Ragunda (Ru)

Ragundabygden vid Indalsälven i östra Jämtland har en lång historia då de stora älvdalarna befolkades omedelbart efter att inlandsisen lämnade området. Långt senare kom bygden under den långa tid som Jämtland och Härjedalen var norskt att ligga i ett utsatt läge, Ragunda fungerade då som ett eget landskap i gränslandet mellan länderna. Ragundabygden växte upp kring Ragundasjön, Ravund, och det är också från denna som namnet har hämtats. Ordledet und betyder vatten medan Rav härleds till Rafa som kan betyda långsmalt, Ragundasjön var både lång och smal. Stavningen med g har använts sedan 1400-talet. Den gamla sockenkyrkan från 1400-talet placerades på norra sidan av Ragundasjön och ligger idag tillsammans med en nyare kyrka tvärs över älven sett från dagens centralort i Ragunda kommun, Hammarstrand.

När järnvägen kom till Ragunda på 1880-talet drogs den fram i sydostligaste delen av bygden. Stationen byggdes vid platsen där banan först når bygden där den genom Singsåns dalgång kom ner från Håsjö. Det gör att det stationssamhälle som uppkom runt stationen ligger omkring sju kilometer sydost den gamla kyrkplatsen. Stationen och järnvägen fram dit öppnades den 1 december 1884 och var banans ändstation i knappt två år innan bandelen fram till Sollefteå stod klar den 1 oktober 1886. Vid stationen öppnades genast en poststation och närmare sekelskiftet uppfördes också ett tingshus i sluttningen söder om bangården. Stationssamhällets betydelse ökade därmed snabbt, men parallellt med den utvecklingen grundlades även Hammarstrand där det fanns en hälsobrunn som lockade avlägsna besökare. Det blev slutligen Hammarstrand som vann kampen och bygdens centrum flyttades en tredje gång. Det gamla tingshuset finns emellertid kvar att se vid stationen.

Bangården i Ragunda är belägen i öst-västlig riktning i Innerbergets nordsluttning 174 meter över havet. Utfarten norrut mot Bispgården sker mot öster och utfarten söderut mot Håsjö sker västerut. Bangården är i huvudsak rak, men vid östra bangårdsänden finns en kurva. Stationshuset ligger mitt på bangårdens norra sida och är ett trähus i två våningar med valmat sadeltak. Utanför stationshuset finns en gammal plattform, dessutom fanns tidigare en smal mellanplattform mellan spår 1 och spår 2. Omedelbart öster om stationshuset står teknikhuset och öster om detta ett äldre uthus. Ytterligare något längre österut står det gamla posthuset som ursprungligen hade en våning men senare fått en övervåning för att inrymma en postmästarbostad.

Idag har bangården i Ragunda tre huvudspår med normalhuvudspåret i mitten, dessutom finns på södra sidan ett stickspår intill en gammal lastkaj, infarten till spåret sker från öster. Det södra avvikande huvudspåret till vilket stickspåret är anslutet är betýdligt kortare än det norra dito och slutar endast drygt 100 meter väster om stationshuset. Här finns mellansignaler för både detta spår och normalhuvudspåret varför det senare har två mellansignaler i riktning söderut. Tidigare fanns också en växelförbindelse från nuvarande stickspår vilket gjorde även det genomgående. På bangårdens södra sida har det tidigare funnits flera magasinsbyggnader, men dessa är idag rivna. En väg till skogsbilvägar söder om samhället korsar järnvägen i en bevakad plankorsning omedelbart öster om östra bangårdsänden. Dessutom finns en låg och smal vägport under bangården cirka 200 meter väster om stationshuset som knyter bebyggelse söder om järnvägen till övriga samhället.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (66)
Bild 1–50

Tisdag 22 juli 2008

Stationsbebyggelsen på bangårdens norra sida sedd från väster från bangårdens södra sida.  11 år
ID-nummer:  09829
Direktlänk: /bild/00009829/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax väster om det södra avvikande huvudspårets växel i normalhuvudspåret finns denna låga vägport under spåren. Vy från söder.  11 år
ID-nummer:  09830
Direktlänk: /bild/00009830/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den låga vägporten under bangården sedd från norr.  11 år
ID-nummer:  09831
Direktlänk: /bild/00009831/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden sedd österut.  11 år
ID-nummer:  09832
Direktlänk: /bild/00009832/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd västerut i riktning söderut vid växeln i västra bangårdsänden.  11 år
ID-nummer:  09833
Direktlänk: /bild/00009833/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationshuset ligger uppe i sluttningen, här belyst av en varmgul kvällssol.  11 år
ID-nummer:  09834
Direktlänk: /bild/00009834/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Ragunda stationshus sett från nordväst.  14 år
ID-nummer:  00159
Direktlänk: /bild/00000159/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan söderut sedd från stationshuset. Stationen har tre genomgående spår, där det södra mötesspåret är något kortare än det norra närmast stationshuset. Vi ser också en extra mellansignal på huvudspåret före södra sidotågspårets växel.  14 år
ID-nummer:  00160
Direktlänk: /bild/00000160/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården norrut (österut) sedd från stationshuset.  14 år
ID-nummer:  00161
Direktlänk: /bild/00000161/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ragunda stationshus, vy från väster.  14 år
ID-nummer:  00162
Direktlänk: /bild/00000162/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ragunda stationshus, fasaden mot järnvägen.  14 år
ID-nummer:  00163
Direktlänk: /bild/00000163/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från södra sidan av spåren.  14 år
ID-nummer:  00164
Direktlänk: /bild/00000164/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut. Här syns ett av de berg som bildar Singsåns dalgång som järnvägen passerar genom strax söder om Ragunda.  14 år
ID-nummer:  00165
Direktlänk: /bild/00000165/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla posthuset strax öster om stationshuset, ursprungligen byggt i ett plan men senare påbyggt med en våning för postmästarbostad. Huset kom till i samband med järnvägens färdigställande 1885.  14 år
ID-nummer:  00166
Direktlänk: /bild/00000166/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden, vy västerut. Här finns en plankorsning för trafik till fastigheter söder om banan.  14 år
ID-nummer:  00167
Direktlänk: /bild/00000167/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut (österut). Järnvägen följer en bergssida i söder hela vägen fram till Indalsälven.  14 år
ID-nummer:  00168
Direktlänk: /bild/00000168/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (8)