Ragunda (Ru)

Ragundabygden vid Indalsälven i östra Jämtland har en lång historia då de stora älvdalarna befolkades omedelbart efter att inlandsisen lämnade området. Långt senare kom bygden under den långa tid som Jämtland och Härjedalen var norskt att ligga i ett utsatt läge, Ragunda fungerade då som ett eget landskap i gränslandet mellan länderna. Ragundabygden växte upp kring Ragundasjön, Ravund, och det är också från denna som namnet har hämtats. Ordledet und betyder vatten medan Rav härleds till Rafa som kan betyda långsmalt, Ragundasjön var både lång och smal. Stavningen med g har använts sedan 1400-talet. Den gamla sockenkyrkan från 1400-talet placerades på norra sidan av Ragundasjön och ligger idag tillsammans med en nyare kyrka tvärs över älven sett från dagens centralort i Ragunda kommun, Hammarstrand.

När järnvägen kom till Ragunda på 1880-talet drogs den fram i sydostligaste delen av bygden. Stationen byggdes vid platsen där banan först når bygden där den genom Singsåns dalgång kom ner från Håsjö. Det gör att det stationssamhälle som uppkom runt stationen ligger omkring sju kilometer sydost den gamla kyrkplatsen. Stationen och järnvägen fram dit öppnades den 1 december 1884 och var banans ändstation i knappt två år innan bandelen fram till Sollefteå stod klar den 1 oktober 1886. Vid stationen öppnades genast en poststation och närmare sekelskiftet uppfördes också ett tingshus i sluttningen söder om bangården. Stationssamhällets betydelse ökade därmed snabbt, men parallellt med den utvecklingen grundlades även Hammarstrand där det fanns en hälsobrunn som lockade avlägsna besökare. Det blev slutligen Hammarstrand som vann kampen och bygdens centrum flyttades en tredje gång. Det gamla tingshuset finns emellertid kvar att se vid stationen.

Bangården i Ragunda är belägen i öst-västlig riktning i Innerbergets nordsluttning 174 meter över havet. Utfarten norrut mot Bispgården sker mot öster och utfarten söderut mot Håsjö sker västerut. Bangården är i huvudsak rak, men vid östra bangårdsänden finns en kurva. Stationshuset ligger mitt på bangårdens norra sida och är ett trähus i två våningar med valmat sadeltak. Utanför stationshuset finns en gammal plattform, dessutom fanns tidigare en smal mellanplattform mellan spår 1 och spår 2. Omedelbart öster om stationshuset står teknikhuset och öster om detta ett äldre uthus. Ytterligare något längre österut står det gamla posthuset som ursprungligen hade en våning men senare fått en övervåning för att inrymma en postmästarbostad.

Idag har bangården i Ragunda tre huvudspår med normalhuvudspåret i mitten, dessutom finns på södra sidan ett stickspår intill en gammal lastkaj, infarten till spåret sker från öster. Det södra avvikande huvudspåret till vilket stickspåret är anslutet är betýdligt kortare än det norra dito och slutar endast drygt 100 meter väster om stationshuset. Här finns mellansignaler för både detta spår och normalhuvudspåret varför det senare har två mellansignaler i riktning söderut. Tidigare fanns också en växelförbindelse från nuvarande stickspår vilket gjorde även det genomgående. På bangårdens södra sida har det tidigare funnits flera magasinsbyggnader, men dessa är idag rivna. En väg till skogsbilvägar söder om samhället korsar järnvägen i en bevakad plankorsning omedelbart öster om östra bangårdsänden. Dessutom finns en låg och smal vägport under bangården cirka 200 meter väster om stationshuset som knyter bebyggelse söder om järnvägen till övriga samhället.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (66)

Lördag 8 januari 2011

Stationshuset sett från söder.  13 år
ID-nummer:  09852
Direktlänk: /bild/00009852/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från södra sidan mitt emot stationshuset.  13 år
ID-nummer:  09851
Direktlänk: /bild/00009851/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ragunda stationshus i vinterskrud.  13 år
ID-nummer:  09853
Direktlänk: /bild/00009853/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationshuset sett från sydost.  13 år
ID-nummer:  09854
Direktlänk: /bild/00009854/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla posthuset sett från söder.  13 år
ID-nummer:  09855
Direktlänk: /bild/00009855/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  13 år
ID-nummer:  09856
Direktlänk: /bild/00009856/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  13 år
ID-nummer:  09857
Direktlänk: /bild/00009857/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plattformen vid stationshuset.  13 år
ID-nummer:  09858
Direktlänk: /bild/00009858/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformen med Middagsberget i fonden.  13 år
ID-nummer:  09859
Direktlänk: /bild/00009859/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vinter vid Ragunda station.  13 år
ID-nummer:  09860
Direktlänk: /bild/00009860/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 21 augusti 2010

Bangården och byggnaderna på dess norra sida sedda västerut från södra sidan.  13 år
ID-nummer:  09845
Direktlänk: /bild/00009845/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  09844
Direktlänk: /bild/00009844/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut med stationshuset till höger i bild.  13 år
ID-nummer:  09847
Direktlänk: /bild/00009847/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut med posthuset till vänster i bild.  13 år
ID-nummer:  09846
Direktlänk: /bild/00009846/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  13 år
ID-nummer:  09848
Direktlänk: /bild/00009848/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 23 augusti 2009

Stationshuset smyckat till 125-årsjubiléet 2009.  13 år
ID-nummer:  09835
Direktlänk: /bild/00009835/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Minnesskylten "Ragunda 100 år" har ersatts med en motsvarande 125-årsskylt.  13 år
ID-nummer:  09836
Direktlänk: /bild/00009836/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En 125-åring i Ragunda.  13 år
ID-nummer:  09837
Direktlänk: /bild/00009837/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och stationshuset sett från väster från plattformen.  13 år
ID-nummer:  09838
Direktlänk: /bild/00009838/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från plattformen.  13 år
ID-nummer:  09839
Direktlänk: /bild/00009839/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut vid stationshuset.  13 år
ID-nummer:  09840
Direktlänk: /bild/00009840/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset öster om stationshuset.  13 år
ID-nummer:  09841
Direktlänk: /bild/00009841/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plattformen.  13 år
ID-nummer:  09842
Direktlänk: /bild/00009842/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ragunda station, vy österut från bangårdens södra sida.  13 år
ID-nummer:  09843
Direktlänk: /bild/00009843/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 22 juli 2008

Stationshuset i Ragunda på bangårdens norra sida sett från väster.  13 år
ID-nummer:  09803
Direktlänk: /bild/00009803/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför stationshuset finns en plattform, vy österut.  13 år
ID-nummer:  09804
Direktlänk: /bild/00009804/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåren sedd från plattformen.  13 år
ID-nummer:  09805
Direktlänk: /bild/00009805/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets fasad mot spåren.  13 år
ID-nummer:  09806
Direktlänk: /bild/00009806/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster med teknikhuset i förgrunden.  13 år
ID-nummer:  09807
Direktlänk: /bild/00009807/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående godståg passerar Ragunda.  13 år
ID-nummer:  09808
Direktlänk: /bild/00009808/
Fotodatum: den 22 juli 2008
Publicerad: den 27 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60
Andra bilder från platsen (9)