Bangården

Bangården i Åsträsk ligger i sydväst-nordostlig riktning och har två huvudspår med normalhuvudspåret närmast stationshuset på sydöstra sidan. Vid södra ban­gårds­änden korsar landsvägen mellan Burträsk och Kalvträsk tillika huvudvägen genom byn järnvägen i en bevakad plankorsning. Ställverket vid driftplatsen är en 59:a utan möjlighet till samtidig infart.

Tidigare fanns ett stickspår intill det avvikande huvudspåret med växelanslutning i detta från norr. Med början 2009 byggdes en timmerterminal för omlastning mellan lastbil och järnväg på bangårdens nordvästra sida. Stickspårets växel i det avvikande huvudspåret behölls, men spåret svänger numera nästan genast ut utanför kontaktledningsbryggorna för att därefter följa parallellt med huvudspåren fram till en stoppbock nära landsvägen i sydväst.

Bilder och filmer (60)

Onsdag 30 juni 2010

Plankorsningen vid södra bangårdsänden sedd från nordväst.  10 år
ID-nummer:  12482
Direktlänk: /bild/00012482/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma plankorsning sedd från sydost med banvaktstugan 215F Åsträsk till vänster.  10 år
ID-nummer:  12483
Direktlänk: /bild/00012483/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från plankorsningen.  10 år
ID-nummer:  12484
Direktlänk: /bild/00012484/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Timmerterminalens spår sträcker sig längs bangårdens nordvästra sida nästan ända fram till landsvägen vid plankorsningen.  10 år
ID-nummer:  12485
Direktlänk: /bild/00012485/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Timmerspårets stoppbock med stationsbebyggelsen i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  12486
Direktlänk: /bild/00012486/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stoppbocken med plankorsningen och banvaktstugan i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  12487
Direktlänk: /bild/00012487/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Timmerterminalen sedd mot nordost från sydvästra delen.  10 år
ID-nummer:  12488
Direktlänk: /bild/00012488/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och banmästarstugan 216B Åsträsk sedda från timmerspåret.  10 år
ID-nummer:  12489
Direktlänk: /bild/00012489/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Timmerspåret med de båda banvaktstugorna i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  12490
Direktlänk: /bild/00012490/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Timmertravarna väntar på lastning på järnvägsvagnar i Åsträsk.  10 år
ID-nummer:  12491
Direktlänk: /bild/00012491/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av lastspåret, vy mot nordost.  10 år
ID-nummer:  12492
Direktlänk: /bild/00012492/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid kilometer 948 vrider spåret in innanför kontaktledningsbryggorna.  10 år
ID-nummer:  12493
Direktlänk: /bild/00012493/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åsträsk bangård med timmerterminal, vy från nordost.  10 år
ID-nummer:  12494
Direktlänk: /bild/00012494/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot stationshuset från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  12495
Direktlänk: /bild/00012495/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordöstra bangårdsänden, timmerspårets växel i det avvikande huvudspåret syns till höger.  10 år
ID-nummer:  12496
Direktlänk: /bild/00012496/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från bangårdens östra sida.  10 år
ID-nummer:  12497
Direktlänk: /bild/00012497/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden med stugan 216B Åsträsk till vänster.  10 år
ID-nummer:  12498
Direktlänk: /bild/00012498/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och timmerterminalen sedda mot sydväst vid stationshuset.  10 år
ID-nummer:  12499
Direktlänk: /bild/00012499/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid stationshuset.  10 år
ID-nummer:  12501
Direktlänk: /bild/00012501/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i samma riktning något längre norrut, norra delen av timmerlastplatsen syns till vänster.  10 år
ID-nummer:  12500
Direktlänk: /bild/00012500/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydväst med stationshuset till vänster och timmerterminalen till höger.  10 år
ID-nummer:  12503
Direktlänk: /bild/00012503/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Timmerspårets norra växel ansluts till det avvikande huvudspåret, vy mot nordost.  10 år
ID-nummer:  12505
Direktlänk: /bild/00012505/
Fotodatum: den 30 juni 2010
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 12 juli 2009

