Kattisträsk (Kaä)

Kattisträsk station är en enkel mötesstation med två tågspår som ligger drygt en mil söder om Bastuträsk längs Stambanan genom övre Norrland. Stationen ligger vid den lilla byn Långvattnet. Byn Kattisträsk ligger cirka åtta kilometer bort längs vägen mot Bastuträsk, som från stationen går en krokigare väg västerut upp till Bastuträsk.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (21)

Söndag 15 juni 2008

Ett södergående ståltåg rullar in på bangården i Kattisträsk omkring tjugo minuter i fyra på morgonen.  13 år
ID-nummer:  04868
Direktlänk: /bild/00004868/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren i Kattisträsk sedd från nordost.  13 år
ID-nummer:  04869
Direktlänk: /bild/00004869/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren sedd från sydost.  13 år
ID-nummer:  04870
Direktlänk: /bild/00004870/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från fjärrkuren i ett besvärligt morgonljus.  13 år
ID-nummer:  04871
Direktlänk: /bild/00004871/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs bangården från kilometer 957 mitt på bangårdens västra sida en bit söder om fjärrkuren.  13 år
ID-nummer:  04872
Direktlänk: /bild/00004872/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangårdens södra ände från dess västra sida.  13 år
ID-nummer:  04873
Direktlänk: /bild/00004873/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer detaljerad vy mot södra bangårdsänden och utfarten söderut mot Åsträsk.  13 år
ID-nummer:  04874
Direktlänk: /bild/00004874/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  04875
Direktlänk: /bild/00004875/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några hus i byn Långvattnet sedda från bangården.  13 år
ID-nummer:  04876
Direktlänk: /bild/00004876/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från östra sidan i närheten av södra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  04877
Direktlänk: /bild/00004877/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid södra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  04878
Direktlänk: /bild/00004878/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra växeln i Kattisträsk, utfartsblocksignalen för linjen mot Åsträsk döljer sig bakom kurvan.  13 år
ID-nummer:  04879
Direktlänk: /bild/00004879/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

På linjen mellan Åsträsk och Kattisträsk går järnvägen tidvis i närheten av landsvägen mellan Hällnäs och Bastuträsk.  14 år
ID-nummer:  01170
Direktlänk: /bild/00001170/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsning en bit söder om stationen för vägen österut mot byarna Fisktjärnliden och Källheden.  14 år
ID-nummer:  01171
Direktlänk: /bild/00001171/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från plankorsningen kan man skymta infartssignalen till Kattisträsk söderifrån.  14 år
ID-nummer:  01172
Direktlänk: /bild/00001172/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett gammalt trähus i byn Långvattnet intill stationen i kvällssolen. Deöppna ängarna i byn har vissa tendenser till att växa igen.  14 år
ID-nummer:  01173
Direktlänk: /bild/00001173/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets byggnad vid stationen är av standardmodell.  14 år
ID-nummer:  01174
Direktlänk: /bild/00001174/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från stationsområdet.  14 år
ID-nummer:  01175
Direktlänk: /bild/00001175/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer detaljerad vy mot södra stationsänden.  14 år
ID-nummer:  01176
Direktlänk: /bild/00001176/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från stationsområdet.  14 år
ID-nummer:  01177
Direktlänk: /bild/00001177/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden med utfarten mot Bastuträsk.  14 år
ID-nummer:  01178
Direktlänk: /bild/00001178/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!