Bangården

Den första stationsbyggnaden i Bastuträsk var en stor timrad byggnad i två och ett halvt plan. I samband med byggandet av Skellefteåbanan 1909-1912 fick stationshuset en tillbyggnad. I mitten av 60-talet uppfördes en ny stationsbyggnad omedelbart söder om den gamla, en enplansbyggnad i tegel. När denna stod klar revs den gamla byggnaden. Den norra påbyggnaden på nyvarande stationshus tillkom senare då den delvis står på det gamla stationshusets plats.

Utöver stationshus och vattentorn har det också funnits ett större godsmagasin på östra sidan bangården söder om stationshuset. Magasinet revs våren 2008 i samband med stationsombyggnaden. Godshanteringen vid Bastuträsk station upphörde i mitten av 1990-talet. På västra sidan bangården har det funnits ett lokstall vid södra bangårdsänden och ett lokförråd i form av ett långsmalt plåtskjul mittemot stationshuset. Inget av dessa har haft spåranslutning de senaste åren och kommunen gav rivningslov för båda byggnaderna under våren 2008.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (122)

Onsdag 4 augusti 2021

Spår 1 i Bastuträsk försvann i samband med bangårdsombyggnaden i slutet av 00-talet men har nu delvis återuppstått strax norr om stationshuset.  2 år
ID-nummer:  35207
Direktlänk: /bild/00035207/
Fotodatum: den 4 augusti 2021
Publicerad: den 4 februari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 21 februari 2017

Ett försenat men strålande soligt resandeutbyte för tåg 92 i Bastuträsk på förmiddagen. 1  3 år
ID-nummer:  33102
Direktlänk: /bild/00033102/
Fotodatum: den 21 februari 2017
Publicerad: den 21 februari 2021
#1 @MotesplatsBastu, 21 februari 2021, 22:36
Idag skulle ni se snöhögarna!! Kan inte minnas detta under min tid!!

Tisdag 18 februari 2014

Tågmöte i Bastuträsk.  -
ID-nummer:  17066
Direktlänk: /bild/00017066/
Fotodatum: den 18 februari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 29 januari 2013

Nattåget 92 gör uppehåll i Bastuträsk på morgonen.  5 år
ID-nummer:  25838
Direktlänk: /bild/00025838/
Fotodatum: den 29 januari 2013
Publicerad: den 29 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Morgonljus över Bastuträsk.  5 år
ID-nummer:  25839
Direktlänk: /bild/00025839/
Fotodatum: den 29 januari 2013
Publicerad: den 29 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 26 oktober 2012

Den nya plattformen vid spår 4 på västra sidan av bangården i Bastuträsk sedd från sydväst från ett passerande tåg.  11 år
ID-nummer:  13833
Direktlänk: /bild/00013833/
Fotodatum: den 26 oktober 2012
Publicerad: den 27 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 23 oktober 2012

Den nya plattformen sedd från sydost.  11 år
ID-nummer:  13834
Direktlänk: /bild/00013834/
Fotodatum: den 23 oktober 2012
Publicerad: den 27 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen ligger i änden av Kyrkgatan och den befintliga tunneln under spåren ska användas för att nå plattformen från stationshuset och den långa plattformen på andra sidan bangården.  11 år
ID-nummer:  13835
Direktlänk: /bild/00013835/
Fotodatum: den 23 oktober 2012
Publicerad: den 27 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformens norra del, i sin tur i norra delen av spår 4.  11 år
ID-nummer:  13836
Direktlänk: /bild/00013836/
Fotodatum: den 23 oktober 2012
Publicerad: den 27 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 25 september 2012

Den nya plattformen byggs på bangårdens västra sida mitt emot den befintliga plattformens nordligaste del.  11 år
ID-nummer:  13745
Direktlänk: /bild/00013745/
Fotodatum: den 25 september 2012
Publicerad: den 1 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen under bygge sedd från sydost, uppgången från den befintliga gångtunneln under bangården skymtar bakom grävmaskinen.  11 år
ID-nummer:  13746
Direktlänk: /bild/00013746/
Fotodatum: den 25 september 2012
Publicerad: den 1 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen har placerats så att endast en kontaktledningsstolpe har fått flyttas.  11 år
ID-nummer:  13747
Direktlänk: /bild/00013747/
Fotodatum: den 25 september 2012
Publicerad: den 1 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten vid södra änden av den nya plattformen.  11 år
ID-nummer:  13748
Direktlänk: /bild/00013748/
Fotodatum: den 25 september 2012
Publicerad: den 1 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den flyttade kontaktledningsstolpen med ny kontaktledningsbrygga står mitt på den nya plattformen.  11 år
ID-nummer:  13749
Direktlänk: /bild/00013749/
Fotodatum: den 25 september 2012
Publicerad: den 1 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformens södra del sedd från nordost, i bakgrunden till vänster syns stickspåret som har kortats av för att ge plats för plattformen.  11 år
ID-nummer:  13750
Direktlänk: /bild/00013750/
Fotodatum: den 25 september 2012
Publicerad: den 1 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd från nordost.  11 år
ID-nummer:  13751
Direktlänk: /bild/00013751/
Fotodatum: den 25 september 2012
Publicerad: den 1 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 11 juli 2009

Nattåg 93 har nyss ankommit till Bastuträsk.  10 år
ID-nummer:  15145
Direktlänk: /bild/00015145/
Fotodatum: den 11 juli 2009
Publicerad: den 22 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 6 mars 2009

