Nyhem–Karlsberg

Den 5,8 kilometer långa linjen från Nyhem till Karlsberg består av ett enda sammanhängande motlut på mestadels 10 promille, endast undantaget allra närmast Karlsberg där lutningen är något svagare. Nyhem ligger 264 meter över havet och Karlsberg 340 meter över havet, endast 14 meter lägre än hela banans högsta punkt. Färdriktningen på sträckan är å andra sidan allt annat är enhetlig. Efter en inledande stabil nordlig färdriktning påbörjas en lång omväg mot nordväst för att runda Bodberget. Mitt på linjen går linjen i nära nog motsatt riktning mod den som sedan råder mitt på bangården i Karlsberg, nordvästlig riktning vänds till sydostlig.

Den 5,8 kilometer långa linjen från Nyhem till Karlsberg består av ett enda sammanhängande motlut på mestadels 10 promille, endast undantaget allra närmast Karlsberg där lutningen är något svagare. Nyhem ligger 264 meter över havet och Karlsberg 340 meter över havet, endast 14 meter lägre än hela banans högsta punkt. Färdriktningen på sträckan är å andra sidan allt annat är enhetlig. Efter en inledande stabil nordlig färdriktning påbörjas en lång omväg mot nordväst för att runda Bodberget. Mitt på linjen går linjen i nära nog motsatt riktning mod den som sedan råder mitt på bangården i Karlsberg, nordvästlig riktning vänds till sydostlig.

I den svaga utfartskurvan norrut från Nyhem påbörjas en omsvängning mot mer nordlig riktning som fortsätter i den följande svaga vänsterkurvan. På den korta raklinjen mellan dessa kurvor finns linjens enda bevakade plankorsning där vägen från Håvdsjö korsar järnvägen och ansluter till den väg som från utfarten från Nyhem följer järnvägens östra sida flera kilometer. Plankorsningen är nu samordnad med tillfartsvägen till den bebyggelse som finns på järnvägens västra sida intill driftplatsgränsen. Håvdsjövägen följer i stället järnvägens västra sida några hundra meter norrut innan den viker av mot nordväst vid den plats där plankorsningen tidigare låg, det är i södra delen av den kilometerlånga raklinje i nordlig riktning som leder fram mot Bodbergets sydvästsluttning. Terrängen i skogsmarken på raklinjen är varierande och två bäckar korsas på höga banvallar.

Järnvägen rättar in sig längs Bodbergets syd­väst­sluttning genom en lång vänster­kurva i vilken ännu en bäck, Land­skum­bäcken, och dess dalgång korsas på en hög banvall. Vid kurvans slut har en nordvästlig färdriktning etablerats och i början av raklinjen passeras nu banvakts­stugan Lundvik på banans sydvästra sida, intill den låg också rälsbuss­håll­platsen Lundvik (Luk, Lvk) mellan åren 1936 och 1964. Vägen på östra sidan följer banan på nära håll även på denna raklinje, men lämnar den sedan slutligen i den följande korta svaga kurvan för att gå upp till gården Berget aningen högre upp i sluttningen medan järnvägen når ännu en raklinje i nordvästlig riktning strax nedanför gården. Här finns också en obevakad plankorsning med en mindre körväg mellan gården och vägen mot Håvdsjö längre ner i sluttningen. Från gården ges mycket fin utsikt över Håvdsjön och omgivande skogklädda berg och även från järnvägen erbjuds god utsikt korta stunder. Här kan men se till byn Håvdsjö på ett näs i sjön, en gammal by på vars gamla marker både Dockmyrs och Nyhems stationer byggdes, likaså banan mellan dessa. Här kan också konstateras att banan redan stigit ganska mycket upp från Nyhem vid sjöns nivå.

Den nordligaste delen av linjen är egentligen en enda stor U-sväng när banan slutligen rundar Bodbergets västra sida. Omsvängningen från nordvästlig till ostlig riktning sker genom fyra direkt på varandra följande längre högerkurvor med en sammanlagd längd på omkring två kilometer. Banan följer hela tiden Bodbergets sluttning och bergskärningar finns framför allt i den andra kurvan. Banan utnyttjar här den dalgång genom vilken Graningsbäcken rinner när den avvattnar sjön Graningen vid Karlsbergs driftplats till Håvdsjön, höjdskillnaden i denna cirka två kilometer långa bäck är alltså ungefär densamma som höljdskillnaden på linjen. Efetrsom banan stigit konstant sedan Nyhem når den fram till bäcken i dalgångens översta del inte långt från sjön Graningens västra ände och kurvan fortsätter sedan ytterligare en bit österut nära sjöns södra strand fram till driftplatsgränsen i Karlsberg.

Bilder och filmer (31)
Bild 1–30

Måndag 18 juni 2007

Sommaridyll vid Berget längs linjen mellan Nyhem och Karlsberg.  15 år
ID-nummer:  01140
Direktlänk: /bild/00001140/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!