar i det kuperade skogs- och myrlandskap som järnvägen i princip gått genom ända sedan trakterna av Vindeln. I linjens norra del möter man i stället ett småskaligt jordbrukslandskap kring Stor-Korsträsket som är ganska typiskt för Norrbotten en bit innanför kusten. Linjens är totalt 5,8 kilometer lång och består av en blocksträcka. Kurvradierna på linjen är som lägst strax under 600 meter.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (9)

Lördag 7 juni 2008

Banvaktstugan Petberg i nedre delen av Järneträskbacken med Flakaberget i bakgrunden, vägen i förgrunden är den gamla tillfartsvägen till banvaktstugan innan plankorsningen där stängdes.  14 år
ID-nummer:  04037
Direktlänk: /bild/00004037/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 11 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i nordvästlig riktning mot Lillträsket från Flakabergets sluttning mitt i Järneträskbacken.  14 år
ID-nummer:  04038
Direktlänk: /bild/00004038/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 11 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Stor-Korsträsket från Flakabergets sluttning, järnvägen syns i hyggets nederkant. Längst till vänster i bild vid sjöns västra strand ligger Korsträsk by, det som var bygdens centrum före järnvägen kom och stationssamhället anlades.  14 år
ID-nummer:  04039
Direktlänk: /bild/00004039/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 11 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Korsträsk samhälle från Flakabergets sluttning på ungefär samma höjd som Järneträsk station.  14 år
ID-nummer:  04040
Direktlänk: /bild/00004040/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 11 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Nedre delen av Järneträskbacken sedd från plankorsningen med landsvägen på södra sidan av Stor-Korsträsket, vy söderut.  15 år
ID-nummer:  01908
Direktlänk: /bild/00001908/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från samma plankorsning har man norrut utsikt mot Kvarnberget strax söder om Korsträsk, här ser vi också försignalen till Korsträsk.  15 år
ID-nummer:  01909
Direktlänk: /bild/00001909/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är vid Kvarnberget som banan följer Stor-Korsträskets strand, vy norrut.  15 år
ID-nummer:  01910
Direktlänk: /bild/00001910/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt västerut över Stor-Korsträsket.  15 år
ID-nummer:  01911
Direktlänk: /bild/00001911/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan längs stranden, här ser vi också södra infartssignalen till Korsträsk.  15 år
ID-nummer:  01912
Direktlänk: /bild/00001912/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (4)