2012 års bro

Bilder och filmer (18)

Tisdag 12 mars 2013

Bron sedd från sydost på avstånd.  7 år
ID-nummer:  21483
Direktlänk: /bild/00021483/
Fotodatum: den 12 mars 2013
Publicerad: den 5 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron med en skoterled som passerar under den.  7 år
ID-nummer:  21484
Direktlänk: /bild/00021484/
Fotodatum: den 12 mars 2013
Publicerad: den 5 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron ligger lägre än den gamla trots att brostöden är samma som tidigare, det ger mindre utrymmer för de skotrar som passerar under bron.  7 år
ID-nummer:  21485
Direktlänk: /bild/00021485/
Fotodatum: den 12 mars 2013
Publicerad: den 5 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från söder.  7 år
ID-nummer:  21486
Direktlänk: /bild/00021486/
Fotodatum: den 12 mars 2013
Publicerad: den 5 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Runt brostödet på södra älvstranden har en hylla för de i området mycket frekventa huggormarna anordnats.  7 år
ID-nummer:  21487
Direktlänk: /bild/00021487/
Fotodatum: den 12 mars 2013
Publicerad: den 5 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron består av ett ståltråg i vilket banöverbyggnaden ligger.  7 år
ID-nummer:  21488
Direktlänk: /bild/00021488/
Fotodatum: den 12 mars 2013
Publicerad: den 5 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan sidobalkarna sitter tvärbalkar som håller upp trågets botten.  7 år
ID-nummer:  21489
Direktlänk: /bild/00021489/
Fotodatum: den 12 mars 2013
Publicerad: den 5 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons undersida sedd från södra landfästet.  7 år
ID-nummer:  21490
Direktlänk: /bild/00021490/
Fotodatum: den 12 mars 2013
Publicerad: den 5 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från sydväst.  7 år
ID-nummer:  21491
Direktlänk: /bild/00021491/
Fotodatum: den 12 mars 2013
Publicerad: den 5 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från nordväst längs skoterleden.  7 år
ID-nummer:  21492
Direktlänk: /bild/00021492/
Fotodatum: den 12 mars 2013
Publicerad: den 5 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sträcker sig över hela älvfårans bredd.  7 år
ID-nummer:  21493
Direktlänk: /bild/00021493/
Fotodatum: den 12 mars 2013
Publicerad: den 5 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bropassagen sedd från sydväst.  7 år
ID-nummer:  21494
Direktlänk: /bild/00021494/
Fotodatum: den 12 mars 2013
Publicerad: den 5 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brokonstruktionen ligger lågt i förhållande till rälsen.  7 år
ID-nummer:  21495
Direktlänk: /bild/00021495/
Fotodatum: den 12 mars 2013
Publicerad: den 5 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På sydöstra sidan har stora stenar lagts upp i änden av tillfartsvägen på platsen där man under byggtiden fyllt ut älvfåran med stenmaterial för att kunna lansera broarna.  7 år
ID-nummer:  21496
Direktlänk: /bild/00021496/
Fotodatum: den 12 mars 2013
Publicerad: den 5 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron sedd från söder.  7 år
ID-nummer:  21497
Direktlänk: /bild/00021497/
Fotodatum: den 12 mars 2013
Publicerad: den 5 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Broplatsen sedd från söder.  7 år
ID-nummer:  21498
Direktlänk: /bild/00021498/
Fotodatum: den 12 mars 2013
Publicerad: den 5 mars 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 20 oktober 2012

Den nya bron över Åbyälven sedd från sydost.  11 år
ID-nummer:  13831
Direktlänk: /bild/00013831/
Fotodatum: den 20 oktober 2012
Publicerad: den 20 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg mot SCA i Munksund utanför Piteå passerar över Åbyälven på den nya bron.  9 år
ID-nummer:  18569
Direktlänk: /bild/00018569/
Fotodatum: den 20 oktober 2012
Publicerad: den 20 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!