Bastuträskterminalen

Bastuträsk­terminalen är en ny gods­terminal som byggs vid Skellefteå­banans utfart från Bastu­träsk och som beräknas öppna hösten 2012. Som en första etapp byggdes ett elektri­fierat anslut­nings­spår med växel i huvuds­påret mot Skellefteå omedel­bart öster om triangel­spårets östra växel, genom placer­ingen ingår terminalen i Bastu­träsk drift­plats. Som andra etapp byggs last­spåren inne på terminal­området varefter terminal­området efter öppnandet också kommer att utvidgas ytter­ligare i en tredje etapp. Lastning av timmer, massaved, energi­råvara och trävaror är det huvud­sakliga syftet med terminalen som byggs av Norsjö kommun i samarbete med bland andra företag i skogs- och transport­branschen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (17)

Fredag 27 juli 2012

Terminalen är spåransluten från huvudspåret mot Skellefteå strax öster om triangelspårets östra växel genom en växel med skyddsväxel. 1  11 år
ID-nummer:  13555
Direktlänk: /bild/00013555/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 11 september 2012
#1 ML, 2 augusti 2018, 13:06
Hej! Skulle gärna vilja se uppdaterade bilder från Bastuträsk godsterminal nu när bygget lär vara klart.
Vy i motsatt riktning från ungefär samma plats som ovan, här följer omedelvart triangelspåret med anslutningar söderut till vänster och norrut in mot Bastuträsk till höger.  11 år
ID-nummer:  13554
Direktlänk: /bild/00013554/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Terminalspåret sett österut med skyddsväxeln till höger.  11 år
ID-nummer:  13556
Direktlänk: /bild/00013556/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Terminalspårets anslutning till huvudspåret sedd från öster.  11 år
ID-nummer:  13557
Direktlänk: /bild/00013557/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tavlan ”ATC slutar” finns strax öster om växlarna i backen upp mot terminalområdet, till höger syns utfarten mot Skellefteå.  11 år
ID-nummer:  13558
Direktlänk: /bild/00013558/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfart från den nya terminalen mot huvudspåret från Skellefteå regleras genom mellansignalen Bst 7/2.  11 år
ID-nummer:  13559
Direktlänk: /bild/00013559/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret upp mot terminalområdet, vy österut.  11 år
ID-nummer:  13560
Direktlänk: /bild/00013560/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten från terminalen sedd från öster.  11 år
ID-nummer:  13561
Direktlänk: /bild/00013561/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu finns spår och kontaktledning fram till den utplanade yta som ska bilda terminalområde, men inte längre.  11 år
ID-nummer:  13562
Direktlänk: /bild/00013562/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anslutningsspåret sett västerut nära spårslutet.  11 år
ID-nummer:  13563
Direktlänk: /bild/00013563/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid spårinfarten till terminalområdet sitter en avspänningsbrygga för kontaktledningens slut.  11 år
ID-nummer:  13564
Direktlänk: /bild/00013564/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan som avslutar kontaktledningen sedd från öster.  11 år
ID-nummer:  13565
Direktlänk: /bild/00013565/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåranslutningen sedd på avstånd från öster från den blivande terminalytan.  11 år
ID-nummer:  13566
Direktlänk: /bild/00013566/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Bastuträsk från Skellefteå. Från att ha suttit på samma stolpe som utfartssignalen har infartssignalen nu flyttats ut omkring 100 meter.  11 år
ID-nummer:  13567
Direktlänk: /bild/00013567/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inne på terminalområdet syns endast förberedelser för de spår som ska byggas.  11 år
ID-nummer:  13568
Direktlänk: /bild/00013568/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plats som ovan, i terminalområdets södra kant syns banan mot Skellefteå.  11 år
ID-nummer:  13569
Direktlänk: /bild/00013569/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I terminalområdets nordvästra del grävs marken ur för att skapa en plan yta.  11 år
ID-nummer:  13570
Direktlänk: /bild/00013570/
Fotodatum: den 27 juli 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!