1957 års bro

Stambanans bro över Åbyälven från 1957 var en svetsad och nitad fackverksbro med tvärbalkar och sekundära långbalkar med spännvidd 33 meter. Den togs ur drift i september 2012 då den ersattes med en ny stålbro. Bron användes under de sista åren i drift och framför allt också efter att den tagits ur drift som försökssobjekt inom ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet. Höjdpunkten för försöken var brottsbelastningsförsöket som genomfördes på bron i september 2013. Därefter skars bron itu och transporterades bort från broplatsen vid Åbyälven.

Bilder och filmer (120)
Bild 51–100

Torsdag 24 juni 2010

Bron sedd på avstånd från norr.  12 år
ID-nummer:  12162
Direktlänk: /bild/00012162/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hastighetssänkning gäller vid passage av bron för axeltryck från 22,5 ton.  12 år
ID-nummer:  12163
Direktlänk: /bild/00012163/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från norr.  12 år
ID-nummer:  12164
Direktlänk: /bild/00012164/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från norr närmare älvstranden.  12 år
ID-nummer:  12165
Direktlänk: /bild/00012165/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från norr från norra älvstranden.  12 år
ID-nummer:  12166
Direktlänk: /bild/00012166/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från nordost vid norra landfästet.  12 år
ID-nummer:  12167
Direktlänk: /bild/00012167/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående tåg rullar ut på den korta bron över älven.  12 år
ID-nummer:  12168
Direktlänk: /bild/00012168/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget med pappersvagnar mot SCA i Piteå passerar älven.  12 år
ID-nummer:  12169
Direktlänk: /bild/00012169/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd på avstånd från söder.  12 år
ID-nummer:  12170
Direktlänk: /bild/00012170/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från söder.  12 år
ID-nummer:  12171
Direktlänk: /bild/00012171/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Broplatsen ligger naturskönt där älven slingrar sig fram genom skogs- och myrlandskapet.  12 år
ID-nummer:  12172
Direktlänk: /bild/00012172/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron speglas i älvens vatten, vy från söder.  12 år
ID-nummer:  12173
Direktlänk: /bild/00012173/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från sydost från älvens södra strand.  12 år
ID-nummer:  12174
Direktlänk: /bild/00012174/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fackverksbron över Åby älv sedd från sydost.  12 år
ID-nummer:  12175
Direktlänk: /bild/00012175/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 28 juni 2008

Stambanans bro över Åbyälven sedd från norr.  15 år
ID-nummer:  04305
Direktlänk: /bild/00004305/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Åbyälven sedd från nordväst.  15 år
ID-nummer:  04306
Direktlänk: /bild/00004306/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra brofästet.  15 år
ID-nummer:  04307
Direktlänk: /bild/00004307/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av bron sett från norra brofästet.  15 år
ID-nummer:  04308
Direktlänk: /bild/00004308/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra brofästet sett från norra stranden.  15 år
ID-nummer:  04309
Direktlänk: /bild/00004309/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från nordost.  15 år
ID-nummer:  04310
Direktlänk: /bild/00004310/
Fotodatum: den 28 juni 2008
Publicerad: den 24 januari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!