Bangården

Den första stationsbyggnaden i Bastuträsk var en stor timrad byggnad i två och ett halvt plan. I samband med byggandet av Skellefteåbanan 1909-1912 fick stationshuset en tillbyggnad. I mitten av 60-talet uppfördes en ny stationsbyggnad omedelbart söder om den gamla, en enplansbyggnad i tegel. När denna stod klar revs den gamla byggnaden. Den norra påbyggnaden på nyvarande stationshus tillkom senare då den delvis står på det gamla stationshusets plats.

Utöver stationshus och vattentorn har det också funnits ett större godsmagasin på östra sidan bangården söder om stationshuset. Magasinet revs våren 2008 i samband med stationsombyggnaden. Godshanteringen vid Bastuträsk station upphörde i mitten av 1990-talet. På västra sidan bangården har det funnits ett lokstall vid södra bangårdsänden och ett lokförråd i form av ett långsmalt plåtskjul mittemot stationshuset. Inget av dessa har haft spåranslutning de senaste åren och kommunen gav rivningslov för båda byggnaderna under våren 2008.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (122)
Bild 1–50

Lördag 14 juni 2008

Vy norrut från norra bangårdsänden mot utfartskurvan på bron över Västra järnvägsgatan och vägen mot Norsjö.  13 år
ID-nummer:  04783
Direktlänk: /bild/00004783/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från norra bangårdsänden. 1  13 år
ID-nummer:  04784
Direktlänk: /bild/00004784/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 maj 2009
#1 L-G Å, 31 oktober 2020, 21:52
David, tack för ett intressant bildreportage. Åren 1959-62 bodde jag i Skellefteå där jag gick i Hörselklass. Varje vecka åkte jag hem med dåtidens rälsbuss och via Bastuträsk åkte jag till Hällnäs. Rälsbussen fortsatte sedan vidare till Vännäs som var dess slutstation. På den tiden hade ju järnvägen en annan dragning över Medle, Myckle, Klutmark, Röjnoret och Finnforsfallet. Stod ibland i förarhytten och spanade längst spåret. Måste säga att jag saknar dessa rälsbussar som hade en härlig gång.
En gammal stationsskylt står ännu kvar vid norra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  04785
Direktlänk: /bild/00004785/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om stationshuset återfanns bland annat det järnräcke som stod intill plankorsningen utanför stationshuset.  13 år
ID-nummer:  04796
Direktlänk: /bild/00004796/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongmoduler för kabelrännor och plattformskanter stod uppradade söder om stationshuset.  13 år
ID-nummer:  04797
Direktlänk: /bild/00004797/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plåtskjulet sett från nordost i juni 2008.  13 år
ID-nummer:  04802
Direktlänk: /bild/00004802/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plåtskjulet sett från sydost.  13 år
ID-nummer:  04803
Direktlänk: /bild/00004803/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet i skogsbrynet på bangårdens västra sida sett från nordost där anslutningsspåret till bangården en gång gick.  13 år
ID-nummer:  04805
Direktlänk: /bild/00004805/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från nordost.  13 år
ID-nummer:  04806
Direktlänk: /bild/00004806/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från norr.  13 år
ID-nummer:  04807
Direktlänk: /bild/00004807/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från söder.  13 år
ID-nummer:  04808
Direktlänk: /bild/00004808/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 3 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räler upplagda på västra sidan av bangården.  13 år
ID-nummer:  04818
Direktlänk: /bild/00004818/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En uppriven växel.  13 år
ID-nummer:  04819
Direktlänk: /bild/00004819/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut, lokstallet ligger bakom träden till höger.  13 år
ID-nummer:  04823
Direktlänk: /bild/00004823/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu fanns den kvar, den gamla skylten.  13 år
ID-nummer:  04820
Direktlänk: /bild/00004820/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från den gamla växeln sidospåren på västra sidan bangården.  13 år
ID-nummer:  04821
Direktlänk: /bild/00004821/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot mellanplattformenoch bebyggelsen öster om spåren vid godsmagasinets tidigare plats.  13 år
ID-nummer:  04822
Direktlänk: /bild/00004822/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens södra del sedd söderut.  13 år
ID-nummer:  04824
Direktlänk: /bild/00004824/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid södra bangårdsänden, i bakgrunden i bildens vänstra del skymtar Skellefteåbanans gamla anslutning till bangården.  13 år
ID-nummer:  04825
Direktlänk: /bild/00004825/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från södra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  04826
Direktlänk: /bild/00004826/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd söderut.  13 år
ID-nummer:  04827
Direktlänk: /bild/00004827/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om bangården finns en obevakad korsning med en skoterled.  13 år
ID-nummer:  04828
Direktlänk: /bild/00004828/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väster om södra bangårdsänden ligger transformatorstationen för banmatning.  13 år
ID-nummer:  04829
Direktlänk: /bild/00004829/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax söder om bangården viker banan mot Skellefteå av österut i det norra benet i triangelspåret.  13 år
ID-nummer:  04830
Direktlänk: /bild/00004830/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från söder.  13 år
ID-nummer:  04831
Direktlänk: /bild/00004831/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya kontaktledningsstolpar sätts upp för att ersätta de gamla.  13 år
ID-nummer:  04832
Direktlänk: /bild/00004832/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bastuträsk bangård sedd från söder. Spår 1 och 2 till höger är redan rivna.  13 år
ID-nummer:  04833
Direktlänk: /bild/00004833/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen för spår 1 och 2 sedd norrut.  13 år
ID-nummer:  04834
Direktlänk: /bild/00004834/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den gamla träckningen av spår 1 där nu kontaktledningsstolpar för det nya spåret placerats ut.  13 år
ID-nummer:  04835
Direktlänk: /bild/00004835/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten vid södra bangårdsänden, vy norrut.  13 år
ID-nummer:  04836
Direktlänk: /bild/00004836/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggningen för det nya plattformsspåret.  13 år
ID-nummer:  04837
Direktlänk: /bild/00004837/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggarbeten intill den gamla lastkajen som låg söder om godsmagasinet.  13 år
ID-nummer:  04838
Direktlänk: /bild/00004838/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggning för ett nytt spår i bangårdens sydöstra del, vy söderut, godsmagasinet skymtar till höger.  13 år
ID-nummer:  04839
Direktlänk: /bild/00004839/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordmassor vid platsen där det gamla godsmagasinet stod.  13 år
ID-nummer:  04840
Direktlänk: /bild/00004840/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