Södra bangårdsänden sedd från bangårdens sydöstra sida vid den gamla banmästarstugan.  10 år
ID-nummer:  12468
Direktlänk: /bild/00012468/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydväst vid stationshuset.  10 år
ID-nummer:  12469
Direktlänk: /bild/00012469/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordost från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  12470
Direktlänk: /bild/00012470/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan av bangården pågår bygget av en ny timmerterminal.  10 år
ID-nummer:  12471
Direktlänk: /bild/00012471/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggarbetsplatsen på bangårdens nordvästra sida.  10 år
ID-nummer:  12472
Direktlänk: /bild/00012472/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från sydväst nära södra bangårdsänden.  10 år
ID-nummer:  12473
Direktlänk: /bild/00012473/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  12474
Direktlänk: /bild/00012474/
Fotodatum: den 12 juli 2009
Publicerad: den 1 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 15 juni 2008

Norra bangårdsänden i Åsträsk med mellansignalerna för de båda tågspåren.  13 år
ID-nummer:  04892
Direktlänk: /bild/00004892/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från norra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  04893
Direktlänk: /bild/00004893/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Åst 1/6 för huvudtågspåret med utfarten norrut i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  04894
Direktlänk: /bild/00004894/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från den norra delen.  13 år
ID-nummer:  04895
Direktlänk: /bild/00004895/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid norra bangårdsänden på järnvägens östra sida har det en gång funnits åkermark. Idag håller denna på att växa igen.  13 år
ID-nummer:  04896
Direktlänk: /bild/00004896/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationsbebyggelsen sett från väster.  13 år
ID-nummer:  04905
Direktlänk: /bild/00004905/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret på bangårdens västra sida ansluter till sidotågspåret lite längre söderut.  13 år
ID-nummer:  04897
Direktlänk: /bild/00004897/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut, hastighetsnedsättningen de kurvor som följer strax söder om Åsträsk före Sikån.  13 år
ID-nummer:  04898
Direktlänk: /bild/00004898/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden med de båda banvaktstugorna.  13 år
ID-nummer:  04907
Direktlänk: /bild/00004907/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden, här slutar också stickspåret med en stoppbock.  13 år
ID-nummer:  04908
Direktlänk: /bild/00004908/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspårets växel till sidotågspåret sedd norrut från västra sidan.  13 år
ID-nummer:  04899
Direktlänk: /bild/00004899/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med stationshus och banvaktstugor. Alla byggnader som syns på bilden har järnvägsanknytning.  13 år
ID-nummer:  04900
Direktlänk: /bild/00004900/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från järnvägens östra sida med den södra banvaktstugan i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  04909
Direktlänk: /bild/00004909/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från stationshuset, till vänster den norra banvaktstugan.  13 år
ID-nummer:  04913
Direktlänk: /bild/00004913/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart söder om bangården finns denna plankorsning med bygatan som hela byn är uppbyggd kring. Här syns också den södra banvaktstugan.  13 år
ID-nummer:  04925
Direktlänk: /bild/00004925/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från plankorsningen med den norra banvaktstugan till höger.  13 år
ID-nummer:  04926
Direktlänk: /bild/00004926/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen söderut sedd från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  04927
Direktlänk: /bild/00004927/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot södra stationsgränsen med utfartsblocksignalen mot linjen mot Lubboträsk.  13 år
ID-nummer:  04928
Direktlänk: /bild/00004928/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Åsträsk söderifrån med de båda banvaktstugorna på var sin sida spåret.  13 år
ID-nummer:  04929
Direktlänk: /bild/00004929/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra stationsgränsen med infartssignal söderifrån (vänd åt andra hållet) och utfartsblocksignalen söderut.  13 år
ID-nummer:  04930
Direktlänk: /bild/00004930/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från södra stationsgränsen.  13 år
ID-nummer:  04931
Direktlänk: /bild/00004931/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 16 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–60