Järneträsk - Korsträsk

Stax söder om Korsträsk station, första stationen söder om Älvsbyn längs Stambanan genom övre Norrland, följer banan en kort stund Stor-Korsträskets östra strand. Runt sjön finns spridd bebyggelse i ett relatvit öppet landskap. Kommer man söderifrån och börjar skymta detta landskap från Järneträskbacken känner man en stor kontrast mot det skogslandskap som har omgett banan ända sedan Hällnästrakten.

Bilder och filmer (9)

Lördag 7 juni 2008

Banvaktstugan Petberg i nedre delen av Järneträskbacken med Flakaberget i bakgrunden, vägen i förgrunden är den gamla tillfartsvägen till banvaktstugan innan plankorsningen där stängdes. 11 år
ID-nummer:  04037
Direktlänk: /bild/00004037/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 11 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i nordvästlig riktning mot Lillträsket från Flakabergets sluttning mitt i Järneträskbacken. 11 år
ID-nummer:  04038
Direktlänk: /bild/00004038/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 11 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Stor-Korsträsket från Flakabergets sluttning, järnvägen syns i hyggets nederkant. Längst till vänster i bild vid sjöns västra strand ligger Korsträsk by, det som var bygdens centrum före järnvägen kom och stationssamhället anlades. 11 år
ID-nummer:  04039
Direktlänk: /bild/00004039/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 11 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Korsträsk samhälle från Flakabergets sluttning på ungefär samma höjd som Järneträsk station. 11 år
ID-nummer:  04040
Direktlänk: /bild/00004040/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 11 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Nedre delen av Järneträskbacken sedd från plankorsningen med landsvägen på södra sidan av Stor-Korsträsket, vy söderut. 11 år
ID-nummer:  01908
Direktlänk: /bild/00001908/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från samma plankorsning har man norrut utsikt mot Kvarnberget strax söder om Korsträsk, här ser vi också försignalen till Korsträsk. 11 år
ID-nummer:  01909
Direktlänk: /bild/00001909/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är vid Kvarnberget som banan följer Stor-Korsträskets strand, vy norrut. 11 år
ID-nummer:  01910
Direktlänk: /bild/00001910/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt västerut över Stor-Korsträsket. 11 år
ID-nummer:  01911
Direktlänk: /bild/00001911/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan längs stranden, här ser vi också södra infartssignalen till Korsträsk. 11 år
ID-nummer:  01912
Direktlänk: /bild/00001912/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (4)