Plankorsningen mellan stationshuset och mellanplattformen.  13 år
ID-nummer:  04787
Direktlänk: /bild/00004787/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 3 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plåtskjulet mittemot stationshuset i juni 2007 med en orörd bangård och mellanplattform i förgrunden.  13 år
ID-nummer:  04801
Direktlänk: /bild/00004801/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 3 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra anslutningsväxeln mot Skellefteå strax söder om bangården.  14 år
ID-nummer:  00476
Direktlänk: /bild/00000476/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här finns också en obevakad skoterledsöverfart.  14 år
ID-nummer:  00477
Direktlänk: /bild/00000477/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skellefteåbanans anslutning till stambanan norrifrån.  14 år
ID-nummer:  00478
Direktlänk: /bild/00000478/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anslutningspunkten sedd från östra sidan spåret.  14 år
ID-nummer:  00480
Direktlänk: /bild/00000480/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut med Skellefteåbanan till vänster och stambanan till höger.  14 år
ID-nummer:  00481
Direktlänk: /bild/00000481/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väster om banan här strax söder om bangården finns ett ställverk för elförsörjningen till järnvägen.  14 år
ID-nummer:  00482
Direktlänk: /bild/00000482/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Bastuträsk sedd från dess södra ände.  14 år
ID-nummer:  00483
Direktlänk: /bild/00000483/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från söder från en plats väster om spåren.  14 år
ID-nummer:  00484
Direktlänk: /bild/00000484/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En äldre stationsskylt på mittplattformen.  14 år
ID-nummer:  00485
Direktlänk: /bild/00000485/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från mittplattformens södra ände. Till vänster ser vi Skellefteåbanans gamla banvall vika av snett in åt vänster.  14 år
ID-nummer:  00486
Direktlänk: /bild/00000486/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformsänden, spåret längst till vänster är ett stickpår, övriga är genomgående tågspår.  14 år
ID-nummer:  00487
Direktlänk: /bild/00000487/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden med lokstallet på västra sidan. Här har det också fortsatt spår som vid bangårdsänden vek av västerut till en grusgrop och industriområde. Inne på bangården är spåren borta, men längre ut i skogen ligger spåren delvis kvar.  14 år
ID-nummer:  00488
Direktlänk: /bild/00000488/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet i bangårdens sydvästra del.  14 år
ID-nummer:  00489
Direktlänk: /bild/00000489/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från mittplattformens södra del.  14 år
ID-nummer:  00490
Direktlänk: /bild/00000490/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–122