Yttersjön (Yö)

Yttersjön anlades som militärmötesplats och hållplats omkring 13 kilometer norr om Hällnäs, och blev station 1917. Ett tvåvånings stationshus uppfördes vid södra bangårdsänden liknande husen i t.ex. Korsträsk, Träskholm, Brattsbacka, Fångsjöbacken och Grötingen, alla uppförda under andra halvan av 1910-talet. Yttersjön idag består av ett antal fastigheter glest utspridda längs landvägen på bangårdens sydöstra sida. Godshanteringen vid stationen lades ned i början av 1970-talet och som på många andra stationer lades persontrafiken ned 1975. Stationshuset fick sedan stå och förfalla tills det revs hösten 2008. Driftplatsen har två huvudspår samt ett sidospår på östra sidan av bangården med anslutningsväxel i norra delen av bangården, ställverket är av modell 59 utan möjlighet till samtidig infart.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (41)

Söndag 15 juni 2008

Järnvägen strax söder om norra stationsgränsen med Ljustjärnen i bakgrunden, utfartsblocksignalen norrut skymtar till höger.  15 år
ID-nummer:  05144
Direktlänk: /bild/00005144/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 5 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden är belägen i skogen mellan byarna Yttersjön och Ljustjärnbrännan.  15 år
ID-nummer:  05145
Direktlänk: /bild/00005145/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 5 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd mot sydväst.  15 år
ID-nummer:  05146
Direktlänk: /bild/00005146/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 5 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd mot norr.  15 år
ID-nummer:  05147
Direktlänk: /bild/00005147/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 5 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården vid kilometer 918, här finns öppen mark och en fastighet på sydöstra sidan av spåren.  15 år
ID-nummer:  05148
Direktlänk: /bild/00005148/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 5 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Yttersjön sett från nordost från tillfartsvägen till huset.  15 år
ID-nummer:  05149
Direktlänk: /bild/00005149/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 5 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från dess mitt, i förgrunden växeln till stickspåret på östra sidan.  15 år
ID-nummer:  05150
Direktlänk: /bild/00005150/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 5 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från dess mitt, stationshuset vid södra bangårdsänden skymtar till vänster.  15 år
ID-nummer:  05151
Direktlänk: /bild/00005151/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 5 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut.  15 år
ID-nummer:  05152
Direktlänk: /bild/00005152/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 5 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut med stickspåret i förgrunden.  15 år
ID-nummer:  05153
Direktlänk: /bild/00005153/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 5 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost från landsvägen.  15 år
ID-nummer:  05154
Direktlänk: /bild/00005154/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 5 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  15 år
ID-nummer:  05155
Direktlänk: /bild/00005155/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 5 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sammanbyggt med stationshuset.  15 år
ID-nummer:  05156
Direktlänk: /bild/00005156/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 5 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  15 år
ID-nummer:  05157
Direktlänk: /bild/00005157/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 5 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets södra fasad samt gaveln mot spåren.  15 år
ID-nummer:  05158
Direktlänk: /bild/00005158/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 5 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Yttersjöns stationshus med godsmagasinet i förgrunden.  15 år
ID-nummer:  05159
Direktlänk: /bild/00005159/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 5 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren söder om stationshuset.  15 år
ID-nummer:  05160
Direktlänk: /bild/00005160/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 5 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från planen vid stationshuset.  15 år
ID-nummer:  05161
Direktlänk: /bild/00005161/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 5 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd söderut.  15 år
ID-nummer:  05162
Direktlänk: /bild/00005162/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 5 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Yö 1/5 på sidospåret med de båda banvaktstugorna i bakgrunden.  15 år
ID-nummer:  05163
Direktlänk: /bild/00005163/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 5 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartskurvan sedd norrut från södra stationsgränden.  15 år
ID-nummer:  05164
Direktlänk: /bild/00005164/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 5 juni 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

Vy söderut längs raksträckan omedelbart söder om Yttersjöns station.  15 år
ID-nummer:  02213
Direktlänk: /bild/00002213/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen till Yttersjön söderifrån.  15 år
ID-nummer:  02214
Direktlänk: /bild/00002214/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut sedd frå plankorsningen som syns i bilden ovan.  15 år
ID-nummer:  02215
Direktlänk: /bild/00002215/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvaktstuga vid södra infarten till Yttersjön.  15 år
ID-nummer:  02216
Direktlänk: /bild/00002216/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy frå samma plankorsning som ovan norrut mot bangården.  15 år
ID-nummer:  02217
Direktlänk: /bild/00002217/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens södra växel.  15 år
ID-nummer:  02218
Direktlänk: /bild/00002218/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignal på huvudtågspåret vid södra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  02219
Direktlänk: /bild/00002219/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignal på sidotågspåret vid södra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  02220
Direktlänk: /bild/00002220/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Ytterträskbäcken och de båda banvaktstugorna vid södra infarten sedda från stationshuset.  15 år
ID-nummer:  02221
Direktlänk: /bild/00002221/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–41
Andra bilder från platsen (3)