Stationshuset

Det stora stationshuset i Åsträsk på bangårdens sydöstra sida är liksom den ursprungliga stationen närmast söderut, Ekträsk, av Byskemodell. På sydvästra gaveln ligger som brukligt gods­magasinet samman­byggt. Öster om stations­huset ligger också ett uthus i vinkel mot spåren.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (74)
Bild 1–50

Torsdag 21 juni 2007

Åsträsk stationshus sett från väster. 11 år
ID-nummer:  02247
Direktlänk: /bild/00002247/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i sin helhet inkluderande godsmagasinet. 11 år
ID-nummer:  02248
Direktlänk: /bild/00002248/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet som är sammanbyggt med stationshuset. 11 år
ID-nummer:  02249
Direktlänk: /bild/00002249/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med godsmagasinet sett från söder. 11 år
ID-nummer:  02253
Direktlänk: /bild/00002253/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från sydost. 11 år
ID-nummer:  02254
Direktlänk: /bild/00002254/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost. 11 år
ID-nummer:  02255
Direktlänk: /bild/00002255/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost. Röjning av sly verkar ha skett nyligen. 11 år
ID-nummer:  02256
Direktlänk: /bild/00002256/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den lilla typiska balkongen ovanför sidoingången. 11 år
ID-nummer:  02257
Direktlänk: /bild/00002257/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sydöstra fasaden med ingången till den gamla väntsalen. 11 år
ID-nummer:  02258
Direktlänk: /bild/00002258/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En titt in genom den trasiga dörren som syns bå föregående bild. 11 år
ID-nummer:  02259
Direktlänk: /bild/00002259/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interiör i den gamla vänthallen. 11 år
ID-nummer:  02260
Direktlänk: /bild/00002260/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interiör i den gamla vänthallen. 11 år
ID-nummer:  02261
Direktlänk: /bild/00002261/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet och banvaktstugan söder om stationshuset. 11 år
ID-nummer:  02262
Direktlänk: /bild/00002262/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster. 11 år
ID-nummer:  02263
Direktlänk: /bild/00002263/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthus nordost om stationshuset. 11 år
ID-nummer:  02264
Direktlänk: /bild/00002264/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets nordöstra gavel. 11 år
ID-nummer:  02265
Direktlänk: /bild/00002265/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets teknikhus norr om stationshuset. 11 år
ID-nummer:  02266
Direktlänk: /bild/00002266/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åsträsk stationshus sett från norr. 11 år
ID-nummer:  02267
Direktlänk: /bild/00002267/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåren. 11 år
ID-nummer:  02270
Direktlänk: /bild/00002270/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst. 11 år
ID-nummer:  02271
Direktlänk: /bild/00002271/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshsuest är sammanbyggt med godsmagasinet via en lägre huslänga. 11 år
ID-nummer:  02272
Direktlänk: /bild/00002272/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En titt in genom ett fönstret på stationshuset. 11 år
ID-nummer:  02273
Direktlänk: /bild/00002273/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet. 11 år
ID-nummer:  02274
Direktlänk: /bild/00002274/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åsträsk stationshus en underbar sommarkväll i midsommartid. 11 år
ID-nummer:  02276
Direktlänk: /bild/00002276/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!