Bangården

Bangården i Älvsbyn har inte genomgått någon större sentida ombyggnad. Framför stationshuset finns sex spår i bredd med en plattform mellan spår 2 och 3. De två spår som utvidgade bangården vid godsmagasinet och lastkajen söder om stationshuset låg kvar så sent som 2008 och sliprar finns ännu kvar i marken där. Spår 1 närmast stationshuset är numera avelektrifierat. Det har huvudsignaler kvar vid bangårdsändarna men den södra av dessa har varit helt släckt i många år, signalerna nämns dock fortfarande i linjeboken.

Utöver spår 1 är spår 2–4 huvudspår med spår tre är normalhuvudspår och det spår som idag används av persontåg. Plattformsövergången framför stationshuset är obevakad och skyddet består av en enkel bom som med handkraft kan rullas fram och tillbaka. I södra bangårdsänden fungerar den gamla utfarten mot Piteå före banomläggningen 1995 numera som skyddsspår i förlängningen av spår 2. Sedan 1975 styrs Älvbyn av ett ställverk av modell 59 utan möjlighet till samtidig infart.

På bangårdens nordvästra sida breder numera Altuna industriområde ut sig. Älvsbyhus fabriksområde ligger nästan mitt emot stationshuset och har en kort spåranslutning från bangården, ett spår lämnar bangårdens yttersta spår med infart från norr och svänger över Ställverksvägen och in på fabriksområdet.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (48)

Lördag 28 januari 2012

Norra delen av bangården sedd från bangårdens västra sida.  12 år
ID-nummer:  11770
Direktlänk: /bild/00011770/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från nordvästra sidan med stationshuset till vänster.  12 år
ID-nummer:  11771
Direktlänk: /bild/00011771/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett hål hålls öppet i den höga vallen av snö mellan bangården och Ställverksvägen, här lämnar spåret mot Älvsbyhus bangården.  12 år
ID-nummer:  11772
Direktlänk: /bild/00011772/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangårdens norra del och stationshuset, industrispåret till Älvsbyhus viker av till vänster.  12 år
ID-nummer:  11773
Direktlänk: /bild/00011773/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  11774
Direktlänk: /bild/00011774/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret till Älvsbyhus korsar Ställverksvägen och fortsätter direkt in på fabriksområdet.  12 år
ID-nummer:  11775
Direktlänk: /bild/00011775/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst strax söder om industrispåret.  12 år
ID-nummer:  11776
Direktlänk: /bild/00011776/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, här syns förrådsbyggnaderna för banunderhåll till höger.  12 år
ID-nummer:  11777
Direktlänk: /bild/00011777/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från söder vid sydvästra bangårdsänden, mellansignalerna finns snett bakom fotografen.  12 år
ID-nummer:  11785
Direktlänk: /bild/00011785/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sydvästra bangårdsänden med lokstallet till höger, vy mot väster.  12 år
ID-nummer:  11786
Direktlänk: /bild/00011786/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid huvudspårens sydligaste växlar, här syns de motriktade mellansignalerna i första kontaktledningsbryggan.  12 år
ID-nummer:  11787
Direktlänk: /bild/00011787/
Fotodatum: den 28 januari 2012
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 23 september 2010

Södra bangårdsänden sedd från plattformens södra ände. Till vänster syns södra änden av den oelektrifierade bangården och den sedan länge slocknade huvudsignalen vid spår 1. Piteåbanans gamla utfart syns i förlängningen av spår 2 mitt i bild medan spår 3 är normalhuvudspår för stambanan. Till höger syns sidospåren mot bland annat Polarbröd.  12 år
ID-nummer:  11743
Direktlänk: /bild/00011743/
Fotodatum: den 23 september 2010
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juni 2010

Bangården sedd från lastkajen söder om godsmagasinet med utrymmet där ytterligare två spår tidigare har legat.  12 år
ID-nummer:  11754
Direktlänk: /bild/00011754/
Fotodatum: den 23 juni 2010
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy över bangården mot industriområdet på motsatt sida från lastkajen.  12 år
ID-nummer:  11755
Direktlänk: /bild/00011755/
Fotodatum: den 23 juni 2010
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från samma lastkaj, här syns gamla sliprar ligga kvar i marken.  12 år
ID-nummer:  11756
Direktlänk: /bild/00011756/
Fotodatum: den 23 juni 2010
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från bangårdens nordvästra sida, spåret som viker av till höger är industrispåret till Älvsbyhus.  12 år
ID-nummer:  11699
Direktlänk: /bild/00011699/
Fotodatum: den 23 juni 2010
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  11700
Direktlänk: /bild/00011700/
Fotodatum: den 23 juni 2010
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från norra delen. De två spåren närmast i bild är sidospår medan de två närmast plattformen är huvudspår, alla fyra är dock elektrifierade.  12 år
ID-nummer:  11701
Direktlänk: /bild/00011701/
Fotodatum: den 23 juni 2010
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid norra delen av bangården ligger den gamla banvaktstugan 278F Älvsby.  12 år
ID-nummer:  11703
Direktlänk: /bild/00011703/
Fotodatum: den 23 juni 2010
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 17 september 2009

Södra bangårdsänden sedd från plattformens södra ände. Till vänster syns södra änden av den oelektrifierade bangården och den sedan länge slocknade huvudsignalen vid spår 1. Piteåbanans gamla utfart syns i förlängningen av spår 2 mitt i bild medan spår 3 är normalhuvudspår för stambanan. Till höger syns sidospåren mot bland annat Polarbröd.  12 år
ID-nummer:  11742
Direktlänk: /bild/00011742/
Fotodatum: den 17 september 2009
Publicerad: den 4 februari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 28 september 2008

Bangården i Älvsbyn sedd från syd väst vid gamla anslutningen av Piteåbanan.  15 år
ID-nummer:  03991
Direktlänk: /bild/00003991/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbyggnaderna på sydöstra sidan av bangården sedda från väster.  15 år
ID-nummer:  03998
Direktlänk: /bild/00003998/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Älvsbyns stationshus sett från andra sidan bangården.  15 år
ID-nummer:  03999
Direktlänk: /bild/00003999/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 25 september 2008

Spår 2 i Älvsbyn har plöjts upp och den gamla spikbefästningen har ersatts med heyback-dito, fortfarande på träsliprar.  15 år
ID-nummer:  04005
Direktlänk: /bild/00004005/
Fotodatum: den 25 september 2008
Publicerad: den 4 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen till mellanplattformen, här nylagda gamla betongblock kring spår 2.  15 år
ID-nummer:  04006
Direktlänk: /bild/00004006/
Fotodatum: den 25 september 2008
Publicerad: den 4 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 7 juni 2008

Bangården sedd från nordost.  15 år
ID-nummer:  03943
Direktlänk: /bild/00003943/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården med banvaktstugan Älvsby sedd från västra sidan av spåren.  15 år
ID-nummer:  03944
Direktlänk: /bild/00003944/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och personalhuset bredvid detta sedda från andra sidan spåren.  15 år
ID-nummer:  03946
Direktlänk: /bild/00003946/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården vid stationshuset sedd söderut.  15 år
ID-nummer:  03947
Direktlänk: /bild/00003947/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens norra del sedd från bangårdens nordvästra sida mitt emot stationshuset.  15 år
ID-nummer:  03948
Direktlänk: /bild/00003948/
Fotodatum: den 7 juni 2008
Publicerad: den 3 december 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–48