Åbyälven

Skogsälven Åbyälven rinner upp i Auktsjaursjön vid Inlandsbanan norr om Arvidsjaur och flyter i sydostlig riktning genom Vuotnersjön och Östra Kikkejaure, älven sägs ibland rinna upp i den senare. Från Östra Kikkejaure fortsätter älven mot sydost genom en mängd sel och myrområden. Även vid stambanans passage över älven präglas älvmiljön av sel och omkringliggande myrar. Järnvägen passerade tidigare älven på en äldre stålbro av parallelltrapetstyp, en bro som inte är så vanlig i drift längs banan längre då många gamla broar har bytts ut mot moderna. Så skedde slutligen också här och sedan den 17 september 2012 är i stället en modern stålbro i drift.

Strax nedströms bron för väg 373 mellan Långträsk och Piteå följer Byskeselet, ett stort långsmalt myrområde och sel. När älven sedan närmar sig Klubbfors byter älven karaktär, den nedre delen av loppet skiljer sig kraftigt från den övre delens lugna flöde då den består av en mängd forsar och har det brantaste flödet bland norrlandsälvarna. Det hela inleds med den långa Klubbforsen omedelbart uppströms byn Klubbfors. Därefter följer ett 40-tal forsar där älven faller de 170 meter som återstår ned till havets yta där älven mynnar vid Åbyn. Vid Hednäs finns ett kraftverk som på senare tid har försetts med en laxtrappa. Älven är känd för sitt harrfiske, men precis som Byskeälven vandrar också lax och havsöring upp i älven. Åbyälven var också fram till 1960-talet en viktig flottningsled för timmer från Östra Kikkejaure till Åbyn.

Åbyälven har precis som den i söder näraliggande skogsälven Byskeälven en mycket tydlig flödestopp under våren och försommaren då vattenflödet är mångdubbelt större än vid lågvatten. Byskeälven har fått sitt namn efter detta då Byske kan sägas betyda "den svällande". Byskeälven har tidigt kallats "Bredha Byskio", den breda svällande, samtidigt som Åbyälven har kallats "Litsle Byskio", den lilla svällande. Detta kan förklara namn som Byskeselet och näraliggande Pite-Byske. Ett annat släktskap älvarna emellan är att Byskeälven rinner upp i Västra Kikkejaure och Åbyälven ofta har sagts rinna upp i Östra Kikkejaure.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (2)

Tisdag 12 mars 2013

Tåg 9107 med stålämnen från Luleå mot Borlänge passerar över Åby älv på eftermiddagen.  10 år
ID-nummer:  16732
Direktlänk: /bild/00016732/
Fotodatum: den 12 mars 2013
Publicerad: den 11 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 7 maj 2011

Norrgående godståg 42300 från Nässjö till Gammelstad passerar över Åby älv strax norr om Långträsk mellan Jörn och Älvsbyn på den gamla stålbron med ett fackverksspann från mitten av förra seklet.  13 år
ID-nummer:  10496
Direktlänk: /bild/00010496/
Fotodatum: den 7 maj 2011
Publicerad: den 7 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)