Stationshuset

Stationshuset i Älvsbyn är en klassisk stor trä­byggnad med två våningar plus vinds­våning, för när­var­ande målad i varmgul kulör med röda detaljer som fönster­foder och knutar samt gröna dörrar. Den gul­målade fasad­panelen är om­väx­lande stående och liggande beroende på våning. Huset har stora likheter med Hällnäs­modellen, inte bara för att nu­var­ande målning råkar stämma överens med den i Hällnäs, men samtidigt låter sig stations­huset i Älvsbyn inte sig klassificeras lika lätt som många andra av stambanans stationshus. Stations­huset uppfördes på 1890-talet till stambanans öppnande och dess yttre form har sedan ändrats i början av 1900-talet då det byggdes ut på den sydvästra gaveln, en bygg­nads­del som har taket orien­terat vinkel­rätt mot spåren och övriga bygg­nadens tak.

Järnvägens byggnader kon­cent­rerades till ban­gårdens sydöstra sida, det enda undan­taget är lok­stallet. Närmast sydväst om stations­huset fanns ett par mindre hus (10A och 10B) samt det större huset 9A, dessa är alla rivna till skillnad från det gods­magasin som sedan följde i samma riktning. Dessutom fanns närmast spåren sydväst om stations­huset en ställ­verks­byggnad, också den borta sedan länge. I stället finns idag en modernare annex­byggnad med putsad gul fasad orien­terad vinkel­rätt mot spåren strax intill stations­huset. Däremot står det gamla vatten­tornet kvar vid Stations­gatan söder om stations­huset, ett ått­kantigt torn som tidigare hade sällskap av hus 10B.

På nordöstra sidan av stations­huset har bygg­nads­beståndet inte varit lika stort och riv­ning­arna färre. Här finns bostads­huset 9B och ban­vakt­stugan 278F Älvsby kvar. Stations­huset, den intilligg­ande annex­byggnaden och vatten­tornet ägs sedan 2008 av en före­tagare från trakten. I stations­husets botten­plan finns som tidigare en vänt­hall som är öppen en stor del av dygnet, här finns också ett dagöppet café. Hus 9B och ban­vakt­stugan vid norra ban­gårds­änden används av Strukton Rail.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (66)
Bild 1–50

Lördag 7 juni 2008

Stationshuset i en varm kvällssol.  14 år
ID-nummer:  03949
Direktlänk: /bild/00003949/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 23 februari 2008

Stationshuset och ytterligare en byggnad söder om detta, vy från plattformen.  14 år
ID-nummer:  02307
Direktlänk: /bild/00002307/
Fotodatum: den 23 februari 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.  14 år
ID-nummer:  02308
Direktlänk: /bild/00002308/
Fotodatum: den 23 februari 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, fasaden mot spåren.  14 år
ID-nummer:  02309
Direktlänk: /bild/00002309/
Fotodatum: den 23 februari 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, vy från nordväst.  14 år
ID-nummer:  02310
Direktlänk: /bild/00002310/
Fotodatum: den 23 februari 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, fasaden mot spåret och ingången till vänthallen.  14 år
ID-nummer:  02311
Direktlänk: /bild/00002311/
Fotodatum: den 23 februari 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, vy från sydväst.  14 år
ID-nummer:  02312
Direktlänk: /bild/00002312/
Fotodatum: den 23 februari 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, vy från söder.  14 år
ID-nummer:  02313
Direktlänk: /bild/00002313/
Fotodatum: den 23 februari 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, vy från öster.  14 år
ID-nummer:  02314
Direktlänk: /bild/00002314/
Fotodatum: den 23 februari 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, vy från nordost.  14 år
ID-nummer:  02315
Direktlänk: /bild/00002315/
Fotodatum: den 23 februari 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaden söder om stationshuset.  14 år
ID-nummer:  02316
Direktlänk: /bild/00002316/
Fotodatum: den 23 februari 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla vattentornet.  14 år
ID-nummer:  02317
Direktlänk: /bild/00002317/
Fotodatum: den 23 februari 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 15 november 2006

Älvsbyns stationshus i vinterskrud på seneftermiddagen.  1 år
ID-nummer:  34825
Direktlänk: /bild/00034825/
Fotodatum: den 15 november 2006
Publicerad: den 15 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 1 september 2006

Älvsbyns station från gatusidan  14 år
ID-nummer:  02348
Direktlänk: /bild/00002348/
Fotodatum: den 1 september 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Älvsbyns stationshus  14 år
ID-nummer:  02353
Direktlänk: /bild/00002353/
Fotodatum: den 1 september 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Älvsbyns stationshus.  14 år
ID-nummer:  02359
Direktlänk: /bild/00002359/
Fotodatum: den 1 september 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!