Södergående nattåg gör uppehåll i Bastuträsk.  14 år
ID-nummer:  04800
Direktlänk: /bild/00004800/
Fotodatum: den 6 mars 2009
Publicerad: den 3 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 28 september 2008

Norra bangårdsänden sedd från ett tåg den 28 september 2008.  14 år
ID-nummer:  04781
Direktlänk: /bild/00004781/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppehåll i Bastuträsk för norrgående nattåg. Bastuträsk station har blivit en modern station.  14 år
ID-nummer:  04782
Direktlänk: /bild/00004782/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I september 2008 hade ombyggnationen av stationen kommit längre. Dessutom hade stationshuset fått en ny färgkulör på taket.  14 år
ID-nummer:  04798
Direktlänk: /bild/00004798/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 3 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma plåtskjul sett från passerande tåg i september 2008.  14 år
ID-nummer:  04804
Direktlänk: /bild/00004804/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 3 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ankomst till Bastuträsk, en ny bangård har tagit form.  14 år
ID-nummer:  04841
Direktlänk: /bild/00004841/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bangården sedd norrut från ett tågfönster.  14 år
ID-nummer:  04842
Direktlänk: /bild/00004842/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bangården sedd söderut från ett tågfönster.  14 år
ID-nummer:  04843
Direktlänk: /bild/00004843/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt på bangården finns en växel för ett stickspår norrut på västra sidan av bangården.  14 år
ID-nummer:  04844
Direktlänk: /bild/00004844/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mellersta delen av bangården med ett av Banverkets arbetsfordon på stickspåret.  14 år
ID-nummer:  04845
Direktlänk: /bild/00004845/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bangården sedd söderut.  14 år
ID-nummer:  04846
Direktlänk: /bild/00004846/
Fotodatum: den 28 september 2008
Publicerad: den 4 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 14 juni 2008

Välkommen till Bastuträsk! Bron för stambanan över genomfartsvägen mellan Skellefteå och Norsjö sedd österut. Söder om denna passerar också en lokalgata under bron. Detta den enda plats i samhället där motorfordon kan korsa järnvägen.  14 år
ID-nummer:  04755
Direktlänk: /bild/00004755/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten med en ny plattform pågår utanför stationshuset.  14 år
ID-nummer:  04760
Direktlänk: /bild/00004760/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hela planen utanför stationshuset är uppgrävd, vy söderut.  14 år
ID-nummer:  04761
Direktlänk: /bild/00004761/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 och 2 är rivna och på platsen byggs ett nytt plattformsspår.  14 år
ID-nummer:  04762
Direktlänk: /bild/00004762/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolerande material har lagts ut under ballasten, till vänster om den röda linjen skall betongmodulerna för plattformskanten placeras.  14 år
ID-nummer:  04763
Direktlänk: /bild/00004763/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På norra sidan om den provisoriska gångvägen mellan spår 3 och stationshuset växer den nya plattformen fram.  14 år
ID-nummer:  04764
Direktlänk: /bild/00004764/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från spår 3, vars plattform nu var halverad.  14 år
ID-nummer:  04765
Direktlänk: /bild/00004765/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den avgrävda mellanplattformen sedd söderut i närheten av stationshuset.  14 år
ID-nummer:  04766
Direktlänk: /bild/00004766/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformen vid spår 3 i höjd med stationshuset.  14 år
ID-nummer:  04767
Direktlänk: /bild/00004767/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten vid norra änden av den gamla mellanplattformen.  14 år
ID-nummer:  04768
Direktlänk: /bild/00004768/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från mellanplattformens norra ände.  14 år
ID-nummer:  04769
Direktlänk: /bild/00004769/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattentornet sett från mellanplattformen.  14 år
ID-nummer:  04770
Direktlänk: /bild/00004770/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattentornet står drygt hundra meter norr om stationshuset på östra sidan av bangården.  14 år
ID-nummer:  04771
Direktlänk: /bild/00004771/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från norra änden av den gamla mellanplattformen.  14 år
ID-nummer:  04772
Direktlänk: /bild/00004772/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggarbetena vid norra änden av den gamla mellanplattformen sedda från plats vid vattentornet.  14 år
ID-nummer:  04773
Direktlänk: /bild/00004773/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd norrut. Spår 1 och 2 till höger är rivna och en ny kontaktledningsstolpe vittnar om att ett nytt spår skall byggas här. Mellansignalen för spår två lyser fortfarande envist rött ovanför det obefintliga spåret.  14 år
ID-nummer:  04774
Direktlänk: /bild/00004774/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vattentornet sett från nordväst.  14 år
ID-nummer:  04775
Direktlänk: /bild/00004775/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan stationshuset och vattentornet finns en gång och cykeltunnel under bangården, här ser vi den östra mynningen. På andra sidan järnvägen fortsätter Kyrkogatan bort till Bastuträsk kyrka som också kan skymtas längst bort i bild.  14 år
ID-nummer:  04776
Direktlänk: /bild/00004776/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångtunneln sedd från väster.  14 år
ID-nummer:  04777
Direktlänk: /bild/00004777/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden med vattentornet sett från västra sidan av bangården.  14 år
ID-nummer:  04778
Direktlänk: /bild/00004778/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från västra sidan, till vänster syns stationshuset.  14 år
ID-nummer:  04779
Direktlänk: /bild/00004779/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens norra del sedd från västra sidan av bangården mittemot stationshuset.  14 år
ID-nummer:  04780
Direktlänk: /bild/00004780/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 2 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–100