Stationshuset

Det stora stationshuset i Åsträsk på bangårdens sydöstra sida är liksom den ursprungliga stationen närmast söderut, Ekträsk, av Byskemodell. På sydvästra gaveln ligger som brukligt gods­magasinet samman­byggt. Öster om stations­huset ligger också ett uthus i vinkel mot spåren.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (74)

Onsdag 22 maj 2013

Stationshuset och det intilliggande teknikhuset, vy från norr. 7 år
ID-nummer:  17244
Direktlänk: /bild/00017244/
Fotodatum: den 22 maj 2013
Publicerad: den 24 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset står ännu kvar, dock med fönstren mot spåren på nedre våningen övertäckta. 7 år
ID-nummer:  17245
Direktlänk: /bild/00017245/
Fotodatum: den 22 maj 2013
Publicerad: den 24 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 30 juni 2010

Stationsbebyggelsen i Åsträsk sedd från söder. 9 år
ID-nummer:  12443
Direktlänk: /bild/00012443/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från söder. 9 år
ID-nummer:  12444
Direktlänk: /bild/00012444/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder. 9 år
ID-nummer:  12445
Direktlänk: /bild/00012445/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset öster om stationshuset. 9 år
ID-nummer:  12446
Direktlänk: /bild/00012446/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster. 9 år
ID-nummer:  12447
Direktlänk: /bild/00012447/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från öster med stationhuset till höger och banmästarstugan 216B Åsträsk till vänster. 9 år
ID-nummer:  12448
Direktlänk: /bild/00012448/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr med teknikhuset i förgrunden. 9 år
ID-nummer:  12449
Direktlänk: /bild/00012449/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr. 9 år
ID-nummer:  12450
Direktlänk: /bild/00012450/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster. 9 år
ID-nummer:  12451
Direktlänk: /bild/00012451/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från väster med stationshuset i bakgrunden. 9 år
ID-nummer:  12452
Direktlänk: /bild/00012452/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väst från bangårdens nordvästra sida. 9 år
ID-nummer:  12475
Direktlänk: /bild/00012475/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst med timmerlastspåret i förgrunden. 9 år
ID-nummer:  12476
Direktlänk: /bild/00012476/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåren. 9 år
ID-nummer:  12477
Direktlänk: /bild/00012477/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från nordväst. 9 år
ID-nummer:  12478
Direktlänk: /bild/00012478/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och godsmagasinet sedda från nordväst. 9 år
ID-nummer:  12479
Direktlänk: /bild/00012479/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst. 9 år
ID-nummer:  12480
Direktlänk: /bild/00012480/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åsträsks stationshus sett från norr. 9 år
ID-nummer:  12481
Direktlänk: /bild/00012481/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 12 juli 2009

Godsmagasinet sett från söder med stationshuset i bakgrunden. 9 år
ID-nummer:  12453
Direktlänk: /bild/00012453/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av godsmagasinets sydostfasad bort från järnvägen. 9 år
ID-nummer:  12454
Direktlänk: /bild/00012454/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder. 9 år
ID-nummer:  12455
Direktlänk: /bild/00012455/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster. 9 år
ID-nummer:  12456
Direktlänk: /bild/00012456/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets sydostfasad. 9 år
ID-nummer:  12457
Direktlänk: /bild/00012457/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr, till vänster skymtar teknikhuset och till höger längre bort banmästarstugan 216B Åsträsk. 9 år
ID-nummer:  12458
Direktlänk: /bild/00012458/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från norr på spårsidan. 9 år
ID-nummer:  12459
Direktlänk: /bild/00012459/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och godsmagasinet sedda från sydväst. 9 år
ID-nummer:  12460
Direktlänk: /bild/00012460/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordvästra sidan av bangården. 9 år
ID-nummer:  12461
Direktlänk: /bild/00012461/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusbebyggelsen sedd från väster från andra sidan av bangården. 9 år
ID-nummer:  12462
Direktlänk: /bild/00012462/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 15 juni 2008

Stationshuset sammanbyggt med godsmagasinet sett från nordväst. 12 år
ID-nummer:  04901
Direktlänk: /bild/00004901/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset, fasaden mot spåren. 12 år
ID-nummer:  04902
Direktlänk: /bild/00004902/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från andra sidan bangården. 12 år
ID-nummer:  04903
Direktlänk: /bild/00004903/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren, stationshuset och godsmagasinet sedda från sydväst. 12 år
ID-nummer:  04904
Direktlänk: /bild/00004904/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och godsmagasinet sedda från väster. 12 år
ID-nummer:  04906
Direktlänk: /bild/00004906/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med godsmagasinet sett från sydväst. 12 år
ID-nummer:  04910
Direktlänk: /bild/00004910/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet, spårsidan. 12 år
ID-nummer:  04911
Direktlänk: /bild/00004911/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet, sidan bort från spåren. 12 år
ID-nummer:  04912
Direktlänk: /bild/00004912/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets sydvästgavel och förbindelse med godsmagasinet. 12 år
ID-nummer:  04914
Direktlänk: /bild/00004914/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets karakteristiska fasad mot spåren. 12 år
ID-nummer:  04915
Direktlänk: /bild/00004915/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr. 12 år
ID-nummer:  04916
Direktlänk: /bild/00004916/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren strax norr om stationshuset. 12 år
ID-nummer:  04917
Direktlänk: /bild/00004917/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett gammalt uthus med avträde intill fjärrkuren. 12 år
ID-nummer:  04918
Direktlänk: /bild/00004918/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets nordostgavel. 12 år
ID-nummer:  04919
Direktlänk: /bild/00004919/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med godsmagasinet, fasaden bort från spåren. 12 år
ID-nummer:  04920
Direktlänk: /bild/00004920/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från öster. 12 år
ID-nummer:  04921
Direktlänk: /bild/00004921/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster. 12 år
ID-nummer:  04922
Direktlänk: /bild/00004922/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder. 12 år
ID-nummer:  04923
Direktlänk: /bild/00004923/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från öster med norra banvaktstugan i bakgrunden. 12 år
ID-nummer:  04924
Direktlänk: /bild/00004924/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

Åsträsk stationshus sett från nordvästra sidan av bangården. 13 år
ID-nummer:  02242
Direktlänk: /bild/00002242/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om stationshuset finns banverkets teknikhus. 13 år
ID-nummer:  02244
Direktlänk: /bild/00002244/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–74