Plattformsvyer

Plattformen i Älvsbyn ligger mellan spår 2 och 3 och nås via en obevakad plattformsövergång vid stationshuset.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (62)

Tisdag 21 maj 2019

Reparation av plattformskanten mot spår 2 i norra änden pågår.  4 år
ID-nummer:  26560
Direktlänk: /bild/00026560/
Fotodatum: den 21 maj 2019
Publicerad: den 28 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla L-stöd lyfts bort och ersätts med nya.  4 år
ID-nummer:  26561
Direktlänk: /bild/00026561/
Fotodatum: den 21 maj 2019
Publicerad: den 28 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 28 januari 2012

Från plattformen utanför stationshuset har man utsikt mot ett av ortens största företag, Älvsbyhus. Spåranslutningen till deras husfabrik syns vika av från bangården till vänster i bild.  12 år
ID-nummer:  11761
Direktlänk: /bild/00011761/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet i vinterskrud.  12 år
ID-nummer:  11762
Direktlänk: /bild/00011762/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Älvsbyhus område från plattformens sydvästra del, byggnaden ovan skymtar till vänster.  12 år
ID-nummer:  11766
Direktlänk: /bild/00011766/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset, godsmagasinet och den under snön dolda lastkajen från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  11767
Direktlänk: /bild/00011767/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sydvästra delen av bangården sedd från plattformsänden.  12 år
ID-nummer:  11768
Direktlänk: /bild/00011768/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 14 januari 2012

Bangården sedd mot sydväst från plattformen, till vänster skymtar godsmagasinet och till höger industrispåret mot Älvsbyhus.  12 år
ID-nummer:  11763
Direktlänk: /bild/00011763/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från plattformen också nu strax norr om plattformsövergången, här syns det tidigare bostadshuset 9B till höger.  12 år
ID-nummer:  11718
Direktlänk: /bild/00011718/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plattformen strax norr om plattformsövergången, närmast i bild normalhuvudspåret 3.  12 år
ID-nummer:  11717
Direktlänk: /bild/00011717/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från plattformens södra del syns de förråds- och garagebyggnader som står på bangårdens västra sida och används för banunderhåll på järnvägarna i trakten.  12 år
ID-nummer:  11764
Direktlänk: /bild/00011764/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lokstallet från plattformens sydvästra ände.  12 år
ID-nummer:  11765
Direktlänk: /bild/00011765/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 2 till vänster och spår 3–4 till höger sedda från sydvästra plattformsänden.  12 år
ID-nummer:  11769
Direktlänk: /bild/00011769/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 2 juni 2011

Vy mot sydväst från plattformsövergången framför stationshuset. Från det oelektrifierade spår 1 till vänster viker ett spår av till de numera upprivna spåren närmast godsmagasinet.  12 år
ID-nummer:  11757
Direktlänk: /bild/00011757/
Fotodatum: den 2 juni 2011
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från plattformsövergången, här har båda spåren plattform, men inget används normalt för persontåg.  12 år
ID-nummer:  11758
Direktlänk: /bild/00011758/
Fotodatum: den 2 juni 2011
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av bangården mellan gidsmagasinet och plattformen.  12 år
ID-nummer:  11759
Direktlänk: /bild/00011759/
Fotodatum: den 2 juni 2011
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 23 september 2010

Bangårdens mellersta del sedd mot nordost. Från vänster syns industrispåret till Älvsbyhus och fyra elektrifierade spår till vänster om plattformen, varav de närmaste två är huvudspår. Till höger syns spår 2 och 1 samt det utrymme där ytterligare två spår låg närmast godsmagasinet.  12 år
ID-nummer:  11745
Direktlänk: /bild/00011745/
Fotodatum: den 23 september 2010
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbebyggelsen sedd från plattformen.  12 år
ID-nummer:  11746
Direktlänk: /bild/00011746/
Fotodatum: den 23 september 2010
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående tåg rullar sakta igång efter ett möte, passerar plankorsningen med Altunavägen och växlar åter in på normalhuvudspåret.  12 år
ID-nummer:  11750
Direktlänk: /bild/00011750/
Fotodatum: den 23 september 2010
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med sex spår i bredd framför stationshuset, vy mot nordost.  12 år
ID-nummer:  11751
Direktlänk: /bild/00011751/
Fotodatum: den 23 september 2010
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården mellan godsmagasinet och plattformen, här är sidospåren sydost om spår 1 numera upprivna.  12 år
ID-nummer:  11752
Direktlänk: /bild/00011752/
Fotodatum: den 23 september 2010
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 17 september 2009

Vy mot nordost från plattformen strax norr om plattformsövergången. Det oelektrifierade spåret 1 med en oanvänd plattform syns längst till höger.  12 år
ID-nummer:  11737
Direktlänk: /bild/00011737/
Fotodatum: den 17 september 2009
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården vid stationshuset sedd från sydväst på plattformen mellan spår 2 och 3.  12 år
ID-nummer:  11739
Direktlänk: /bild/00011739/
Fotodatum: den 17 september 2009
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbebyggelsen sedd från plattformens sydvästligaste del, i förgrunden till höger syns den delvis upprivna bangårdsdelen vid lastkajen.  12 år
ID-nummer:  11740
Direktlänk: /bild/00011740/
Fotodatum: den 17 september 2009
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 28 september 2008

Nattåget från Göteborg och Stockholm har ankommit älvsbyn cirka 20 minuter tidigt och inväntar nu avgångstid.  15 år
ID-nummer:  03985
Direktlänk: /bild/00003985/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från mellanplattformen.  15 år
ID-nummer:  03986
Direktlänk: /bild/00003986/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården med nattågets lok i förgrunden, banvaktstugan Älvsby till höger.  15 år
ID-nummer:  03987
Direktlänk: /bild/00003987/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett godståg rullar in norrifrån till Älvsbyn och passerar snart plankorsningen med Altunavägen i norra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  03988
Direktlänk: /bild/00003988/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattåget rullar vidare norrut mot Boden efter godstågsmötet.  15 år
ID-nummer:  03989
Direktlänk: /bild/00003989/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 7 juni 2008

Bangårdens norra del sedd från stationshuset.  15 år
ID-nummer:  03933
Direktlänk: /bild/00003933/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60