Åsträsk (Åst)

Åsträsk ligger cirka två mil söder om Bastuträsk och fyra mil väster om Burträsk i Västerbotten. Åsträsk station anlades vid banans byggande som den ena av två stationer mellan Hällnäs och Bastuträsk, den andra var Ekträsk. Precis som längre norrut uppfördes vid dessa ursprungliga stationer stationshus av Byskemodell. Vid bygget av stambanan torde närmaste större by ha varit byn Åsen vid Sikåns inflöde i Åsträsket tre kilometer sydost om platsen för den nya stationen. Byn Åsträsk växte sedan som på så många andra platser upp som ett stationssamhälle koncentrerat kring landsvägen från Burträsk västerut i Sikåns dalgång.

Geografisk översikt
Andra bilder från platsen (4)