Plattformsvyer

Plattformen i Älvsbyn ligger mellan spår 2 och 3 och nås via en obevakad plattformsövergång vid stationshuset.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (62)
Bild 1–50

Lördag 23 februari 2008

Strukton Rail, tidigare Banproduktion huserar i denna byggnad vid norra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  02329
Direktlänk: /bild/00002329/
Fotodatum: den 23 februari 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norra plattformsänden.  15 år
ID-nummer:  02330
Direktlänk: /bild/00002330/
Fotodatum: den 23 februari 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformens norra del.  15 år
ID-nummer:  02331
Direktlänk: /bild/00002331/
Fotodatum: den 23 februari 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 1 september 2006

Vy åt nordost från övergången till mittplattformen  15 år
ID-nummer:  02349
Direktlänk: /bild/00002349/
Fotodatum: den 1 september 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De olelektrifierade spåren närmast stationshuset  15 år
ID-nummer:  02350
Direktlänk: /bild/00002350/
Fotodatum: den 1 september 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förenklad bomanläggning vid övergången till mellanplattformen  15 år
ID-nummer:  02351
Direktlänk: /bild/00002351/
Fotodatum: den 1 september 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från mellanplattformen i riktning mot nordost  15 år
ID-nummer:  02352
Direktlänk: /bild/00002352/
Fotodatum: den 1 september 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordöstra bangårdsänden, utfart mot Boden  15 år
ID-nummer:  02354
Direktlänk: /bild/00002354/
Fotodatum: den 1 september 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från sydvästra plattformen  15 år
ID-nummer:  02355
Direktlänk: /bild/00002355/
Fotodatum: den 1 september 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sydvästra bangårdsänden. Spåret på höger sida rakt fram är huvudspåret och leder mot Jörn. Signalen längre bort är mellansignalen vid infarten till stationen Nyfors, som gränsar direkt till Älvsbyn. Spåret som viker av åt vänster är nu stickspår men var tidigare Piteåbanans anslutning. Piteåbanan ansluter numera i Nyfors.  15 år
ID-nummer:  02356
Direktlänk: /bild/00002356/
Fotodatum: den 1 september 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Älvsbyn ligger naturskönt mellan bergen.  15 år
ID-nummer:  02357
Direktlänk: /bild/00002357/
Fotodatum: den 1 september 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växtlighet intill rälsspikarna på spår 2.  15 år
ID-nummer:  02358
Direktlänk: /bild/00002358/
Fotodatum: den 1 september 2006
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!