Lokstallet

Lokstallet i Älvsbyn ligger väster om sydvästra bangårdsänden med anslutningsspår från nordost från det yttre av de två sidospåren i höjd med sydvästra plattformsänden. Stallet har endast två platser och den vändskiva som tidigare har funnits är numera ersatt med en växel. Från anslutningsspåret mot lokstallet viker ett stickspår mellan detta och bangården av åt vänster. Dessutom har ett industrispår vikt av åt höger för att gå in mot nordväst parallellt med Fabriksgatan på Altuna industriområde som det mellersta av tre industrispår, detta har dock varit bortrivet närmast bangården.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (14)

Lördag 28 januari 2012

Lokstallet sett från öster, någon vändskiva finns inte kvar här, bara en växel mellan spåren till de två stallplatserna.  10 år
ID-nummer:  11779
Direktlänk: /bild/00011779/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret mellan bangården och lokstallet sett i riktning mot bangården, förrådsbyggnaderna vi sett tidigare syns till vänster.  10 år
ID-nummer:  11780
Direktlänk: /bild/00011780/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  11789
Direktlänk: /bild/00011789/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från söder från Polarbrödsspåret.  10 år
ID-nummer:  11794
Direktlänk: /bild/00011794/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret längs fabriksgatan viker av norr om lokstallet, vars anslutningsspår syns i förgrunden.  10 år
ID-nummer:  11781
Direktlänk: /bild/00011781/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården, spåret är dolt under snön till vänster.  10 år
ID-nummer:  11783
Direktlänk: /bild/00011783/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret svänger upp parallellt med Fabriksgatan och kan här anas på snötäcket mitt i bild.  10 år
ID-nummer:  11784
Direktlänk: /bild/00011784/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 14 januari 2012

Det lilla lokstallet med två platser sett från nordost med anslutningsspåret från bangården till vänster.  10 år
ID-nummer:  11778
Direktlänk: /bild/00011778/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispårets sträckning mot Fabriksgatan.  10 år
ID-nummer:  11782
Direktlänk: /bild/00011782/
Fotodatum: den 14 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 7 juni 2008

Det lilla lokstallet i bangårdens sydvästra del.  13 år
ID-nummer:  03957
Direktlänk: /bild/00003957/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tillfälligt lager av gamla träsliprar fanns vid lokstallet.  13 år
ID-nummer:  03958
Direktlänk: /bild/00003958/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd i nordostlig riktning nära lokstallet, närmast till höger syns stickspåret.  13 år
ID-nummer:  03959
Direktlänk: /bild/00003959/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspårets södra ände.  13 år
ID-nummer:  03961
Direktlänk: /bild/00003961/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från söder.  13 år
ID-nummer:  03966
Direktlänk: /bild/00003966/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!