1957 års bro

Stambanans bro över Åbyälven från 1957 var en svetsad och nitad fackverksbro med tvärbalkar och sekundära långbalkar med spännvidd 33 meter. Den togs ur drift i september 2012 då den ersattes med en ny stålbro. Bron användes under de sista åren i drift och framför allt också efter att den tagits ur drift som försökssobjekt inom ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet. Höjdpunkten för försöken var brottsbelastningsförsöket som genomfördes på bron i september 2013. Därefter skars bron itu och transporterades bort från broplatsen vid Åbyälven.

Bilder och filmer (120)
Bild 1–50

Lördag 7 maj 2011

Vattenspegling vid norra landfästet.  11 år
ID-nummer:  12155
Direktlänk: /bild/00012155/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av brospannets undersida, sliprarna är fästa direkt i längsgående stålbalkar.  11 år
ID-nummer:  12156
Direktlänk: /bild/00012156/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd snett underifrån på sydvästra stranden.  11 år
ID-nummer:  12157
Direktlänk: /bild/00012157/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av västra fackverksbalkens södra ände.  11 år
ID-nummer:  12158
Direktlänk: /bild/00012158/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av brons västra sida.  11 år
ID-nummer:  12159
Direktlänk: /bild/00012159/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra fackverksbalkens södra ände.  11 år
ID-nummer:  12160
Direktlänk: /bild/00012160/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av brons östra sida.  11 år
ID-nummer:  12161
Direktlänk: /bild/00012161/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 30 mars 2011

Järnvägens passage över Åby älv sedd från norr.  11 år
ID-nummer:  12073
Direktlänk: /bild/00012073/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från nordväst från norra stranden.  11 år
ID-nummer:  12074
Direktlänk: /bild/00012074/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brospannet sett från nordost.  11 år
ID-nummer:  12075
Direktlänk: /bild/00012075/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av brospannets norra del.  11 år
ID-nummer:  12076
Direktlänk: /bild/00012076/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av södra delen av brospannet och södra landfästet.  11 år
ID-nummer:  12077
Direktlänk: /bild/00012077/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av fackverket.  11 år
ID-nummer:  12078
Direktlänk: /bild/00012078/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nitförband i fackverkets övre del.  11 år
ID-nummer:  12079
Direktlänk: /bild/00012079/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra landfästet med ett rullager delvis dolt av snö.  11 år
ID-nummer:  12080
Direktlänk: /bild/00012080/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från öster från norra stranden.  11 år
ID-nummer:  12081
Direktlänk: /bild/00012081/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från sydost från andra sidan av älvfåran.  11 år
ID-nummer:  12082
Direktlänk: /bild/00012082/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bron från stranden något längre söderut.  11 år
ID-nummer:  12083
Direktlänk: /bild/00012083/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående tomt ståltåg passerar Åby älv.  11 år
ID-nummer:  12084
Direktlänk: /bild/00012084/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående ståltåg draget av tre Rc-lok passerar bron över Åby älv.  11 år
ID-nummer:  12085
Direktlänk: /bild/00012085/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från söder från skoterleden på södra stranden.  11 år
ID-nummer:  12086
Direktlänk: /bild/00012086/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd på avstånd vid järnvägen från söder.  11 år
ID-nummer:  12087
Direktlänk: /bild/00012087/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd på närmare håll från söder.  11 år
ID-nummer:  12088
Direktlänk: /bild/00012088/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från söder.  11 år
ID-nummer:  12089
Direktlänk: /bild/00012089/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av den östra fackverksbalken.  11 år
ID-nummer:  12090
Direktlänk: /bild/00012090/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av den västra fackverksbalken sedd från östra sidan vid södra landfästet.  11 år
ID-nummer:  12091
Direktlänk: /bild/00012091/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från sydost på isen vid stranden.  11 år
ID-nummer:  12092
Direktlänk: /bild/00012092/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons norra del sedd från söder.  11 år
ID-nummer:  12093
Direktlänk: /bild/00012093/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy av fackverksspannet från söder.  11 år
ID-nummer:  12094
Direktlänk: /bild/00012094/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av spannets södra del.  11 år
ID-nummer:  12095
Direktlänk: /bild/00012095/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av östra fackverksbalkens södra ände.  11 år
ID-nummer:  12096
Direktlänk: /bild/00012096/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra landfästet.  11 år
ID-nummer:  12097
Direktlänk: /bild/00012097/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot norra landfästet från södra sidan.  11 år
ID-nummer:  12098
Direktlänk: /bild/00012098/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra landfästet från södra sidan av älven.  11 år
ID-nummer:  12099
Direktlänk: /bild/00012099/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brospannet sett snett underifrån.  11 år
ID-nummer:  12100
Direktlänk: /bild/00012100/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna är fästa direkt i stålbalken och ovanpå dessa ligger räls från Domnarvet.  11 år
ID-nummer:  12101
Direktlänk: /bild/00012101/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av brons undersida.  11 år
ID-nummer:  12102
Direktlänk: /bild/00012102/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons undersida.  11 år
ID-nummer:  12103
Direktlänk: /bild/00012103/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons undersida sedd längs med spåret.  11 år
ID-nummer:  12104
Direktlänk: /bild/00012104/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av anslutningen mellan den vertikala fackverksbalken och balkarna som håller upp spåret.  11 år
ID-nummer:  12105
Direktlänk: /bild/00012105/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från nordväst.  11 år
ID-nummer:  12106
Direktlänk: /bild/00012106/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bron sedd från södra stranden väster om bron.  11 år
ID-nummer:  12107
Direktlänk: /bild/00012107/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av bron.  11 år
ID-nummer:  12108
Direktlänk: /bild/00012108/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från sydväst från järnvägens västra sida.  11 år
ID-nummer:  12109
Direktlänk: /bild/00012109/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot bron från sydväst.  11 år
ID-nummer:  12110
Direktlänk: /bild/00012110/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Älvpassagen sedd längs med spåret från sydväst.  11 år
ID-nummer:  12111
Direktlänk: /bild/00012111/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fackverksspannet sett från sydväst vid södra landfästet.  11 år
ID-nummer:  12112
Direktlänk: /bild/00012112/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av den västra fackverksbalken.  11 år
ID-nummer:  12113
Direktlänk: /bild/00012113/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd på avstånd från nordväst.  11 år
ID-nummer:  12114
Direktlänk: /bild/00012114/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående godståg passerar över Åby älv.  11 år
ID-nummer:  12115
Direktlänk: /bild/00012115/
Fotodatum: den 30 mars 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–120