Norra utfarten

I nordöstra delen av bangården i Älvsbyn korsar Altunavägen över de fyra huvudspåren 1–4 i en bevakad plankorsning. Här fanns tidigt en plankorsning men från början endast över ett spår, bangården har därefter förlängts norrut så att huvudspårens växlar hamnade norr om korsningen. Norr om nordöstra vrider banan mot norr i en lång kurva fram till bron över Piteälven. Driftplatsgränsen ligger strax norr om viadukten över Nyvägen, en bro med endast 3,6 meters fri höjd för vägfordon.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (27)

Onsdag 23 juni 2010

Plankorsningen med Altunavägen i bangårdens norra del sedd från nordväst.  12 år
ID-nummer:  11704
Direktlänk: /bild/00011704/
Fotodatum: den 23 juni 2010
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från plankorsningen med Altunavägen, garaget till höger används av Strukton Rail.  12 år
ID-nummer:  11705
Direktlänk: /bild/00011705/
Fotodatum: den 23 juni 2010
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna för huvudspåren i norra bangårdsänden följer omedelbart norr om plankorsningen, närmast går spår 4 samman med normalhuvudspåret 3.  12 år
ID-nummer:  11706
Direktlänk: /bild/00011706/
Fotodatum: den 23 juni 2010
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvaktstugan 278F sedd från plankorsningen.  12 år
ID-nummer:  11707
Direktlänk: /bild/00011707/
Fotodatum: den 23 juni 2010
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från östra sidan av plankorsningen, här går det oelektrifierade spår 1 samman med spår 2.  12 år
ID-nummer:  11708
Direktlänk: /bild/00011708/
Fotodatum: den 23 juni 2010
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Altunavägen svänger tvärt före plankorsningen på östra sidan, här rinner nämligen Korsträskbäcken nedskuren omedelbart utanför höger bildkant.  12 år
ID-nummer:  11709
Direktlänk: /bild/00011709/
Fotodatum: den 23 juni 2010
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 28 september 2008

Plankorsningen med Altunavägen och mellansignalerna i norra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  04000
Direktlänk: /bild/00004000/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Altunavägens korsning med bangårdens fyra tågspår i norra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  04001
Direktlänk: /bild/00004001/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från Altunavägen.  15 år
ID-nummer:  04002
Direktlänk: /bild/00004002/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från plankorsningen med Altunavägen.  15 år
ID-nummer:  04003
Direktlänk: /bild/00004003/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden med spår 1 (t.h.) och 2 (t.v.) i förgrunden.  15 år
ID-nummer:  04004
Direktlänk: /bild/00004004/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 7 juni 2008

Plankorsningen med Altunavägen i bangårdens norra ände.  15 år
ID-nummer:  03935
Direktlänk: /bild/00003935/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Altunavägen från centrum svänger tvärt omedelbart före plankorsningen med stambanan, vattnet som skymtar till höger är Korsträskbäcken.  15 år
ID-nummer:  03936
Direktlänk: /bild/00003936/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Altunavägen sedd från söder.  15 år
ID-nummer:  03937
Direktlänk: /bild/00003937/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsändens växlar sedda från plankorsningen, i förgrunden spår 1.  15 år
ID-nummer:  03938
Direktlänk: /bild/00003938/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddsväxeln i norra änden av spår 4 sedd från plankorsningen.  15 år
ID-nummer:  03939
Direktlänk: /bild/00003939/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd i riktning mot sydväst från plankorsningen med Altunavägen, till vänster banvaktstugan Älvsby.  15 år
ID-nummer:  03940
Direktlänk: /bild/00003940/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i norra bangårdsänden sedd från väster.  15 år
ID-nummer:  03941
Direktlänk: /bild/00003941/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart söder om plankorsningen sitter de fyra tågspårens respektive mellansignaler.  15 år
ID-nummer:  03942
Direktlänk: /bild/00003942/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 23 februari 2008

Mellansignalerna vid norra bangårdsänden sitter omedelbart före plankorsningen.  15 år
ID-nummer:  02334
Direktlänk: /bild/00002334/
Fotodatum: den 23 februari 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inte nog med att det är många spår i bredd, på östra sidan av plankorsningen går vägen som passerar över spåren i en kraftig kurva alldeles intill Korsträskbäckens ravin till höger.  15 år
ID-nummer:  02335
Direktlänk: /bild/00002335/
Fotodatum: den 23 februari 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plats vid bangårdens nordligaste växel.  15 år
ID-nummer:  02336
Direktlänk: /bild/00002336/
Fotodatum: den 23 februari 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mott utfarten norrut från samma plats som ovan.  15 år
ID-nummer:  02337
Direktlänk: /bild/00002337/
Fotodatum: den 23 februari 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra stationsgränsen med utfarten mot Laduberg och Boden.  15 år
ID-nummer:  02338
Direktlänk: /bild/00002338/
Fotodatum: den 23 februari 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsgränsen ligger omedelbart norr om denna låga bro över Nyvägen.  15 år
ID-nummer:  02339
Direktlänk: /bild/00002339/
Fotodatum: den 23 februari 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Bangården sedd från plankorsningen i dess norra ände, till vänster skymtar banvaktstugan Älvsby.  15 år
ID-nummer:  02346
Direktlänk: /bild/00002346/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden, där fyra spår blir ett vid utfarten mot Laduberg och Boden.  15 år
ID-nummer:  02347
Direktlänk: /bild/00002347/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!