Triangelspåret

När banan mot Skellefteå byggdes fick den infart söderifrån till Bastuträsk direkt in på bangården. Infarten lades om i ett något sydligare läge 1973 vilket medförde att anslutningen hamnade söder om bangården. 1997 kompletterades Skellefteåbanans anslutning till stambanan med ett nytt spår söderut och därmed skapades ett triangelspår.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (22)

Lördag 14 juni 2008

Skellefteåbanans södra anslutning till stambanan i triangelspåret.  15 år
ID-nummer:  04852
Direktlänk: /bild/00004852/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 6 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Triangelspårets södra växel är belägen omkring en kilometer söder om södra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  04853
Direktlänk: /bild/00004853/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 6 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från triangelspårets södra växel mot södra stationsgränsen i Bastuträsk.  15 år
ID-nummer:  04854
Direktlänk: /bild/00004854/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 6 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sugtransformator strax norr om södra stationsgränsen.  15 år
ID-nummer:  04855
Direktlänk: /bild/00004855/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 6 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen för stambanan finns cirka 2 km söder om Bastuträsk station, cirka 1,5 km söder om södra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  04856
Direktlänk: /bild/00004856/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 6 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Femskenshuvudsignalen Bst 3/2 är infartssignal söderifrån.  15 år
ID-nummer:  04857
Direktlänk: /bild/00004857/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 6 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

Infartssignalen till Bastuträsk söderifrån.  15 år
ID-nummer:  00461
Direktlänk: /bild/00000461/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen Bst 3/2 står i skogen drygt en kilometer söder om bangården i Bastuträsk.  15 år
ID-nummer:  00462
Direktlänk: /bild/00000462/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartssignalen söderut mot Kattisträsk och Hällnäs.  15 år
ID-nummer:  00463
Direktlänk: /bild/00000463/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs banan från infarts-/utfartssignalerna. Några hundra meter bort viker spåret mot Skellefteå av åt höger.  15 år
ID-nummer:  00464
Direktlänk: /bild/00000464/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan söderut sedd från plats i höjd med växeln för triangelspårets södra ben.  15 år
ID-nummer:  00465
Direktlänk: /bild/00000465/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det av växeln för södra triangelbenet.  15 år
ID-nummer:  00466
Direktlänk: /bild/00000466/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan mot Skellefteå viker av österut, stambanan fortsätter rakt norrut. Signalen långt bort står vid södra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  00467
Direktlänk: /bild/00000467/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vi flyttar oss till östra hörnet av triangeln vid utfarten mot Skellefteå. Här ser vi de båda triangelbenen, södra benet mot Hällnäs till vänster och norra benet in till bangården i Bastuträsk till höger.  15 år
ID-nummer:  00468
Direktlänk: /bild/00000468/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln som sammanbinder norra och södra triangelbenet vid utfarten mot Skellefteå.  15 år
ID-nummer:  00469
Direktlänk: /bild/00000469/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signal på norra benet österut före östra växeln.  15 år
ID-nummer:  00470
Direktlänk: /bild/00000470/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda triangelbenen ansluter till varandra, vy österut.  15 år
ID-nummer:  00471
Direktlänk: /bild/00000471/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även på det södra benet finns en signal före östra växeln.  15 år
ID-nummer:  00472
Direktlänk: /bild/00000472/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen som användes före 1973 då banan gick direkt in på bangården är idag en enkel bilväg.  15 år
ID-nummer:  00473
Direktlänk: /bild/00000473/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till det tredje triangelhörnet så, vilket ligger strax söder om bangården i Bastuträsk. Här ser vi norra triangelbenet mot Skellefteå vika av till vänster från stambanan söderut till höger.  15 år
ID-nummer:  00474
Direktlänk: /bild/00000474/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stambanan söderut är rak och har relativt hög hastighet. Signalen långt bort står före södra trangelbenets anslutningsväxel.  15 år
ID-nummer:  00475
Direktlänk: /bild/00000475/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra växeln i triangelspåret.  15 år
ID-nummer:  00479
Direktlänk: /bild/00000479/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!