Bastuträsk (Bst)

Bastuträsk station anlades i samband med att järnvägen drogs genom bygden och öppnades 1894. Som på så många andra platser förlades stationen inte vid befintlig bebyggelse utan cirka fyra kilometer sydost om byn som idag kallas Bastuträsk by. Där har det funnits bebyggelse sedan 1500-talet, medan dagens Bastuträsk är ett stationssamhälle som har växt upp efter järnvägens tillkomst. Samhället växte till omkring 800 invånare i mitten av förra seklet och här fanns redan tidigt affärer, skola, kyrka och andra serviceinrättningar. Idag har Bastuträsk omkring 400 invånare. I byn finns livsmedelsbutik och världshus nära stationen. Den gamla skolan är idag beredskaps- och skolmuseum och istället finns en ny låg- och mellanstadieskola.

Geografisk översikt