270 Teuger

Vid sjön Stor-Teuger gick Stambanan genom övre Norrland fram till 1974 i en skarp kurva runt sjöns nordvästligaste vik. Kurvan hade uppskattningsvis en radie på drygt 350 meter och vred banan mer än 90 grader. I maj 1974 togs en ny linjesträckning i bruk vid platsen och banan hamnade då cirka 300 meter längre ut i sjön på en 800 meter lång bank. Mitt i den gamla linjens kurva runt Stor-Teuger ligger banvaktstugan Teuger. Idag fungerar den som fritidshus, något som det finns ganska gott om kring Stor-Teuger. Stugan kan skymtas från den nya linjen ute i sjön.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (17)

Fredag 22 juni 2007

Den gamla banvallen i närheten av södra anslutningspunkten till nuvarande linje, vy söderut. 11 år
ID-nummer:  02040
Direktlänk: /bild/00002040/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan, viltstängslet följer den gamla banvallen en kort sträcka. 11 år
ID-nummer:  02041
Direktlänk: /bild/00002041/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen är körbar skogsbilväg, vy söderut från plats cirka 500 meter norr om anslutningspunkten till nuvarande linje. 11 år
ID-nummer:  02042
Direktlänk: /bild/00002042/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sjön öppnar sig på östra sidan om gamla banvallen, banvaktstugan skymtar längre bort. 11 år
ID-nummer:  02043
Direktlänk: /bild/00002043/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Följer man den gamla banvallen något lite längre norrut har man plötsligt vatten även på västra sidan, det innersta av viken. 11 år
ID-nummer:  02046
Direktlänk: /bild/00002046/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallens bro över det inre av viken. 11 år
ID-nummer:  02047
Direktlänk: /bild/00002047/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från gamla banvallen mot den nya. 11 år
ID-nummer:  02048
Direktlänk: /bild/00002048/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron längs gamla banvallen, nya banvallen syns till vänster längre bort. 11 år
ID-nummer:  02049
Direktlänk: /bild/00002049/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla banvallen sedd från plats nära banvaktstugan. 11 år
ID-nummer:  02050
Direktlänk: /bild/00002050/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan gamla och nya banvallen har det bildats en egen avgränsad sjö. 11 år
ID-nummer:  02051
Direktlänk: /bild/00002051/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvaktstugan med uthus sedd från söder. 1 11 år
ID-nummer:  02053
Direktlänk: /bild/00002053/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
#1 Kine, 3 januari 2014, 11:44
Här har vi som barn varit många härliga somrar med släkt o vänner på 1960-talet. Min pappa jobbade som lokförare först i Boden sedan i Vännäs. Från början var den ingen annan väg till Teuger än via järnvägen.
Uthuset. 11 år
ID-nummer:  02054
Direktlänk: /bild/00002054/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvaktstugan. 11 år
ID-nummer:  02055
Direktlänk: /bild/00002055/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvaktstugan sedd från gamla banvallen. 11 år
ID-nummer:  02056
Direktlänk: /bild/00002056/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset sett från öster. 11 år
ID-nummer:  02057
Direktlänk: /bild/00002057/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Namnskylt och nummerskylt på gaveln. 11 år
ID-nummer:  02058
Direktlänk: /bild/00002058/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvaktstugan sedd från öster. 2 11 år
ID-nummer:  02059
Direktlänk: /bild/00002059/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
#2 Kine, 3 januari 2014, 19:21
Vet inte om det är sant, men det var visst en urspårning just här och en vagn hamnade mellan den stora tallen och själva huset. Är det nån dom vet?
#1 Kersthin Andersson, 26 februari 2012, 19:53
Där är jag och min bror Bengt födda, jag 1946 och han 1950.
Våran pappa Per A, var banvakt där.