Roback (Rob)

Driftplatsen Roback öppnades 1964, tre år efter att fjärrblockering införts mellan Bräcke och Bispgården. Den skapade därmed en mötesplats mitt på den då 11 kilometer långa linjen mellan Håsjö och Kälarne. Driftplatsen byggdes där järnvägen korsar Kvarnåns dalgång, en lite större å som avleder vatten från sjöar i västra delen av Håsjöbygden rakt söderut mot Gimån vid Ljungå. Ån benämns på en gammal skiss också Vestanedeån, men mellan 1938 och 1959 fanns det också en hållplats vid nuvarande driftplatsgräns under namnet Robacksån (Rbkå) varför ån möjligen också har gått under detta namn. Öster om ån ligger banvaktstugan Roback, vilket är den enda plats där namnet nämns på kartor. Ortnamnslitteratur som nämner Roback som namnet på ban­vakt­stugan menar att förledet har med rodd att göra och att slutledet ska tydas som obestämd form av backe. Landskapet på platsen är småkuperat med större flackare ytor som bryts av små brantare berg, närmaste exemplet är Kvarnberget strax nordost om driftplatsen.

Infarten på nordgång från Kälarne sker från väster och efter en svag kurva mellan driftplatsgränsen och bangårdsänden följer en kortare raklinje i ostnordostlig riktning. inleds samtidigt en halvkilometerlång kurva med radie 750 meter där järnvägen rundar en mindre höjd i söder. Kurvan präglar större delen av bangården eftersom östra bangårdsänden ligger vid kurvans östra ände. Omedelbart öster om denna korsas Kvarnån på en kort raklinje innan driftplatsgränsen följer i slutet av en svag kort kurva. Utfarten är belägen i höjd med banvaktstugan Roback och riktningen är här ostlig. Bangården i Roback har två spår med normal­huvud­spåret i innerkurva i söder. Teknikhuset ligger också på södra sidan nära kurvans mitt medan en MobiSIR-mast står på bangårdens norra sida. Väg 323 finns på relativt nära håll i norr längs hela bangården. Roback har ett ställverk modell 59 som tillåter samtidig infart (ESIL).

Geografisk översikt
Bilder och filmer (16)

Onsdag 23 juli 2008

Infarten till Roback från söder, vy österut med den mindre höjden söder om bangården i bakgrunden. 9 år
ID-nummer:  09987
Direktlänk: /bild/00009987/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut i riktning mot bangården vid den numera stängda plankorsningen mellan västra bangårdsänden och driftplatsgränsen. 9 år
ID-nummer:  09984
Direktlänk: /bild/00009984/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot driftplatsgränsen från samma plats som ovan. 9 år
ID-nummer:  09985
Direktlänk: /bild/00009985/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västra delen av bangården är rak och ses här österut med Kvarnberget i bakgrunden. 9 år
ID-nummer:  09982
Direktlänk: /bild/00009982/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden sedd från samma plats som ovan. 9 år
ID-nummer:  09983
Direktlänk: /bild/00009983/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut i höjd med teknikhuset. 9 år
ID-nummer:  09981
Direktlänk: /bild/00009981/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut vid i höjd med teknikhuset. 9 år
ID-nummer:  09980
Direktlänk: /bild/00009980/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset står i innerkurvan på södra sidan av bangården. 9 år
ID-nummer:  09979
Direktlänk: /bild/00009979/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Normalhuvudspåret ligger i innerkurva i den längre kurvan i bangårdens östra del. Teknikhuset står på bangårdens södra sida längre fram i kurvan bakom slyet till vänster i bild. 9 år
ID-nummer:  09988
Direktlänk: /bild/00009988/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från östra änden. 9 år
ID-nummer:  09978
Direktlänk: /bild/00009978/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden, bron över Kvarnån skymtar strax bortom växeln. 9 år
ID-nummer:  09977
Direktlänk: /bild/00009977/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Kvarnån mellan driftplatsgränsen och östra bangårdsänden sedd från norr. 9 år
ID-nummer:  09976
Direktlänk: /bild/00009976/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Vy österut mot utfarten norrut från Roback mot Singsån. 11 år
ID-nummer:  01822
Direktlänk: /bild/00001822/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets byggnader vid stationen. 11 år
ID-nummer:  01823
Direktlänk: /bild/00001823/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från bangårdens östra del. Hela mötesspåret består av en lång kurva. 11 år
ID-nummer:  01824
Direktlänk: /bild/00001824/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid östra utfarten passerar banan över Kvarnån. 11 år
ID-nummer:  01825
Direktlänk: /bild/00001825/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!