Kälåtunneln

På linjen mellan Ragunda och Singsån finns stambanans sydligaste tunnel som går under namnen Kälåtunneln eller Lilltunneln. Det senare namnet kan lätt förstås då den inte bara är stambanans sydligaste tunnel utan dessutom den absolut kortaste, med blott 17 meters längd brukar den dessutom anses vara landets kortaste järnvägstunnel. Tunneln som stod klar till banans öppnande 1884 är mycket enkel med kortare skärningar på båda sidor och nära lodräta skärningar ovanför mynningarna utan någon form av betongpågjutningar. Bergtjockleken ovanför tunneltaket är något större än takhöjden inne i tunneln. Något skydd runt tunnelmynningarna uppe på berget finns inte.

Kälåtunneln är belägen bland de kurvor som vrider banan helt om från sydostlig till nordvästlig riktning i stigningen upp söderut från Ragunda. Banan går denna längre väg för att sprida höjdskillnaden och därmed minska lutningen och kan med en slinga söderut också söka stöd i den högre terrängen i söder. Här finns dock en liten bergknalle som hamnade i vägen för den tilltänkta linjesträckningen och som antagligen inte gick att undvika med tanke på de skarpa kurvor som redan var nödvändiga. Kullen har sin högsta punkt strax söder om järnvägen och norr om tunneln avtar höjden snabbt ner mot Kälåns och Dalsbäckens dalgångar.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (10)

Söndag 23 augusti 2009

Tunneln sedd från öster i riktning mot Singsån.  13 år
ID-nummer:  09871
Direktlänk: /bild/00009871/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 28 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt från berget ovanför östra tunbnelmynningen med banan sedd i riktning mot Ragunda.  13 år
ID-nummer:  09872
Direktlänk: /bild/00009872/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 28 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot sydväst med spåret mot Singsån från berget ovanför västra tunnelmynningen.  13 år
ID-nummer:  09873
Direktlänk: /bild/00009873/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 28 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På berget ovanför tunneln växer korta tallar och stenhällarna är täckta av lavar. Till vänster skymtar skärningen ovanför västra tunnelmynningen.  13 år
ID-nummer:  09874
Direktlänk: /bild/00009874/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 28 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra tunnelmynningens skärning sedd från södra sidan.  13 år
ID-nummer:  09875
Direktlänk: /bild/00009875/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 28 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tunneln sedd från väster från spårets norra sida.  13 år
ID-nummer:  09876
Direktlänk: /bild/00009876/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 28 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den korta tunneln sedd från väster med spåret i riktning mot Ragunda.  13 år
ID-nummer:  09877
Direktlänk: /bild/00009877/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 28 mars 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Tunneln sedd från väster. Till höger syns baksidan av försignalen till Singsån norrifrån.  15 år
ID-nummer:  00187
Direktlänk: /bild/00000187/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från berget över tunneln.  15 år
ID-nummer:  00188
Direktlänk: /bild/00000188/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från berget över tunneln.  15 år
ID-nummer:  00189
Direktlänk: /bild/00000189/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 28 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (5)