Nyhem–Karlsberg

Den 5,8 kilometer långa linjen från Nyhem till Karlsberg består av ett enda sammanhängande motlut på mestadels 10 promille, endast undantaget allra närmast Karlsberg där lutningen är något svagare. Nyhem ligger 264 meter över havet och Karlsberg 340 meter över havet, endast 14 meter lägre än hela banans högsta punkt. Färdriktningen på sträckan är å andra sidan allt annat är enhetlig. Efter en inledande stabil nordlig färdriktning påbörjas en lång omväg mot nordväst för att runda Bodberget. Mitt på linjen går linjen i nära nog motsatt riktning mod den som sedan råder mitt på bangården i Karlsberg, nordvästlig riktning vänds till sydostlig.

Den 5,8 kilometer långa linjen från Nyhem till Karlsberg består av ett enda sammanhängande motlut på mestadels 10 promille, endast undantaget allra närmast Karlsberg där lutningen är något svagare. Nyhem ligger 264 meter över havet och Karlsberg 340 meter över havet, endast 14 meter lägre än hela banans högsta punkt. Färdriktningen på sträckan är å andra sidan allt annat är enhetlig. Efter en inledande stabil nordlig färdriktning påbörjas en lång omväg mot nordväst för att runda Bodberget. Mitt på linjen går linjen i nära nog motsatt riktning mod den som sedan råder mitt på bangården i Karlsberg, nordvästlig riktning vänds till sydostlig.

I den svaga utfartskurvan norrut från Nyhem påbörjas en omsvängning mot mer nordlig riktning som fortsätter i den följande svaga vänsterkurvan. På den korta raklinjen mellan dessa kurvor finns linjens enda bevakade plankorsning där vägen från Håvdsjö korsar järnvägen och ansluter till den väg som från utfarten från Nyhem följer järnvägens östra sida flera kilometer. Plankorsningen är nu samordnad med tillfartsvägen till den bebyggelse som finns på järnvägens västra sida intill driftplatsgränsen. Håvdsjövägen följer i stället järnvägens västra sida några hundra meter norrut innan den viker av mot nordväst vid den plats där plankorsningen tidigare låg, det är i södra delen av den kilometerlånga raklinje i nordlig riktning som leder fram mot Bodbergets sydvästsluttning. Terrängen i skogsmarken på raklinjen är varierande och två bäckar korsas på höga banvallar.

Järnvägen rättar in sig längs Bodbergets syd­väst­sluttning genom en lång vänster­kurva i vilken ännu en bäck, Land­skum­bäcken, och dess dalgång korsas på en hög banvall. Vid kurvans slut har en nordvästlig färdriktning etablerats och i början av raklinjen passeras nu banvakts­stugan Lundvik på banans sydvästra sida, intill den låg också rälsbuss­håll­platsen Lundvik (Luk, Lvk) mellan åren 1936 och 1964. Vägen på östra sidan följer banan på nära håll även på denna raklinje, men lämnar den sedan slutligen i den följande korta svaga kurvan för att gå upp till gården Berget aningen högre upp i sluttningen medan järnvägen når ännu en raklinje i nordvästlig riktning strax nedanför gården. Här finns också en obevakad plankorsning med en mindre körväg mellan gården och vägen mot Håvdsjö längre ner i sluttningen. Från gården ges mycket fin utsikt över Håvdsjön och omgivande skogklädda berg och även från järnvägen erbjuds god utsikt korta stunder. Här kan men se till byn Håvdsjö på ett näs i sjön, en gammal by på vars gamla marker både Dockmyrs och Nyhems stationer byggdes, likaså banan mellan dessa. Här kan också konstateras att banan redan stigit ganska mycket upp från Nyhem vid sjöns nivå.

Den nordligaste delen av linjen är egentligen en enda stor U-sväng när banan slutligen rundar Bodbergets västra sida. Omsvängningen från nordvästlig till ostlig riktning sker genom fyra direkt på varandra följande längre högerkurvor med en sammanlagd längd på omkring två kilometer. Banan följer hela tiden Bodbergets sluttning och bergskärningar finns framför allt i den andra kurvan. Banan utnyttjar här den dalgång genom vilken Graningsbäcken rinner när den avvattnar sjön Graningen vid Karlsbergs driftplats till Håvdsjön, höjdskillnaden i denna cirka två kilometer långa bäck är alltså ungefär densamma som höljdskillnaden på linjen. Efetrsom banan stigit konstant sedan Nyhem når den fram till bäcken i dalgångens översta del inte långt från sjön Graningens västra ände och kurvan fortsätter sedan ytterligare en bit österut nära sjöns södra strand fram till driftplatsgränsen i Karlsberg.

