1957 års bro

Stambanans bro över Åbyälven från 1957 var en svetsad och nitad fackverksbro med tvärbalkar och sekundära långbalkar med spännvidd 33 meter. Den togs ur drift i september 2012 då den ersattes med en ny stålbro. Bron användes under de sista åren i drift och framför allt också efter att den tagits ur drift som försökssobjekt inom ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet. Höjdpunkten för försöken var brottsbelastningsförsöket som genomfördes på bron i september 2013. Därefter skars bron itu och transporterades bort från broplatsen vid Åbyälven.

Bilder och filmer (120)

Söndag 11 september 2011

Bron över Åbyälven sedd från söder. 1  11 år
ID-nummer:  12063
Direktlänk: /bild/00012063/
Fotodatum: den 11 september 2011
Publicerad: den 22 mars 2012
#1 E, 24 april 2023, 12:45
Finns det mer fakta?
Järnvägsbron sedd från sydost.  11 år
ID-nummer:  12064
Direktlänk: /bild/00012064/
Fotodatum: den 11 september 2011
Publicerad: den 22 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På älvens strand sydost om bron ligger denna gamla skylt som tidigare har informerat passerande på järnvägen om älvens namn.  11 år
ID-nummer:  12065
Direktlänk: /bild/00012065/
Fotodatum: den 11 september 2011
Publicerad: den 22 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåg 9107 rullar söderut över Åby älv vid 14-tiden på söndagseftermiddagen.  11 år
ID-nummer:  12062
Direktlänk: /bild/00012062/
Fotodatum: den 11 september 2011
Publicerad: den 22 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd på närmare håll från södra stranden.  11 år
ID-nummer:  12066
Direktlänk: /bild/00012066/
Fotodatum: den 11 september 2011
Publicerad: den 22 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det stora fackverksspannet sett från söder.  11 år
ID-nummer:  12067
Direktlänk: /bild/00012067/
Fotodatum: den 11 september 2011
Publicerad: den 22 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av fackverksspannets södra del.  11 år
ID-nummer:  12068
Direktlänk: /bild/00012068/
Fotodatum: den 11 september 2011
Publicerad: den 22 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av fackverksspannet med nitförband.  11 år
ID-nummer:  12069
Direktlänk: /bild/00012069/
Fotodatum: den 11 september 2011
Publicerad: den 22 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Del av bron sedd norrut mot norra landfästet från södra stranden.  11 år
ID-nummer:  12070
Direktlänk: /bild/00012070/
Fotodatum: den 11 september 2011
Publicerad: den 22 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från väster.  11 år
ID-nummer:  12071
Direktlänk: /bild/00012071/
Fotodatum: den 11 september 2011
Publicerad: den 22 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd på större avstånd från nordväst.  11 år
ID-nummer:  12072
Direktlänk: /bild/00012072/
Fotodatum: den 11 september 2011
Publicerad: den 22 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 7 maj 2011

Järnvägsbron över Åby älv sedd från nordväst från älvens norra strand.  11 år
ID-nummer:  12116
Direktlänk: /bild/00012116/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från norra stranden.  11 år
ID-nummer:  12117
Direktlänk: /bild/00012117/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut strax norr om bron.  11 år
ID-nummer:  12118
Direktlänk: /bild/00012118/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron och järnvägen söderut mot Långträsk.  11 år
ID-nummer:  12119
Direktlänk: /bild/00012119/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående godståg mot Piteå passerar Åby älv.  11 år
ID-nummer:  12120
Direktlänk: /bild/00012120/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons fackverksspann sett från norra stranden.  11 år
ID-nummer:  12121
Direktlänk: /bild/00012121/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av brons norra del.  11 år
ID-nummer:  12122
Direktlänk: /bild/00012122/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra stranden från den norra.  11 år
ID-nummer:  12123
Direktlänk: /bild/00012123/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från söder längs med järnvägen.  11 år
ID-nummer:  12124
Direktlänk: /bild/00012124/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy på lite närmare håll från söder.  11 år
ID-nummer:  12125
Direktlänk: /bild/00012125/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bron från söder där banvallen går ut i älvfårans lilla dalsänka.  11 år
ID-nummer:  12126
Direktlänk: /bild/00012126/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från det södra landfästet.  11 år
ID-nummer:  12127
Direktlänk: /bild/00012127/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det stora glesa fackverksspannet sett från söder.  11 år
ID-nummer:  12128
Direktlänk: /bild/00012128/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På stranden sydost om bron skymtar något gult på marken, en tidigare informationskälla ska det visa sig.  11 år
ID-nummer:  12129
Direktlänk: /bild/00012129/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från älvens södra strand längre österut.  11 år
ID-nummer:  12130
Direktlänk: /bild/00012130/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående godståg passerar över Åby älv.  11 år
ID-nummer:  12131
Direktlänk: /bild/00012131/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla skylten med vattendragets namn på stranden sydost om bron har ramlat omkull.  11 år
ID-nummer:  12132
Direktlänk: /bild/00012132/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Namnskylten på stranden sydost om bron.  11 år
ID-nummer:  12133
Direktlänk: /bild/00012133/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från stranden nära den gamla skylten ovan. Älvfåran viker här av mot nordost, mot höger i bild.  11 år
ID-nummer:  12134
Direktlänk: /bild/00012134/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från sydost.  11 år
ID-nummer:  12135
Direktlänk: /bild/00012135/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer detaljerad vy från sydost.  11 år
ID-nummer:  12136
Direktlänk: /bild/00012136/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Älven flyter fram mycket krokigt och gör en skarp böj omedelbart nedströms järnvägsbron.  11 år
ID-nummer:  12137
Direktlänk: /bild/00012137/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från södra stranden.  11 år
ID-nummer:  12138
Direktlänk: /bild/00012138/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra landfästet.  11 år
ID-nummer:  12139
Direktlänk: /bild/00012139/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra landfästet.  11 år
ID-nummer:  12140
Direktlänk: /bild/00012140/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående godståg korsar Åby älv med ett karakteristiskt resonansljud i stålbrospannet.  11 år
ID-nummer:  12141
Direktlänk: /bild/00012141/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron sedd från sydväst från järnvägens västra sida.  11 år
ID-nummer:  12142
Direktlänk: /bild/00012142/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den krokiga älven nedströms bron sedd från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  12143
Direktlänk: /bild/00012143/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från sydväst vid södra landfästet.  11 år
ID-nummer:  12144
Direktlänk: /bild/00012144/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brospannet sett från sydväst vid södra landfästet.  11 år
ID-nummer:  12145
Direktlänk: /bild/00012145/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från väster från södra stranden.  11 år
ID-nummer:  12146
Direktlänk: /bild/00012146/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron med spegling i vattnet sedd från väster.  11 år
ID-nummer:  12147
Direktlänk: /bild/00012147/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot norra landfästet.  11 år
ID-nummer:  12148
Direktlänk: /bild/00012148/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons södra del och södra landfästet.  11 år
ID-nummer:  12149
Direktlänk: /bild/00012149/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bro med spegelbild sedd från älvens södra sida.  11 år
ID-nummer:  12150
Direktlänk: /bild/00012150/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av brons norra del.  11 år
ID-nummer:  12151
Direktlänk: /bild/00012151/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra landfästet med fast lager.  11 år
ID-nummer:  12152
Direktlänk: /bild/00012152/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av fackverkets södra del.  11 år
ID-nummer:  12153
Direktlänk: /bild/00012153/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stålfackverk i vårsol.  11 år
ID-nummer:  12154
Direktlänk: /bild/00012154/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 24 mars 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–100