Hällnäs–Yttersjön

Linjen Hällnäs–Yttersjön är 11,5 kilometer lång och indelad i två blocksträckor. Från Hällnäs lämnar nu järnvägen Vindelsälvens dalgång genom en serie om fem kurvor varav de fyra första har en radie under 500 meter. Banan mot Lycksele och Storuman går till en början på litet avstånd nedåt i sluttningen väster om stambanan medan den mäktiga gamla sanatoriebyggnaden i Hällnäs syns på östra sidan. Landsvägen norrut mot Bastuträsk följer också järnvägen på nära håll på östra sidan. Lutningarna varierar på sträckan med en blandning av kraftiga mot- och medlut.

Efter de inledande kurvorna finns viss bebyggelse även på västra sidan av banan som nås via en obevekad plankorsning på en kort raklinje. Norr om korsningen ligger banvaktsstugan Rörtjärn på östra sidan vid en svag kurva som utgör södra änden av en 1,3 kilometer lång raklinje parallellt med landsvägen och på vilken vi också finner linjens enda bevakade plankorsning med en skogsbilväg. strax söder om denna finns också en detektoranläggning för varmgång och tjuvbroms.

Härefter följer linjens kurvigaste parti när banan med annars i huvudsak nordlig färdriktning fram till mellanblocksignalen parallellförflyttas österut. I den längre högerkurvan efter raklinjen finns också ett krön som inleder ett två och en halv kilometer långt medlut varierande mellan 12 och 16 promille, kraftigast den sista dryga kilometern. Denna första kurva har en radie på nära 900 meter, men de tre som följer efter en kort raklinje är betydligt skarpare med radierna 390, 490 och 390 meter. Slutligen vrider banan från rakt ostlig till rakt nordlig riktning i en 300 meter lång kurva med den åter lite generösare radien 600 meter, i norra änden av denna kurva står mellanblocksignalen.

Om avslutningen på södra blocksträckan är kurvig så är inledningen på den norra desto rakare. En nära två kilometer lång raklinje i nordlig riktning parallellt med landsvägen följer efter mellanblocksignalen. Mitt på raklinjen finns ett mindre krön med kraftigast lutning på södra sidan. Raklinjen för järnvägen fram till passagen över de båda vattendragen Mjösjöån och Hjuksån, båda är biflöden till Vindelälven och rinner här till skillnad från de flesta vattendrag västerut. Hjuksån avvattnar området öster och nordost om Yttersjön upp mot trakterna strax sydväst om Ekträsk. Brokträsket som järnvägen passerar mellan Ekträsk och Yttersjön ingår i åns vattensystem. Mjösjöån rinner från sydost och ansluter till Hjuksån omkring en kilometer väster om järnvägsbron. Hjuksån mynnar sedan i Vindelälven vid byn Hjuken strax väster om Hällnäs.

Åarna passeras samtidigt som banan har två ytterst små högerkurvor. Norr om båda broarna finns en lite skarpare och 300 meter lång vänsterkurva och här passeras också banvaktsstugan Maltjälen som ligger på banans östra sida. Strax därpå följer en svag högerkurva när Lill-Malsjön rundas samtidigt som lite öppen mark kan skådas vid gården Västansjö på västra sidan. Härifrån är banan rak i drygt en kilometer fram till den skarpare infartskurvan till Yttersjön med radie strax under 500 meter, en kurva där vi också finner det båda banvaktstugorna och plankorsningen i Yttersjön. I södra delen av raklinjen omges järnvägen av ett skogs- och myrlandskap, men det växlar till ett öppet om än småskaligt jordbrukslandskap när järnvägen når den lilla byn Malsjöby på västra sidan av banan. Lutningarna här är små eller obefintliga, med undantag för ett kortare 16-promilles motlut i södra änden av den långa raksträckan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (22)

Söndag 15 juni 2008

Vy norrut från den obevakade plankorsningen vid Rörtjärns banvaktstuga, stugan skymtar till höger.  4 år
ID-nummer:  05182
Direktlänk: /bild/00005182/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma obevakade plankorsning.  4 år
ID-nummer:  05183
Direktlänk: /bild/00005183/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanblocksignalen mitt på linjen i södra änden av den långa raklinjen där det kurviga partiet söderut inleds.  4 år
ID-nummer:  05181
Direktlänk: /bild/00005181/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen sedd norrut från södra delen av densamma nära mellanblocksignalen.  4 år
ID-nummer:  05180
Direktlänk: /bild/00005180/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma raklinje, linjens längsta, sedd söderut från norra änden.  4 år
ID-nummer:  05179
Direktlänk: /bild/00005179/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Hjuksån sedd från nordost.  4 år
ID-nummer:  05175
Direktlänk: /bild/00005175/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Hjuksån sedd i detalj från öster.  4 år
ID-nummer:  05176
Direktlänk: /bild/00005176/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående godståg passerar banvaktstugan Maltjälen och rullar strax över Hjuksån.  4 år
ID-nummer:  05178
Direktlänk: /bild/00005178/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passagen över Hjuksån sedd från norr.  4 år
ID-nummer:  05177
Direktlänk: /bild/00005177/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd norrut vid banvaktstugan Maltjälen strax norr om Hjuksån.  4 år
ID-nummer:  05173
Direktlänk: /bild/00005173/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägens passage över Hjuksån, strax bortom nästa kurva passaras också Mjösjöån.  4 år
ID-nummer:  05174
Direktlänk: /bild/00005174/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen närmast Yttersjön och den i söder följande kurvan sedda norrut.  4 år
ID-nummer:  05187
Direktlänk: /bild/00005187/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I kurvan rundar järnvägen västra delen av Lill-Malsjön.  4 år
ID-nummer:  05172
Direktlänk: /bild/00005172/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma raksträcka sedd norrut med försignalen till Yttersjön och orientering om hastighetssänkning inför infartskurvan.  4 år
ID-nummer:  05186
Direktlänk: /bild/00005186/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra halvan av raksträckan omedelbart söder om Yttersjön sedd söderut.  4 år
ID-nummer:  05185
Direktlänk: /bild/00005185/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot sydväst från södra driftplatsgränsen i Yttersjön i byn Maltjälen.  4 år
ID-nummer:  05184
Direktlänk: /bild/00005184/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

Den krokiga stambanan norrut strax norr om Hällnäs.  4 år
ID-nummer:  01019
Direktlänk: /bild/00001019/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  4 år
ID-nummer:  01018
Direktlänk: /bild/00001018/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här ges också utsikt upp mot Hällnäs stora gamla sanatoriebyggna som ligger högt på bergssluttningen strax norr om samhället.  4 år
ID-nummer:  01020
Direktlänk: /bild/00001020/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan norrut sedd från den plankorsning som finns mitt på den sydligaste längre raksträckan.  4 år
ID-nummer:  01828
Direktlänk: /bild/00001828/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma raksträcka sedd från samma plankorsning, i bakgrunden banvaktstugan Rörtjärn.  4 år
ID-nummer:  01827
Direktlänk: /bild/00001827/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Mjösjöån 300 meter söder om Hjuksån. Brotypen är densamma.  4 år
ID-nummer:  02212
Direktlänk: /bild/00002212/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 9 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!