Industrispår till Polarbröd

Spåret mot Polarbröds bageri utgår från sydvästra bangårdsänden, närmare bestämt från en växel i huvudspåret 4 omedelbart före det går samman med normalhuvudspåret 3. Här finns fortfarande ytterligare två spår på nordvästra sidan som senare går samman med spåret mot bageriet i varsin växel. Mellan dessa växlar viker dessutom ett stickspår av som går in parallellt med stambanan och som slutar med en stoppbock vid den gångväg som korsar stambanan strax innanför driftplatsgränsen. I förlängningen av detta spår når man till platsen där den numera rivna gamla omformarstationen låg. Stationen hade ursprungligen spåranslutning direkt till stambanan men tycks sedan ha använt det spår som stickspåret är resterna av som anslutning in till bangården.

Ytterligare ett stickspår som också går parallellt med stambanan men på lite större avstånd viker av i spårsystemets sydvästligaste växel. Det korsar den tidigare nämnda gångvägen intill vilken det finns en lastkaj och fortsätter ytterligare cirka 100 meter fram till en stoppbock. Efter dessa förgreningar viker industrispåret av mot nordväst och korsar Ställverksvägen. Direkt efter korsningen passerar spåret alldeles utanför Polarbageriet och mjölvagnar ställs upp här. Spåret fortsätter en bit upp längs Verkstadsvägen, men en tidigare gren till andra sidan av samma väg är numera uppriven.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (26)

Lördag 28 januari 2012

Bangården sedd från sydväst i närheten av lokstallet. Utöver normalhuvudspåret med smutsig snö syns till höger spåren mot bland annat Polarbröd, ytterligare ett spår finns dolt i snön intill de synliga närmare fotografen. Vagnen till vänster i bild står på ett stickspår från lokstallsspåret.  10 år
ID-nummer:  11788
Direktlänk: /bild/00011788/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blickar vi istället mot sydväst från samma plats syns spåret mot Polarbröd, vars kontaktledning här tar slut, här syns också två stickspår där vagnar tillfälligt står uppställda. Till vänster syns stambanans utfart söderut och även Piteåbanans gamla utfart som är plogad. Notera även här det spår som nästan är helt dolt till höger om växelklotet mitt i bild.  10 år
ID-nummer:  11790
Direktlänk: /bild/00011790/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det här översnöade spåret går samman med det mer använda strax efter att stickspåret närmast stambanan har lämnat detsamma.  10 år
ID-nummer:  11791
Direktlänk: /bild/00011791/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma växlar som på bilden ovan sedda i motsatt riktning.  10 år
ID-nummer:  11792
Direktlänk: /bild/00011792/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa stickspår fortsätter rakt fram när spåret mot Polarbröd svänger av in mot industriområdet.  10 år
ID-nummer:  11793
Direktlänk: /bild/00011793/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispårets kurva mellan bangården och industriområdet sedd i riktning mot bangården. Till vänster skymtar lokstallet och till höger står vagnar på de båda stickspåren.  10 år
ID-nummer:  11795
Direktlänk: /bild/00011795/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma kurva sedd mot Polarbröds bageri.  10 år
ID-nummer:  11796
Direktlänk: /bild/00011796/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret korsar Ställverksvägen alldeles utanför bageriet.  10 år
ID-nummer:  11797
Direktlänk: /bild/00011797/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret passerar alldeles utanför bageriet och här står mjölvagnar uppställda.  10 år
ID-nummer:  11798
Direktlänk: /bild/00011798/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Ställverksvägen sedd från sydväst.  10 år
ID-nummer:  11799
Direktlänk: /bild/00011799/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Polarbageriet sett från korsningen mellan Ställverksvägen och Verkstadsvägen.  10 år
ID-nummer:  11800
Direktlänk: /bild/00011800/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret fortsatte tidigare snett över Verkstadsvägen och vidare in på sydvästra sidan av vägen till vänster i bild. Idag finns spåret kvar bara på nordöstra sidan.  10 år
ID-nummer:  11801
Direktlänk: /bild/00011801/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret utanför bageribyggnaden, vy österut.  10 år
ID-nummer:  11802
Direktlänk: /bild/00011802/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nordvästra av de två stickspåren som utgår från spåret mot Polarbröd sett mot bangården från den gångväg som korsar både det spåret och stambanan.  10 år
ID-nummer:  11803
Direktlänk: /bild/00011803/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sydväst om gångvägen finns en lastkaj vid detta spår som sedan slutar med en stoppbock vid vänster bildkant, vy västerut.  10 år
ID-nummer:  11804
Direktlänk: /bild/00011804/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 3 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 28 september 2008

Tre vagnar på spåret till Polarbröds bageri samt en vagn på spåret till den sydligaste lastkajen sedda från gång- och cykelvägen söder om bangården.  13 år
ID-nummer:  03995
Direktlänk: /bild/00003995/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnar utanför Polarbröds bageri med spåret till den södra lastkajen i förgrunden.  13 år
ID-nummer:  03996
Direktlänk: /bild/00003996/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna på Polarbrödsspåret sedda i riktning mot bangården.  13 år
ID-nummer:  03997
Direktlänk: /bild/00003997/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 7 juni 2008

Vy norrut från en mindre lastkaj i närheten av lokstallet, i bakgrunden mitt i bild finns industrispårets växel i huvudspåret 4.  13 år
ID-nummer:  03962
Direktlänk: /bild/00003962/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma lastkaj mot växlarna i tågspårens södra ändar och stambanans utfart söderut. I bakgrunden skymtar också den gamla utfarten mot Piteå.  13 år
ID-nummer:  03963
Direktlänk: /bild/00003963/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler spår vid södra bangårdsänden, spåret som viker av längre bort till höger går till Polarbröds bageri.  13 år
ID-nummer:  03964
Direktlänk: /bild/00003964/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den lilla lastkajen i närheten av lokstallet med bangården i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  03965
Direktlänk: /bild/00003965/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret mot Polarbröds bageri i sydligaste delen av spårområdet.  13 år
ID-nummer:  03967
Direktlänk: /bild/00003967/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Polarbröds bageri med industrispåret dit i förgrunden.  13 år
ID-nummer:  03968
Direktlänk: /bild/00003968/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret mot Polarbröd viker av från ett spår som slutar vid ännu en lastkaj i höjd med stationsgränsen mot Nyfors. Norr om lastkajen passerar en ny gång- och cykelväg över spåret och passerar över stambanans spår strax utanför höger bildkant.  13 år
ID-nummer:  03969
Direktlänk: /bild/00003969/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

En lastkaj i sydvästra delen av bangården.  13 år
ID-nummer:  02342
Direktlänk: /bild/00002342/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!