Järneträsk (Jnt)

Järneträsk ligger mitt ute i skogen cirka 15 kilometer söder om Älvsbyn utan närhet till andra vägar än skogsbilvägar. Närmaste allmänna väg ligger tre kilometer bort och dessutom nedanför den backe som på järnvägen kallas Järneträskbacken. När stambanan byggdes här förbereddes en militärmötesplats på platsen under namnet Jernesträsket. I skogen strax sydost om platsen ligger en liten sjö som på kartor från 1800-talet benämns Järnesträsket. Platsen har också haft status som hållplats och under mitten av förra seklet benämndes Järnnästräsk Hpl, samma stavning som sjön även då.

I samband med fjb-utbyggnaden på stambanan blev Järneträsk station under dagens namn och driftsattes 1972. Sjön har dock kvar stavningen Järnnästräsket och uttalas av lokalbefolkningen utan det första r:et. Mötesstationen försågs med ett ställverk 59 som idag tillåter samtidig infart (ESIL). Driftplatsen har två huvudspår och är belägen 165 meter över havet, att jämföras med Korsträsk, nästa driftplats norrut, som ligger 86 meter över havet.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (23)

Lördag 7 juni 2008

Mellansignalerna vid bangårdens norra ände med fjärrkuren i bakgrunden.  15 år
ID-nummer:  04069
Direktlänk: /bild/00004069/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 14 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden där Järneträskbacken genast inleds, i förgrunden mellansignalen Jnt 2/6 på sidotågspåret.  15 år
ID-nummer:  04070
Direktlänk: /bild/00004070/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 14 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från dess norra del.  15 år
ID-nummer:  04071
Direktlänk: /bild/00004071/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 14 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från kurvan i södra delen.  15 år
ID-nummer:  04072
Direktlänk: /bild/00004072/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 14 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid i kurvan vid södra delen av bangården. Vid utfarten söderut sluttar banan ner mot passagen över Stor-Teuger.  15 år
ID-nummer:  04073
Direktlänk: /bild/00004073/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 14 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan i bangårdens södra del sedd norrut.  15 år
ID-nummer:  04074
Direktlänk: /bild/00004074/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 14 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden i Järneträsk, före genvägen över Stor-Teuger byggdes vek banan av västerut i ungefär samma sträckning som vägen på andra sidan spåret.  15 år
ID-nummer:  04075
Direktlänk: /bild/00004075/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 14 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Infartssignalen till Järneträsk söderifrån.  15 år
ID-nummer:  01064
Direktlänk: /bild/00001064/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen vid utfarten söderut. Från signalen är det sedan cirka en halv kilometer till passagen över sjön Stor-Teuger.  15 år
ID-nummer:  01065
Direktlänk: /bild/00001065/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden i Järneträsk.  15 år
ID-nummer:  01066
Direktlänk: /bild/00001066/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av bangården ligger i en svag kurva. Här ser vi också stopplyktan på huvudtågspåret inför södra växeln.  15 år
ID-nummer:  01067
Direktlänk: /bild/00001067/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna i södra bangårdsänden. I bakgrunden ser vi den skogsbilväg som följer bangårdens östra sida.  15 år
ID-nummer:  01068
Direktlänk: /bild/00001068/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jnt 1/5 på huvudtågspåret.  15 år
ID-nummer:  01069
Direktlänk: /bild/00001069/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jnt 2/5 på sidotågspåret.  15 år
ID-nummer:  01070
Direktlänk: /bild/00001070/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Järneträsk sedd norrut från den södra delen.  15 år
ID-nummer:  01071
Direktlänk: /bild/00001071/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Järneträsk sedd söderut från den norra delen.  15 år
ID-nummer:  01072
Direktlänk: /bild/00001072/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid norra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  01073
Direktlänk: /bild/00001073/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jnt 1/6 på huvudtågspåret.  15 år
ID-nummer:  01074
Direktlänk: /bild/00001074/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jnt 2/6 på sidotågspåret.  15 år
ID-nummer:  01075
Direktlänk: /bild/00001075/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets stationsbyggnad i Järneträsk ligger vid norra bangårdsänden på västra sidan spåren.  15 år
ID-nummer:  01076
Direktlänk: /bild/00001076/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från norra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  01077
Direktlänk: /bild/00001077/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden i Järneträsk.  15 år
ID-nummer:  01078
Direktlänk: /bild/00001078/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut mot Korsträsk och Älvsbyn. Här börjar Järneträskbacken genast.  15 år
ID-nummer:  01079
Direktlänk: /bild/00001079/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)