Sikån

Sikån rinner upp i Granträsket två mil söder om Norsjö och lika långt nordväst om Åsträsk i det inre av landskapet Västerbotten. I åns övre loppet är landskapet kring ån myrrikt och flera mindre sjöar passeras. Omkring två mil nedströms järnvägen lämnar ån myrlandskapet samtidigt som den får ett meandrande lopp den återstående milen fram till Bygdeträsket. Denna större sjö avvattnas genom Rickleån som rinner från Bygdsiljum via Robertsfors till Bottenviken.

Stambanan genom övre Norrland passerar över Sikån drygt en kilometer söder om Åsträsk. Det sker på en äldre stålbro med fackverk av parallelltrapetstyp. Idag är denna bro tillsammans med den över Åbyälven mellan Jörn och Älvsbyn de enda stålfackverksbroarna i denna mindre skala som ännu används längs stambanan Bräcke - Boden.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (8)

Söndag 15 juni 2008

Bron över Sikån sedd från nordväst. 12 år
ID-nummer:  04950
Direktlänk: /bild/00004950/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 18 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från norr. Järnvägen går på bank över en nordlig älvfåra fram till bron vid södra stranden. 12 år
ID-nummer:  04951
Direktlänk: /bild/00004951/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 18 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passagen över Sikån sker vid kilometer 946. 12 år
ID-nummer:  04952
Direktlänk: /bild/00004952/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 18 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy längs järnvägen söderut vid passagen över Sikån. 12 år
ID-nummer:  04953
Direktlänk: /bild/00004953/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 18 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron och banvallen över ån sett från nordost. 12 år
ID-nummer:  04954
Direktlänk: /bild/00004954/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 18 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot den krokiga flodfåran nedströms järnvägsbron. 12 år
ID-nummer:  04955
Direktlänk: /bild/00004955/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 18 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

Från landsvägsbron över ån cirka 300 meter nordväst om järnvägsbron har man denna vy mot järnvägen. 13 år
ID-nummer:  01845
Direktlänk: /bild/00001845/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En lite mer detaljerad bild på bron från samma plats som ovan. 13 år
ID-nummer:  01846
Direktlänk: /bild/00001846/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!