Bangården

Den första stationsbyggnaden i Bastuträsk var en stor timrad byggnad i två och ett halvt plan. I samband med byggandet av Skellefteåbanan 1909-1912 fick stationshuset en tillbyggnad. I mitten av 60-talet uppfördes en ny stationsbyggnad omedelbart söder om den gamla, en enplansbyggnad i tegel. När denna stod klar revs den gamla byggnaden. Den norra påbyggnaden på nyvarande stationshus tillkom senare då den delvis står på det gamla stationshusets plats.

Utöver stationshus och vattentorn har det också funnits ett större godsmagasin på östra sidan bangården söder om stationshuset. Magasinet revs våren 2008 i samband med stationsombyggnaden. Godshanteringen vid Bastuträsk station upphörde i mitten av 1990-talet. På västra sidan bangården har det funnits ett lokstall vid södra bangårdsänden och ett lokförråd i form av ett långsmalt plåtskjul mittemot stationshuset. Inget av dessa har haft spåranslutning de senaste åren och kommunen gav rivningslov för båda byggnaderna under våren 2008.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (121)
Bild 51–100

Torsdag 21 juni 2007

Mittplattformen, vy söderut. 12 år
ID-nummer:  00492
Direktlänk: /bild/00000492/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet i bangårdens sydöstra del. 2 12 år
ID-nummer:  00493
Direktlänk: /bild/00000493/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
#2 Bjarne B Pedersen, 21 juni 2015, 18:51
Hej David
Er det muligt at downloade billeder fra webstedet.
mvh Bjarne
#1 Bjarne B Pedersen, 21 juni 2015, 01:34
Jag liker ditt dokumentar arbete med Stambanan genom Övre Norrland. Jag har varit på dehär ställan mange gångar. Har familj i Nord-Norge og har tatt resan sedan mitt på 60-talet. Och sedan jag har interesse i jarnvägar och järnvägsteknik, då hjälpar det jo ...

mvh Bjarne
Vy mot godsmagasinet från stationshuset. 12 år
ID-nummer:  00494
Direktlänk: /bild/00000494/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen till mittplattformen framför stationshuset, vy norrut. 12 år
ID-nummer:  00495
Direktlänk: /bild/00000495/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från stationshuset. 11 år
ID-nummer:  04756
Direktlänk: /bild/00004756/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen vid stationshuset har enkla manuella bommar. 12 år
ID-nummer:  00497
Direktlänk: /bild/00000497/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från platsen framför stationshuset. 12 år
ID-nummer:  00500
Direktlänk: /bild/00000500/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Konst (?) på den gamla vagnhallen mittemot stationshuset. 12 år
ID-nummer:  00501
Direktlänk: /bild/00000501/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattentornet sett från norra delen av plattformen mellan spår 2 och 3. 11 år
ID-nummer:  04757
Direktlänk: /bild/00004757/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattentornet norr om stationshuset. 12 år
ID-nummer:  00504
Direktlänk: /bild/00000504/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från norra änden av plattformen. 11 år
ID-nummer:  04758
Direktlänk: /bild/00004758/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformens nordligaste del. Godsmagasinet till vänster revs våren 2008. 11 år
ID-nummer:  04759
Direktlänk: /bild/00004759/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från västra sidan av bangården. 12 år
ID-nummer:  00507
Direktlänk: /bild/00000507/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattentornet sett från väster. 12 år
ID-nummer:  00508
Direktlänk: /bild/00000508/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från nordväst. 12 år
ID-nummer:  00509
Direktlänk: /bild/00000509/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från nordväst. 12 år
ID-nummer:  00510
Direktlänk: /bild/00000510/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 13 augusti 2006

Nattåg 94 gör uppehåll i Bastuträsk denna tidiga augustimorgon. 5 år
ID-nummer:  20148
Direktlänk: /bild/00020148/
Fotodatum: den 13 augusti 2006
Publicerad: den 16 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Namnskylten på en stolpe på plattformen mellan spår 2 och 3. 5 år
ID-nummer:  20149
Direktlänk: /bild/00020149/
Fotodatum: den 13 augusti 2006
Publicerad: den 16 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset med spår 2 närmast och stickspåret 1 bortom det. 5 år
ID-nummer:  20150
Direktlänk: /bild/00020150/
Fotodatum: den 13 augusti 2006
Publicerad: den 16 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr i farten ut från stationen. 5 år
ID-nummer:  20151
Direktlänk: /bild/00020151/
Fotodatum: den 13 augusti 2006
Publicerad: den 16 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattentornet norr om stationshuset, bakom det skymtar hus 9C. 5 år
ID-nummer:  20152
Direktlänk: /bild/00020152/
Fotodatum: den 13 augusti 2006
Publicerad: den 16 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)