Stationshuset

Stationshuset i Älvsbyn är en klassisk stor trä­byggnad med två våningar plus vinds­våning, för när­var­ande målad i varmgul kulör med röda detaljer som fönster­foder och knutar samt gröna dörrar. Den gul­målade fasad­panelen är om­väx­lande stående och liggande beroende på våning. Huset har stora likheter med Hällnäs­modellen, inte bara för att nu­var­ande målning råkar stämma överens med den i Hällnäs, men samtidigt låter sig stations­huset i Älvsbyn inte sig klassificeras lika lätt som många andra av stambanans stationshus. Stations­huset uppfördes på 1890-talet till stambanans öppnande och dess yttre form har sedan ändrats i början av 1900-talet då det byggdes ut på den sydvästra gaveln, en bygg­nads­del som har taket orien­terat vinkel­rätt mot spåren och övriga bygg­nadens tak.

Järnvägens byggnader kon­cent­rerades till ban­gårdens sydöstra sida, det enda undan­taget är lok­stallet. Närmast sydväst om stations­huset fanns ett par mindre hus (10A och 10B) samt det större huset 9A, dessa är alla rivna till skillnad från det gods­magasin som sedan följde i samma riktning. Dessutom fanns närmast spåren sydväst om stations­huset en ställ­verks­byggnad, också den borta sedan länge. I stället finns idag en modernare annex­byggnad med putsad gul fasad orien­terad vinkel­rätt mot spåren strax intill stations­huset. Däremot står det gamla vatten­tornet kvar vid Stations­gatan söder om stations­huset, ett ått­kantigt torn som tidigare hade sällskap av hus 10B.

På nordöstra sidan av stations­huset har bygg­nads­beståndet inte varit lika stort och riv­ning­arna färre. Här finns bostads­huset 9B och ban­vakt­stugan 278F Älvsby kvar. Stations­huset, den intilligg­ande annex­byggnaden och vatten­tornet ägs sedan 2008 av en före­tagare från trakten. I stations­husets botten­plan finns som tidigare en vänt­hall som är öppen en stor del av dygnet, här finns också ett dagöppet café. Hus 9B och ban­vakt­stugan vid norra ban­gårds­änden används av Strukton Rail.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (67)

Tisdag 21 maj 2019

Stationsbebyggelsen i Älvsbyn sedd från sydväst.  5 år
ID-nummer:  26569
Direktlänk: /bild/00026569/
Fotodatum: den 21 maj 2019
Publicerad: den 28 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i ny färg och med ny tillbyggnad sett från väster.  5 år
ID-nummer:  26570
Direktlänk: /bild/00026570/
Fotodatum: den 21 maj 2019
Publicerad: den 28 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla stationshusets fasad är intakt så när som på norra gaveln.  5 år
ID-nummer:  26571
Direktlänk: /bild/00026571/
Fotodatum: den 21 maj 2019
Publicerad: den 28 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från spårsidan.  5 år
ID-nummer:  26572
Direktlänk: /bild/00026572/
Fotodatum: den 21 maj 2019
Publicerad: den 28 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt framför den enkla plattformsövergången finns entrén till det nybyggda resecentrumet med busstation.  5 år
ID-nummer:  26573
Direktlänk: /bild/00026573/
Fotodatum: den 21 maj 2019
Publicerad: den 28 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med den nya busstationen har stationshuset utvidgats mot nordost.  5 år
ID-nummer:  26574
Direktlänk: /bild/00026574/
Fotodatum: den 21 maj 2019
Publicerad: den 28 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  5 år
ID-nummer:  26575
Direktlänk: /bild/00026575/
Fotodatum: den 21 maj 2019
Publicerad: den 28 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 16 maj 2019

Stationshuset med den nya busstationen sett från norr.  5 år
ID-nummer:  26565
Direktlänk: /bild/00026565/
Fotodatum: den 16 maj 2019
Publicerad: den 28 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Busstationen är tillbyggd till stationshusets nordöstra gavel.  5 år
ID-nummer:  26566
Direktlänk: /bild/00026566/
Fotodatum: den 16 maj 2019
Publicerad: den 28 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets fasad mot spåren.  5 år
ID-nummer:  26567
Direktlänk: /bild/00026567/
Fotodatum: den 16 maj 2019
Publicerad: den 28 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  5 år
ID-nummer:  26568
Direktlänk: /bild/00026568/
Fotodatum: den 16 maj 2019
Publicerad: den 28 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 22 april 2018

Älvsbyns stationshus med den nya tillbyggda busstationen närmast sedd från norr.  6 år
ID-nummer:  23077
Direktlänk: /bild/00023077/
Fotodatum: den 22 april 2018
Publicerad: den 25 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillbyggnaden täcker hela den gamla byggnadens norra gavel där en glasad del innehåller väntutrymme och genomgång till byggnadens andra sida.  6 år
ID-nummer:  23078
Direktlänk: /bild/00023078/
Fotodatum: den 22 april 2018
Publicerad: den 25 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster med tillbyggnaden till vänster.  6 år
ID-nummer:  23079
Direktlänk: /bild/00023079/
Fotodatum: den 22 april 2018
Publicerad: den 25 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 7 juni 2013

Väntan i kvällssolen på ett försenat nattåg.  10 år
ID-nummer:  16067
Direktlänk: /bild/00016067/
Fotodatum: den 7 juni 2013
Publicerad: den 7 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 28 januari 2012

Älvsbyns stationshus sett från öster med Älvsbyhus röda kontorsbyggnad på andra sidan bangården i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  11724
Direktlänk: /bild/00011724/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmare vy mot stationshusets nordöstra gavel.  12 år
ID-nummer:  11725
Direktlänk: /bild/00011725/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost med det gamla vattentornet till vänster.  12 år
ID-nummer:  11726
Direktlänk: /bild/00011726/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost från plattformen vid spår 1.  12 år
ID-nummer:  11727
Direktlänk: /bild/00011727/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot bangården.  12 år
ID-nummer:  11728
Direktlänk: /bild/00011728/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Del av stationshusets fasad mot spåren.  12 år
ID-nummer:  11729
Direktlänk: /bild/00011729/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattentornet söder om stationshuset sett från norr.  12 år
ID-nummer:  11730
Direktlänk: /bild/00011730/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets sydvästra del sedd från söder.  12 år
ID-nummer:  11731
Direktlänk: /bild/00011731/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets sydvästra del, vy från sydost.  12 år
ID-nummer:  11732
Direktlänk: /bild/00011732/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av fasaden på gatusidan med ingången till väntsalen mitt i bild.  12 år
ID-nummer:  11733
Direktlänk: /bild/00011733/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla bostadshuset 9B sett från öster, stationshuset är dolt bakom tallarna till vänster.  12 år
ID-nummer:  11735
Direktlänk: /bild/00011735/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 14 januari 2012

Älvsby järnvägsstation sedd från korsningen Stationsgatan/Storgatan/Altunavägen.  12 år
ID-nummer:  11713
Direktlänk: /bild/00011713/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbebyggelsen sedd på lite närmare håll, förutom stationshuset syns vattentornet till vänster och den gula annexbyggnaden delvis bakom stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11714
Direktlänk: /bild/00011714/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster med annexbyggnaden till vänster.  12 år
ID-nummer:  11715
Direktlänk: /bild/00011715/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen vid den obevakade plattformsövergången över det oelektrifierade spår 1 och spår 2.  12 år
ID-nummer:  11716
Direktlänk: /bild/00011716/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60