Bilder och filmer (31)

Lördag 18 augusti 2012

Skärningen i den långa kurvan i linjens norra del sedd från söder.  11 år
ID-nummer:  14922
Direktlänk: /bild/00014922/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd söderut vid skärningen.  11 år
ID-nummer:  14923
Direktlänk: /bild/00014923/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot Håvdsjön och byn Håvdsjö vid skärningen.  11 år
ID-nummer:  14924
Direktlänk: /bild/00014924/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst vid skärningen ut över sluttningen och nedre delen av den dalgång där Graningsbäcken rinner mellan sjön Graningen vid Karlsberg och Håvdsjön.  11 år
ID-nummer:  14925
Direktlänk: /bild/00014925/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut från skärningen med försignalen till Karlsberg längst bort i bild.  11 år
ID-nummer:  14926
Direktlänk: /bild/00014926/
Fotodatum: den 18 augusti 2012
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 21 augusti 2010

Strax norr om driftplatsgränsen i Nyhem som skymtar längst bort i bild finns ett par hus på järnvägens västra sida.  11 år
ID-nummer:  10323
Direktlänk: /bild/00010323/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra driftplatsgränsen i Nyhem.  11 år
ID-nummer:  10324
Direktlänk: /bild/00010324/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot den bevakade plankorsningen där vägen mot Håvdsjö korsar järnvägen.  11 år
ID-nummer:  10322
Direktlänk: /bild/00010322/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från den obevakade plankorsningen upp mot gården Berget i Bodbergets sydvästsluttning.  11 år
ID-nummer:  10319
Direktlänk: /bild/00010319/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd i riktning mot Karlsberg från den obevakade plankorsningen, den långa omsvängningen österut börjar efter denna raklinje.  11 år
ID-nummer:  10320
Direktlänk: /bild/00010320/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Nyhem från samma plankorsning.  11 år
ID-nummer:  10321
Direktlänk: /bild/00010321/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Den bevakade plankorsningen i södra delen av linjen sedd från nordväst.  11 år
ID-nummer:  10336
Direktlänk: /bild/00010336/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen, här skymtar vägen mot Håvsdjö till vänster och vägen mot Berget till höger.  11 år
ID-nummer:  10337
Direktlänk: /bild/00010337/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen mot infartskurvan till Nyhem.  11 år
ID-nummer:  10338
Direktlänk: /bild/00010338/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En mötesplats för vägfordon i södra delen av raklinjen, järnvägsfordon får dock mötas i Nyhem drygt en kilometer söderut istället.  11 år
ID-nummer:  10335
Direktlänk: /bild/00010335/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blickar man norrut vid raklinjen har man Bodberget i fonden, det berg som banan rundar via Karlsberg på väg till Dockmyr.  11 år
ID-nummer:  10334
Direktlänk: /bild/00010334/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen söderut mot Nyhem från den norra änden.  11 år
ID-nummer:  10333
Direktlänk: /bild/00010333/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan där banan når Bodberget sedd från söder, vägen går betydligt lägre än järnvägen vid passagen över Landskumbäcken.  11 år
ID-nummer:  10332
Direktlänk: /bild/00010332/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den höga banvallen i kurvan där banan vrider till sydlig riktning.  11 år
ID-nummer:  10331
Direktlänk: /bild/00010331/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den lilla grusvägen följer järnvägen längs med Bodbergets sluttning mer mot Nyhem. På motsatt sida ligger lite längre fram banvaktstugan Lundvik.  11 år
ID-nummer:  10330
Direktlänk: /bild/00010330/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax öster om Berget lämnar den mindre vägen slutligen järnvägens norra sida, vy mot nordväst.  11 år
ID-nummer:  10329
Direktlänk: /bild/00010329/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En naturlig blomsterrabatt vid den lilla vägen mellan gården Berget och den obevakade plankorsningen.  11 år
ID-nummer:  10328
Direktlänk: /bild/00010328/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från gården Berget med Håvdsjön i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  10327
Direktlänk: /bild/00010327/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt västerut över Håvdsjön från gården Berget med byn Håvdsjö på udden mitt i bild, järnvägen går vid skogskanten dold av lövträd.  11 år
ID-nummer:  10325
Direktlänk: /bild/00010325/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan med ostligaste delen av Håvdsjön och Mellsjön bortom den. Bergen längre bort till vänster i bild ligger söder om Gimån och järnvägen går väster om dessa vid Grötingen.  11 år
ID-nummer:  10326
Direktlänk: /bild/00010326/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Den bevakade plankorsningen sedd från söder. Rakt fram går vägen till Berget medan vägen mot Håvdsjö följer järnvägens västra sida innan den viker av västerut vid det gamla läget för plankorsningen. Till vänster i bild syns den tillfartsväg till bebyggelsen på banans västra sida söder om plankorsningen.  11 år
ID-nummer:  10342
Direktlänk: /bild/00010342/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra försignalen till Nyhem finner vi längs vägen mot gården Berget.  15 år
ID-nummer:  01717
Direktlänk: /bild/00001717/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid försignalen till Nyhem.  11 år
ID-nummer:  10341
Direktlänk: /bild/00010341/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den långa raklinjen söderut mot Nyhem sedd söderut med en av de totalt tre dalsänkor med bäckar som järnvägen korsar här i förgrunden. Längre bort skymtar också försignalen till Nyhem.  11 år
ID-nummer:  10340
Direktlänk: /bild/00010340/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan där järnvägen lämnar Bodbergets sluttning och vrider till sydlig riktning samtidigt som Landskumbäcken korsas på en hög bank.  11 år
ID-nummer:  10339
Direktlänk: /bild/00010339/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–31