Industrispår godsterminal

Det har länge talats om en terminal för lastning av gods på järnväg från industrierna i Älvsbyn. En stor del av godset går idag på lastbil till Gammelstad där det lastas på tåg som senare passerar genom Älvsbyn på väg söderut. Med ekonomiska medel från länsstyrelsen, Trafikverket, Älvsbyhus, Polarbröd, BDX och Älvsbyns kommun kunde bygget börja vårvintern 2011. Platsen blev just Fabriksgatan mitt mellan Polarbröd och Älvsbyhus. Till att börja med består terminalen dels av spåret som utgår från lokstallsspåret vid bangården, korsar Ställverksvägen och sedan följer alldeles intill Fabriksgatan i hela dess längd, dels en stor plan grusad yta på motsatt sida av Fabriksgatan där godset tillfälligt kan ställas upp.

Bilder och filmer (6)

Tisdag 15 maj 2012

Spåret vrider av från bangården, korsar Ställverksgatan och går in parallellt med Fabriksgatan.  9 år
ID-nummer:  12704
Direktlänk: /bild/00012704/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret sett från Ställverksgatan i riktning mot bangården, lokstallet ligger strax utanför höger bildkant.  9 år
ID-nummer:  12705
Direktlänk: /bild/00012705/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret sett från samma plats i motsatt riktning med Fabriksgatan till vänster.  9 år
ID-nummer:  12706
Direktlänk: /bild/00012706/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret fortsätter parallellt med fabriksgatan mot nordväst.  9 år
ID-nummer:  12707
Direktlänk: /bild/00012707/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Terminalområdet består av en större plan grusyta på ena sidan av fabriksgatan och spåret på den andra sidan.  9 år
ID-nummer:  12708
Direktlänk: /bild/00012708/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret fortsätter längs Fabriksgatan i hela dess längd fram till korsningen där Betonggatan tar vid i backen upp mot bensinmuseet.  9 år
ID-nummer:  12709
Direktlänk: /bild/00012709/
Fotodatum: den 15 maj 2012
Publicerad: den 9 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!