Stationshuset

Det stora stationshuset i Åsträsk på bangårdens sydöstra sida är liksom den ursprungliga stationen närmast söderut, Ekträsk, av Byskemodell. På sydvästra gaveln ligger som brukligt gods­magasinet samman­byggt. Öster om stations­huset ligger också ett uthus i vinkel mot spåren.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (74)

Onsdag 22 maj 2013

Stationshuset och det intilliggande teknikhuset, vy från norr.  10 år
ID-nummer:  17244
Direktlänk: /bild/00017244/
Fotodatum: den 22 maj 2013
Publicerad: den 24 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset står ännu kvar, dock med fönstren mot spåren på nedre våningen övertäckta.  10 år
ID-nummer:  17245
Direktlänk: /bild/00017245/
Fotodatum: den 22 maj 2013
Publicerad: den 24 mars 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 30 juni 2010

Stationsbebyggelsen i Åsträsk sedd från söder.  12 år
ID-nummer:  12443
Direktlänk: /bild/00012443/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från söder.  12 år
ID-nummer:  12444
Direktlänk: /bild/00012444/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  12 år
ID-nummer:  12445
Direktlänk: /bild/00012445/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset öster om stationshuset.  12 år
ID-nummer:  12446
Direktlänk: /bild/00012446/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster.  12 år
ID-nummer:  12447
Direktlänk: /bild/00012447/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från öster med stationhuset till höger och banmästarstugan 216B Åsträsk till vänster.  12 år
ID-nummer:  12448
Direktlänk: /bild/00012448/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr med teknikhuset i förgrunden.  12 år
ID-nummer:  12449
Direktlänk: /bild/00012449/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  12 år
ID-nummer:  12450
Direktlänk: /bild/00012450/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.  12 år
ID-nummer:  12451
Direktlänk: /bild/00012451/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från väster med stationshuset i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  12452
Direktlänk: /bild/00012452/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väst från bangårdens nordvästra sida.  12 år
ID-nummer:  12475
Direktlänk: /bild/00012475/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst med timmerlastspåret i förgrunden.  12 år
ID-nummer:  12476
Direktlänk: /bild/00012476/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåren.  12 år
ID-nummer:  12477
Direktlänk: /bild/00012477/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från nordväst.  12 år
ID-nummer:  12478
Direktlänk: /bild/00012478/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och godsmagasinet sedda från nordväst.  12 år
ID-nummer:  12479
Direktlänk: /bild/00012479/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  12 år
ID-nummer:  12480
Direktlänk: /bild/00012480/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åsträsks stationshus sett från norr.  12 år
ID-nummer:  12481
Direktlänk: /bild/00012481/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 12 juli 2009

Godsmagasinet sett från söder med stationshuset i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  12453
Direktlänk: /bild/00012453/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av godsmagasinets sydostfasad bort från järnvägen.  12 år
ID-nummer:  12454
Direktlänk: /bild/00012454/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder.  12 år
ID-nummer:  12455
Direktlänk: /bild/00012455/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster.  12 år
ID-nummer:  12456
Direktlänk: /bild/00012456/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets sydostfasad.  12 år
ID-nummer:  12457
Direktlänk: /bild/00012457/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr, till vänster skymtar teknikhuset och till höger längre bort banmästarstugan 216B Åsträsk.  12 år
ID-nummer:  12458
Direktlänk: /bild/00012458/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från norr på spårsidan.  12 år
ID-nummer:  12459
Direktlänk: /bild/00012459/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och godsmagasinet sedda från sydväst.  12 år
ID-nummer:  12460
Direktlänk: /bild/00012460/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordvästra sidan av bangården.  12 år
ID-nummer:  12461
Direktlänk: /bild/00012461/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusbebyggelsen sedd från väster från andra sidan av bangården.  12 år
ID-nummer:  12462
Direktlänk: /bild/00012462/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 15 juni 2008

Stationshuset sammanbyggt med godsmagasinet sett från nordväst.  15 år
ID-nummer:  04901
Direktlänk: /bild/00004901/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60