Industrispåret

I Bastuträsk har det funnits ett nästan två kilometer långt industrispår till ett grustag och en industrifastighet i samhällets sydvästra utkanter. Det ligger idag kvar på större delen av sträckan, men saknar numera anslutning till bangården.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (5)

Lördag 14 juni 2008

Industrispåret vek av västerut från bangårdens södra del mellan lokstallet och transformatorstationen. Här skymtar delar av spåret bland vegetationen i kurvan ut från bangården.  14 år
ID-nummer:  04847
Direktlänk: /bild/00004847/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 6 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omkring en kilometer från bangården når industrispåret fram till vägen söderut mot Hällnäs och Vindeln. Här ser vi spåren mot nordost med avgreningen till en industrifastighet rakt fram och spåret mot bangården som viker av mot höger i växeln.  14 år
ID-nummer:  04848
Direktlänk: /bild/00004848/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 6 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite längre söderut finns denna bro över ett mindre vattendrag.  14 år
ID-nummer:  04851
Direktlänk: /bild/00004851/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 6 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan norr om bron ovan sedd norrut.  14 år
ID-nummer:  04849
Direktlänk: /bild/00004849/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 6 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot spårets passage över bron. Bortom bron är spåret upprivet, det återstår här omkring 200 meter fram till grustaget dit spåret en gång gick.  14 år
ID-nummer:  04850
Direktlänk: /bild/00004850/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 6 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!