Bangården

Bangården i Åsträsk ligger i sydväst-nordostlig riktning och har två huvudspår med normalhuvudspåret närmast stationshuset på sydöstra sidan. Vid södra ban­gårds­änden korsar landsvägen mellan Burträsk och Kalvträsk tillika huvudvägen genom byn järnvägen i en bevakad plankorsning. Ställverket vid driftplatsen är en 59:a utan möjlighet till samtidig infart.

Tidigare fanns ett stickspår intill det avvikande huvudspåret med växelanslutning i detta från norr. Med början 2009 byggdes en timmerterminal för omlastning mellan lastbil och järnväg på bangårdens nordvästra sida. Stickspårets växel i det avvikande huvudspåret behölls, men spåret svänger numera nästan genast ut utanför kontaktledningsbryggorna för att därefter följa parallellt med huvudspåren fram till en stoppbock nära landsvägen i sydväst.

Bilder och filmer (60)
Bild 1–50

Söndag 15 juni 2008

Utfartsblocksignalen Åst L1 för linjen söderut mot Lubboträsk i ett milt morgonljus. 11 år
ID-nummer:  04932
Direktlänk: /bild/00004932/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

Norra bangårdsänden med utfarten norrut mot Kattisträsk och Bastuträsk. 11 år
ID-nummer:  02243
Direktlänk: /bild/00002243/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från nordväst. 11 år
ID-nummer:  02246
Direktlänk: /bild/00002246/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen omedelbart söder om bangården i Åsträsk med vägen mot Burträsk. 11 år
ID-nummer:  02251
Direktlänk: /bild/00002251/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården norrut sedd från stationshuset. 11 år
ID-nummer:  02268
Direktlänk: /bild/00002268/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer detaljerad vy not norra bangårdsänden. 11 år
ID-nummer:  02269
Direktlänk: /bild/00002269/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden med banvaktstugan 215F i bakgrunden. 11 år
ID-nummer:  02275
Direktlänk: /bild/00002275/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan söderut mot Lubboträsk och Hällnäs sedd från plankorsningen söder om bangården. 11 år
ID-nummer:  02279
Direktlänk: /bild/00002279/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut inkluderande renskylt. 11 år
ID-nummer:  02280
Direktlänk: /bild/00002280/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Åsträsk sedd norrut från plankorsningen. 11 år
ID-nummer:  02281
Direktlänk: /bild/00002281/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!