Södra infarten

Ungefär mitt mellan den nordligaste växeln i triangelspåret i Nyfors och den sydligaste växeln i huvudspår inom driftplatsen Älvsbyn finns de mellansignaler som utgör gräns mellan driftplatserna. Strax nordost om driftplatsgränsen finns en obevakad plankorsning med en gångväg mellan Västermalm och Altuna industriområde.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (17)

Lördag 28 januari 2012

Från gångvägens obevakade plankorsning med stambanan ser man de båda stickspåren från söder, ett på vardera sidan av trädridån.  12 år
ID-nummer:  11805
Direktlänk: /bild/00011805/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från gångvägens korsning med stambanan mot driftplatsgränsen. I gläntan till höger har spår fram till den numera rivna gamla omformarstationen legat.  12 år
ID-nummer:  11806
Direktlänk: /bild/00011806/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 14 januari 2012

Gångvägens plankorsning med stambanan sedd från sydost med Polarbröds bageri längre bort i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  11808
Direktlänk: /bild/00011808/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in mot bangården från samma korsning, här syns Piteåbanans gamla banvall mitt i bild till höger om stambanans spår.  12 år
ID-nummer:  11807
Direktlänk: /bild/00011807/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 10 juni 2010

Den obevakade plankorsningen med en gång- och cykelväg nära driftplatsgränsen mellan Älvsbyn och Nyfors sedd från sydost.  12 år
ID-nummer:  11918
Direktlänk: /bild/00011918/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården i Älvsbyn från plankorsningen, stolparna från Piteåbanans gamla utfart skymtar till höger.  12 år
ID-nummer:  11919
Direktlänk: /bild/00011919/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot driftplatsgränsen från samma plankorsning.  12 år
ID-nummer:  11920
Direktlänk: /bild/00011920/
Fotodatum: den 10 juni 2010
Publicerad: den 18 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 28 september 2008

Den obevakade plankorsningen över stambanan för gång- och cykelvägen mellan Västermalm och Polarbröds bageri söder om bangården sedd från Västermalmssidan.  15 år
ID-nummer:  03992
Direktlänk: /bild/00003992/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsgränsen söderut mot Nyfors.  15 år
ID-nummer:  03993
Direktlänk: /bild/00003993/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från den obevakade plankorsningen söder om densamma.  15 år
ID-nummer:  03994
Direktlänk: /bild/00003994/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 7 juni 2008

Gång- och cykelvägen mellan industriområdet och Västermalm passerar över stambanans spår söder om bangården.  15 år
ID-nummer:  03970
Direktlänk: /bild/00003970/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut från Älvsbyns station med mellansignalen vid stationsgränsen mot Nyfors.  15 år
ID-nummer:  03971
Direktlänk: /bild/00003971/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen är enkel och har varken bommar eller signaler.  15 år
ID-nummer:  03972
Direktlänk: /bild/00003972/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan norrut in mot bangården sedd från den obevakade plankorsningen, lokstallet skymtar till vänster.  15 år
ID-nummer:  03973
Direktlänk: /bild/00003973/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården söderifrån.  15 år
ID-nummer:  03974
Direktlänk: /bild/00003974/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Mellansignalen vid infarten till Älvsbyn söderifrån vid den gemensamma stationsgränsen med Nyfors.  15 år
ID-nummer:  02340
Direktlänk: /bild/00002340/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Älvsbyn sedd från sydväst, i förgrunden syns de många stickspår som finns på västra sidan av bangården.  15 år
ID-nummer:  02341
Direktlänk: /bild/00002341/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!